อนุทิน 100135 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

คำแนะนำจากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร (ต่อ)

เนื่องจากข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและทีมเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ที่ติดค้างตามบ้านเรือนที่น้ำท่วม และ ศูนย์พักพิง ป่วยจากอาหารเป็นพิษหลายราย

ประชาชน

1.แนะนำให้ดูอาหาร โดยดมกลิ่นและสังเกตรสชาดว่าอาหารยังปกติหรือไม่


2.ไม่เก็บอาหารไว้กินข้ามมื้อ หากจำเป็นให้อุ่นอาหารก่อนกิน (แต่ท็อกซินที่ทนความร้อนอาจจะยังคงอยู่ได้)


3.กรณีไม่มีตู้เย็น แนะนำให้เตรียมอาหารแบบแห้งเท่านั้นตามข้อ 3 ข้างต้น


เขียน 22 Oct 2011 @ 23:15 ()


ความเห็น (0)