อนุทิน 100116 - ภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์

  ติดต่อ

นักวิชาการศึกษา กำลังหาข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำ IS ค่ะ สนใจเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  เขียน:  

ความเห็น (0)