อนุทิน 100133 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

คำแนะนำจากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร (ต่อ)
เนื่องจากข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและทีมเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ที่ติดค้างตามบ้านเรือนที่น้ำท่วม และ ศูนย์พักพิง ป่วยจากอาหารเป็นพิษหลายราย

ผู้ประกอบอาหาร และผู้บริจาคอาหาร

3.ควรเลือกเป็นกับข้าวแห้งๆ เช่น ไข่เค็มทั้งเปลือก ไข่ต้มทั้งเปลือก (ให้ผู้รับแกะเอง จะเก็บข้ามวันได้) ไก่ทอดเค็ม หมูทอดเค็ม เนื้อทอดเค็ม หมูหยอง ไก่หยอง ปลาเค็มทอด หรือปิ้ง  ข้าวเหนียวนึ่ง หรือใช้แบบข้าวหลามที่ไม่ใส่กะทิ น้ำพริกแบบแห้ง --กับข้าวแบบเดียวกับจะเตรียมเดินป่า ซึ่งจะอยู่ได้ข้ามวัน และควรมีผัก ผลไม้บ้าง

4.ผู้ประกอบอาหารต้องมีความรู้ปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ และนำไปส่งทันทีที่ปรุงเสร็จในเวลาอันสั้น


5.ข้อนี้สำคัญ ผู้นำอาหารไปแจกต้องเขียนที่กล่อง ระบุว่าซื้อจากที่ใด หรือปรุงโดยใคร และลงวันที่ เวลาที่ปรุงเสร็จ เพื่อคนกินจะได้รู้ประเมินได้ และง่ายต่อการติดตามแก้ปัญหาหากเกิดโรคระบาด

เขียน 22 Oct 2011 @ 23:13 ()


ความเห็น (0)