อนุทิน 100148 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

อยากให้ทุกคนทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันแก้ปัญหาน้ำท่วม☀ไม่ต้องร่วมมือกันก็ได้หากไม่สะดวกใจ☀อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลย☀ น้ำลงแล้วค่อยว่ากัน #Thaiflood

เขียน 23 Oct 2011 @ 04:30 () แก้ไข 23 Oct 2011 @ 05:16, ()


ความเห็น (0)