ทักษะการสอน

 ศิลปะของการสอนมีความสำคัญควบคู่ไปกับความรู้ในศาสตร์ 

ทักษะการสอน หมายถึง ความชำนาญในพฤติกรรมการสอนแต่ละอย่างของผู้สอนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกทักษะการสอนก็เพื่อให้ผู้ฝึกเกิดความคล่องแคล่วมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองก่อนที่จะได้มีการสอนในชั้นเรียนทักษะสำคัญ ๆ ที่ผู้สอนทุกคนควรจะต้องฝึกปฏิบัติและคำนึงถึงในการสอนมี 9 ทักษะ ด้วยกัน คือ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย การใช้คำถาม การเสริมกำลังใจ ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเร้าความสนใจ ทักษะการใช้กระดานชอล์ก ทักษะการกระตุ้นให้คิด ทักษะการใช้สื่อการสอน  ซึ่ง   พฤติกรรมการสอนของผู้สอนในการใช้ทักษะการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอันมาก ทักษะแต่ละอย่างมีความสำคัญและสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อมและความต้องการของเด็ก บทเรียน หรือวิธีสอนแต่ละอย่างได้
ทักษะสำคัญ ๆ ที่ผู้สอนทุกคนควรจะต้องฝึกปฏิบัติและคำนึงถึงในการสอนมี 9 ทักษะด้วยกัน คือ
1.  ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน (Set Induction)
2.  ทักษะการอธิบาย (Presentation)
3.  ทักษะการใช้คำถาม (Question)
4.  ทักษะการเสริมกำลังใจ (Reinforcement)
5.  ทักษะการสรุปบทเรียน (Set Closure)
6.  ทักษะการเร้าความสนใจ (Stimulation)
7.  ทักษะการใช้กระดานชอล์ก
8.  ทักษะการกระตุ้นให้คิด (Active Thinking)
9.  ทักษะการใช้สื่อการสอน (Media Presentation)
ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน
การนำเข้าสู่บทเรียน    เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนควรจะกระทำเมื่อจะเริ่มกิจกรรมการสอนใด ๆ   เพื่อเป็นการเร้าความสนใจและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ถ้าจะเปรียบกับการเรียงความก็เสมือนเป็นคำนำหรือบทนำ การที่ผู้เรียนจะสนใจติดตามเรื่องราวหรือการสอนที่ผู้สอนนำเสนอหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนได้นำเสนอสิ่งที่น่าดึงดูดความสนใจได้ดีหรือไม่ดี ส่วนวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีหรือไม่ ถือเป็นศิลปะของผู้สอนนั้น ๆ ที่จะต้องฝึกฝนจนเกิดทักษะ  การนำเข้าสู่บทเรียนทำได้หลายวิธี เช่น ใช้การสนทนาซักถาม การทบทวนบทเรียนให้สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ การใช้เกม การตั้งปัญหาให้ร่วมกันอภิปราย การใช้สื่อการสอน โดยให้ดูภาพ ของจริง หรือดูวิดีทัศน์ เป็นต้น
จุดมุ่งหมายของการนำเข้าสู่บทเรียน
1. เพื่อสร้างความพร้อมของความคิดด้วยการกล่าวถึงสิ่งที่ผู้เรียนเคยพบเคยเห็นมาก่อน
2. เพื่อนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาสัมพันธ์กับแนวคิดใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามหลักจิตวิทยาของออซูเบล
3. เพื่อสร้างบรรยากาศความอยากรู้อยากเห็น และอยากร่วมกิจกรรมกัน
คุณลักษณะที่ประเมิน
1. สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ได้
2. การใช้คำถามนำเข้าสู่เรื่องมีประสิทธิภาพ
3. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้าสู่บทเรียนและเนื้อหาสำคัญของบทเรียน
4. บทสนทนาในเรื่องสนุกสนาน น่าสนใจ
5. สร้างบรรยากาศความอยากรู้อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ
6. ความสำเร็จในการเร้าความสนใจเมื่อเริ่มต้นเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 66246
 เขียน:  
 ความเห็น: 17  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

โสรัจจิ ปทุมทอง
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ Wed Jan 10 2007 13:30:17 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนมากไปมั้ยคะถ้าจะอยากทราบถึงรายละเอียดของทั้ง 9 ทักษะการสอนพร้อมทั้งยกตัวอย่างของแต่ละทักษะ ด้วยน่ะค่ะ เผอิญกำลังจะออกฝึกสอนก็เลยอยากฝึกให้ได้ทั้ง 9 ทักษะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้าจะส่งมาให้ทางอีเมล ขอขอคุณล่วงหน้านะคะ

ปล.จะฝึกสอนเดือน กุมภาพันธ์ 2550

ุุต้น
IP: xxx.172.177.131
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2008 10:39:17 GMT+0700 (ICT)
ผมขอด้วยคนครับ
ต้น
IP: xxx.172.177.131
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2008 10:40:00 GMT+0700 (ICT)
[email protected] 
Sasikarn Putkhao
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Jun 21 2008 14:58:34 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตนำข้อมูลไปใช้ในการรายงานหน่อยน่ะค่ะ มีการอ้างอิงเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลของอาจารย์มากน่ะค่ะ

nim
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 22 2008 03:34:39 GMT+0700 (ICT)

เป็นประโยชน์ในการเขียนแผนมาก ขอบคุณค่ะ

จรูญศรี จันทรี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 03 2008 11:28:57 GMT+0700 (ICT)

ทักษะการสอน 9 ทักษะ ขอด้วยคนคะ

ปีวิเศษ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Sep 16 2008 22:00:17 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ด้วยคนครับ พอดีอยากเป็นครูบ้าง

นางสาวจินดา
IP: xxx.67.235.35
เขียนเมื่อ Wed Feb 25 2009 20:00:46 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมทักษะการสอน 9 ทักษะ ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าตอนนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ เอกปฐมวัย พิษณุโลกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

วันทนีย์ สมัครเขตต์
IP: xxx.31.40.58
เขียนเมื่อ Fri Apr 24 2009 08:27:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ ได้รับความรู้มากค่ะ

วันทนีย์ สมัครเขตต์
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ Wed May 06 2009 10:56:59 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบความสำคัญของแผนการสอน กรุณาเผยแพร่ด้วยค่ะ

ขอบคุณ

ยุ้ย
IP: xxx.143.80.32
เขียนเมื่อ Wed Jul 22 2009 21:04:22 GMT+0700 (ICT)

เรียน รศ.ดร.วารีรัตน์ หนูเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ราชภัฎจันทรเกษม กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะการสอนฯ ค่ะ ซึ่งในส่วนของบทเรียนมัลติมีเดียนั้น จะต้องใช้ส่วน

ของคลิปวิดีโอ เพื่อยกตัวอย่างให้ผู้นำไปใช้ได้ดูก่อนฝึกสอน หรือก่อนสอนจริง ซึ่งทักษะที่หนูเลือกนำมาทำบทเรียนมัลติมีเดียมี 3 ทักษะ คือ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน ทักษะการใช้คำถาม และทักษะการใช้อุปกรณ์การสอน หนูจึงอยากจะขอรบกวนอาจารย์หากที่มหาวิทยาลัยของอาจารย์พอจะมีคลิปวิดีโอของทั้ง3ทักษะนี้ หนูจะขอได้มั้ยค่ะ เพื่อที่หนูจะได้นำมาใช้ในการทำบทเรียนมัลติมีเดียฯเพื่อนำไปใช้ต่อไป ขอขอบพระคุณมากค่ะ

แหมว
IP: xxx.172.135.70
เขียนเมื่อ Tue Sep 15 2009 20:19:27 GMT+0700 (ICT)

ผมขอตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนนำเข้าสู่บทเรียนแบบใช้การสนทนาซักถาม การทบทวนบทเรียนให้สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ การใช้เกม การตั้งปัญหาให้ร่วมกันอภิปราย การใช้สื่อการสอน โดยให้ดูภาพ ของจริง หรือดูวิดีทัศน์ ผมจะนำไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้สอนนักเรียนครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

rapeepron
IP: xxx.142.168.84
เขียนเมื่อ Mon Oct 04 2010 17:08:09 GMT+0700 (ICT)

ขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างการสอนทั้ง 9 ขั้นตอน เพื่อเข้าใจให้ชัดเจน ขอบพระคุณค่ะ

IP: xxx.42.77.56
เขียนเมื่อ Fri Dec 17 2010 20:58:48 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากเลยครัย อาจารย์ วารีรัตน์ ผมเอาเนื้อหานี้แหละไปประกอบกับการนำเสนอในชั้นเรียน ขอบคุณครับ

นัน
IP: xxx.53.66.116
เขียนเมื่อ Sat Mar 26 2011 19:38:30 GMT+0700 (ICT)

ขอให้อาจารย์อธิบายรายละเอียดทั้ง 9 ทักษะได้ใหมคะ เพื่อจะได้นำไปใช้ ขอบคุณค่ะ

wanlapa
IP: xxx.175.15.186
เขียนเมื่อ Fri Apr 08 2011 09:36:26 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการสอนเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนหน่อยนะคะ

คือว่าตอนนี้กำลังเรียนวิชาทักษะการสอนอยู่

ส้ม
IP: xxx.26.184.138
เขียนเมื่อ Sun Mar 04 2012 22:49:42 GMT+0700 (ICT)

ขอด้วยคนค่ะทักษะการสอนทั้งหมด

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า