อนุทิน 100116 - ภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์

นักวิชาการศึกษา กำลังหาข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำ IS ค่ะ สนใจเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เขียน 22 Oct 2011 @ 17:28 ()


ความเห็น (0)