กลทางวิทยาศาสตร์

  ติดต่อ

ผลงานทางวิชาการ

เขียนเมื่อ  
944

เกลียวคลื่นในขวดแก้ว

เขียนเมื่อ  
6,342 4

ลูกเกดเต้นระบำ

เขียนเมื่อ  
5,290 6