อนุทิน 100134 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

คำแนะนำจากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร (ต่อ)

เนื่องจากข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและทีมเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ที่ติดค้างตามบ้านเรือนที่น้ำท่วม และ ศูนย์พักพิง ป่วยจากอาหารเป็นพิษหลายราย

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับบริจาค เช่น ศูนย์พักพิงฯ


1. ต้องจัดให้มีระบบลงทะเบียน อาหารที่มีผู้มาบริจาค มีชื่่อและเบอร์ติดต่อได้ หากเกิดโรค


2. จัดการอาหารที่เข้ามาอย่างเป็นระบบ เช่น ประเมินคุณภาพอาหารที่รับมา ทำการคัดอาหารที่เสียทิ้ง


3. ส่วนอาหารที่ดูปกติ หากเข้ามาก่อนให้แจกจ่ายออกไปก่อนโดยเร็ว หากแจกไม่ทันให้ทำลายทิ้ง ดีกว่าเสี่ยงกับการกินแล้วป่วย

เขียน 22 Oct 2011 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)