กลทางวิทยาศาสตร์

  ติดต่อ

ผลงานทางวิชาการ

เขียนเมื่อ  
952

เกลียวคลื่นในขวดแก้ว

เขียนเมื่อ  
6,392 4

ลูกเกดเต้นระบำ

เขียนเมื่อ  
5,325 6