สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

การเตรียมแผนพัฒนานักศึกษา หลักสูตรรังสีเทคนิค ปี 2550

การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

วันนี้ทางหลักสูตรรังสีเทคนิคได้สรุปแผนพัฒนานักศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ที่ปรึกษา อนุเคราะห์ถ่ายภาพและคำปรึกษา ตลอดจนแนวทางอันดี เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

rt kku

ที่ประชุมได้นำหลักพัฒนาตามนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา เช่น PMQA สกอ. โดยพิจารณาเกี่ยวกับ

การนำองค์กร ที่มีหลักการกำกับดูแลที่ดี

ความโปร่งใส ในการดำเนินการ

การตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

การนำข้อมูลในอดีต มาปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม การเรียน การสอน

การเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณพิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ส่วนจะมีกิจกรรมใดบ้าง ที่เสนอ โปรดติดตามต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) รังสีเทคนิคขอนแก่น 
· หมายเลขบันทึก: 99730
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
1
 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
noname
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ Tue Jul 10 2007 20:01:15 GMT+0700 (ICT)
  1. ควร เน้นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับรังสีวิทยาให้มากกว่านี้ 
  2. ลดวิชาจากสำนักศึกษาทั่วไปลงบ้าง  เพราะแต่ละวิชาน่าเบื่อมาก 
  3. เพิ่มวิชาที่สำคัญ เช่น CT, MRI  ให้เป็น 1  เทอม  ไม่ใช่  3  ชั่วโมง
  4. วิชาฟิสิกส์รังสีพื้นฐาน ควรลงตั้งแต่เทอมแรก   เพราะมันคือพื้นฐาน

 

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น