ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีของครู สู่การยกระดับวิทยฐานะ