หลักสูตรอิงมาตรฐาน

 หลักสูตรอิงมาตรฐาน 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1,2 ธันวาคม 2549 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แบบอิงมาตรฐาน ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ และคุณพรนัชชา สุกขะจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เป็นวิทยากร โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน

 หัวข้อในการอบรมได้แก่ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่หลักสูตรอิงมาตรฐาน การสร้างหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำขอบข่ายสาระหลัก(curriculum map) การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน และทิศทางการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในปีการศึกษา 2550 และได้ฝึกการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การสร้าง curriculum map และการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการอบรมครี้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงการทำแผนการสอน การทำหน่วยการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่มีความกระชับไม่ซ้ำซ้อนในเนื้อหาและลดภาระงานของครู ซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย หรือกรอบทิศทางในการกำหนดเนื้อหา ทักษธกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ,2547,หน้า4)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
 หมายเลขบันทึก: 65437
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คนดีที่หนึ่งเลย
เขียนเมื่อ Sat Jun 14 2008 21:08:50 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ อยากได้ที่ละเอียดกว่านี้ได้มั๊ยคะ ทำงานด้านวิชาการอยากเรียนรู้มากคะ

ขอบคุณคะ

ทิพย์อุมา หนุนคง
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ Tue Nov 23 2010 10:50:28 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ว่าลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานคืออะไรบ้าง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า