สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

     สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
     1. สื่อสิ่งพิมพ์  เช่น   หนังสือเรียน  คู่มือ  พจนานุกรม   สารานุกรม  ภาพพลิก  แผ่นพับ ฯลฯ

     2. สื่อเทคโนโลยี เช่น วีดิทัศน์  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซีดีรอม  อินทอร์เน็ต ฯลฯ    

     
     3. สื่ออื่น ๆ  เช่น  บุคคล   สื่อธรรมชาติ  สื่อกิจกรรม/กระบวนการ สื่อวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์

 

ดังนั้นครูผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): สื่อ 
 หมายเลขบันทึก: 496075
 เขียน:  
 ดอกไม้:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า