พ่อหลวงของเรา

เรียงความตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน วิชาภาษาไทย

8ก.พ.

ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน

 พ่อหลวงของเรา เปรียบเสมือนครูอาจารย์ผู้วางแนวทางและความรู้ให้พวกเราชาวไทย ได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในทางที่ถูกต้องและสุจริต แล้วพ่อหลวงของเราไม่เคยที่จะทำสิ่งที่ผิดเลย

แล้วยังคิดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม

  พ่อหลวงของเรา นั้นเปรียบเสมือนครูอาจารย์ที่เป็นผู้วางแนวทางต่างๆและความรู้ให้พวกเราชาวไทยมากตลอด และได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในแนวทางทางที่ถูกต้องและสุจริต แล้วพ่อหลวงของเราไม่เคยที่จะทำสิ่งที่ผิดเลย แล้วยังคิดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม ได้แก่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนรู้จักอดออม  โครงการแก้มลิง เพื่อจะได้ชะลอน้ำเพื่อเก็บไว้ในหน้าแล้ง  โครงการฝนหลวง เพื่อให้มีน้ำทำนา  โครงการกันหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ หญ้าแฝก เพื่อทำให้ป่าชายเลนสมบูรณ์ แล้วยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน

  พ่อหลวงของเรา เป็นผู้วางแนวทางต่างๆและความรู้ให้พวกเราชาวไทยมากตลอด และได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในแนวทางทางที่ถูกต้องและสุจริต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม เช่น แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง โครงการกันหันน้ำชัยพัฒนา แล้วยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน เพราะฉะนั้นเราควรรักรักหลวงเราให้มากๆ

เรารักพ่อหลวงของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ในหลวง 
 หมายเลขบันทึก: 516494
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 44  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:41:08 GMT+0700 (ICT)

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:41:19 GMT+0700 (ICT)

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:41:45 GMT+0700 (ICT)

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:41:58 GMT+0700 (ICT)

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:42:14 GMT+0700 (ICT)

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:42:59 GMT+0700 (ICT)

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:43:21 GMT+0700 (ICT)

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:43:33 GMT+0700 (ICT)

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:43:59 GMT+0700 (ICT)

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:44:14 GMT+0700 (ICT)

 ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:44:31 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:45:04 GMT+0700 (ICT)


พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:45:24 GMT+0700 (ICT)

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:45:37 GMT+0700 (ICT)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:46:08 GMT+0700 (ICT)

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ ..

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:46:33 GMT+0700 (ICT)

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ไ ท ย . ค ร อ ง ใ จ ไ ท ย ทุ ก ด ว ง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:46:57 GMT+0700 (ICT)

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:47:49 GMT+0700 (ICT)

พ่อคิด พ่อนำ พ่อทำ พ่อให้ เราควรสานต่องานที่พ่อทำ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:48:13 GMT+0700 (ICT)

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:48:53 GMT+0700 (ICT)

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:49:10 GMT+0700 (ICT)

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:50:40 GMT+0700 (ICT)


รักไทยหวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:51:00 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:51:20 GMT+0700 (ICT)

ราเกิดเรากินบน แผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุ กบ้านเราเรียกท่ านว่า พ่อสยาม

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:52:11 GMT+0700 (ICT)

เราคนไทยทุกคนจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:52:57 GMT+0700 (ICT)

รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:53:19 GMT+0700 (ICT)

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 20:55:04 GMT+0700 (ICT)

ทรงเป็นซึ่ง จอมทัพไทย
ทรงนำไทย รู้สู้ภัย
ทรงนำให้ ทุกข์สิ้นไร้
จอมทัพไทย ของปวงชน

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:29:06 GMT+0700 (ICT)

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:29:41 GMT+0700 (ICT)

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:29:59 GMT+0700 (ICT)

 ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:30:17 GMT+0700 (ICT)

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:30:34 GMT+0700 (ICT)

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:31:47 GMT+0700 (ICT)

ขอให้คนไทยทุกคนจงภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:32:27 GMT+0700 (ICT)

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:33:04 GMT+0700 (ICT)

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:33:38 GMT+0700 (ICT)

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:34:01 GMT+0700 (ICT)

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:34:33 GMT+0700 (ICT)

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:36:01 GMT+0700 (ICT)

จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:36:57 GMT+0700 (ICT)

 เราคนไทยรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง 

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:37:59 GMT+0700 (ICT)

ขอในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:38:16 GMT+0700 (ICT)

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ศฝ.นศท.มทบ.๔๒
เขียนเมื่อ Wed Jan 16 2013 21:38:32 GMT+0700 (ICT)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นการช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า