หิริโอตตัปปะ...ธรรมะคุ้มครองโลก

 เรียกร้องให้เราเร่งฟื้นฟูการมีหิริโอตตัปปะทั้งในระดับผู้นำและประชาชนชาวบ้าน 

ธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย

๑.หิริ หมายถึง ความละอายบาป ,ละอายใจต่อการทำความชั่ว

๒.โอตตัปปะ  หมายถึง ความกลัวบาป,เกรงกลัวต่อความชั่ว

ถ้าเราแต่ละคนมีความเข้มแข็งในการที่จะรักษาหรือดูแลตนให้เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะอยู่ในตนเองอย่างสม่ำเสมอ...การทำร้ายกันหรือการทุจริตก็จะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมาก...ความสงบร่มเย็นในบ้านเมืองหรือสังคมก็จะเพิ่มพูน...แต่คนปัจจุบันบางส่วนเหมือนไม่เคยรู้จักหรือเข้าใจคุณค่าและความหมายของธรรมะสองข้อนี้เขาจึงสามารถทำร้าย/ทำลายชีวิตของเพื่อนมนุษย์อื่นๆด้วยกันเองได้อย่างไม่รู้สึกผิดหรือละอายแก่ใจ...หรือนักการเมืองบางคนที่เห็นแก่ประโยชน์ตนมากกว่าบ้านเมืองใช้ช่องทางหรืออำนาจที่ตนมีอยู่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องอย่างที่ไม่สะทกสะท้าน....ตราบใดที่เรายังติดเปลือกยกย่องคนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จากการที่เขามีเงินทองร่ำรวยหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแต่ลืมมองให้ลึกถึงทรัพย์ภายในอันได้แก่ความมีหิริโอตตัปปะของคนคนนั้น...เราก็ยังคงต้องเจอ/อ่านข่าวคนดีเทียมๆและวิถีการเอาตัวรอดตามแบบวิวัฒนาการของสัตว์(ทฤษฏีของชาร์ลส์ ดาร์วิน)ที่ว่า สัตว์ที่แข็งแรง(ทางวัตถุ/กายภาพ)เท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดได้...ถ้าเราเชื่อและทำเช่นนั้น..ความต่างแห่งการเป็นคนของเรากับสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลมันอยู่มันห่างกันน้อยมากเลยนะ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 77000
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า