กลทางวิทยาศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

เขียนเมื่อ  15 Nov 2008 @ 20:06
960

เกลียวคลื่นในขวดแก้ว

เขียนเมื่อ  20 Sep 2008 @ 11:59
6,4934

ลูกเกดเต้นระบำ

เขียนเมื่อ  20 Sep 2008 @ 10:57
5,3956