แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน เรื่อง พันธุกรรม ม. 3 พร้อมเฉลย

 พันธุกรรม ม. 3 

แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  เรื่อง พันธุกรรม

วิชาวิทยาศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง    ให้นักเรีนยกากบาท X ทับข้อความที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. พันธุกรรม(Heredity) หมายถึงข้อใด

      ก.  สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก

      ข. สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น

      ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว

      ง. ความผิดปกติของร่างกาย

2. ข้อใดไม่เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม         

      ก. ถนัดมือขวา                               ข. ลักยิ้ม                                          

      ค. แผลเป็น                                   ง. ตาสองชั้น

3. ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม   

      ก.  ตี๋ใหญ่เป็นโจรเหมือนพ่อ                ข.  สมใจมีลักยิ้มเหมือนแม่                                                                                         

      ค.  แดงชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ        ง.  สมศรีและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ

4. ลักษณะใดเป็นความแปรผันแบบต่อเนื่อง

      ก. มีติ่งหู                                         ข. ห่อลิ้นได้                         

     ค. คิ้วห่าง                                         ง. ความสูง

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครโมโซม

      ก.  ออโทโซมทุกคู่จะมีขนาดเท่ากัน              

      ข. ในเซลล์ร่างกายจะมีโครโมโซม 46 แท่ง

      ค.  โครโมโซมแต่ละคู่จะมีจำนวนยีนต่างกัน        

      ง. เซลล์ไข่หรืออสุจิจะมีโครโมโซม 23 แท่ง

6. ในเซลล์ของคน “ออโตโซม” หมายถึงโครโมโซมคู่ที่เท่าใด

      ก. 1                                                  ข. 23                                        

      ค. 1-22                                             ง. 1-23

7. โครโมโซมมีองค์ประกอบเป็นสารประเภทใด

      ก.  ไขมันและโปรตีน                                                 

      ข. กรดนิวคลีอิกและไขมัน

      ค.  กรดนิวคลีอิกและโปรตีน                                     

      ง. กรดนิวคลีอิก ไขมัน และโปรตีน

8. โอกาสที่จะได้ลูกสาวมีค่าเท่ากับเท่าใด

      ก. 25%                                            ข. 50%                                  

       ค. 75 %                                 ง. 100%

9. เมนเดลได้ศึกษาเรื่องราวของพันธุกรรม โดยค้นพบหลักเกณฑ์ในข้อใด

      ก. สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปสู่รุ่นหนึ่ง

      ข. เมื่อมีการปฏิสนธิ ทั้งยีนและโครโมโซมจะถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกพร้อมๆ กัน

      ค. โครโมโซมจะแยกกันอยู่อย่างอิสระ เมื่อมีการปฏิสนธิจะมีการรวมกันของโครโมโซมอีกครั้งหนึ่ง

      ง. ยีนที่อยู่เป็นคู่ๆ ในสิ่งมีชีวิตจะแยกออกจากกันอย่างอิสระเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และจะกลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อมีการปฏิสนธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. ลักษณะในข้อใดน่าจะนำโดยยีนด้อย

      ก.  พบลักษณะนั้นๆ ในทุกรุ่น                                  

      ข. พบลักษณะนั้นๆ บางชั่วรุ่น

      ค.  คนส่วนมากมีลักษณะนั้นๆ อยู่แล้ว                   

      ง. ไม่มีลักษณะใดๆ ที่นำโดยยีนด้อย

11. โรคกลุ่มใดเกิดจากความผิดปกติของออโทโซม

      ก.  ตาบอดสี                             ข.  ดาวน์ซินโดรม                                    

      ค.  ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม          ง.  เทอร์เนอร์ซินโดรม

12. ข้อใด ไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง

      ก. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ส่วนใหญ่รักษาได้

      ข. ปัจจุบันมนุษย์สามารถตัดต่อยีนเพื่อผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้

      ค. โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์บางครั้งพบว่าไม่แสดงอาการให้เห็น

      ง. ลักษณะที่คนส่วนใหญ่มีหรือแสดงออกคือลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนเด่น

13.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคพันธุวิศวกรรม

      ก. เป็นการนำยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาต่อกัน

      ข. เป็นการนำยีนของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดมาต่อกัน

      ค. เป็นการตัดยีนที่ไม่ดีทิ้งไป

      ง. เป็นการเพิ่มจำนวนยีนให้มีมากขึ้นตามที่ต้องการ

14. ข้อใดประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ

      ก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช               ข. การโคลนนิ่ง

      ค. พืช GMOs                                 ง. ถูกทุกข้อ

15. ทำไมจึงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์

      ก.  เพื่อปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์          

      ข. เพื่อปรับปรุงให้ได้สายพันธุ์ใหม่

      ง. ถูกทั้ง ก และ ข                                                        

      ง. ไมมีข้อถูก

 

 

 

 เฉลยแบบทดสอบก่อน –หลังเรียน  เรื่อง พันธุกรรม

 

1.  ข          2. ค     3. ข        4. ง         5. ค        6. ค        7. ค        8. ข        9. ง         10. ข      11. ข      12. ก     13. ข         14. ง   15.ค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 494695
 เขียน:  
 ความเห็น: 23  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ไม่ระบุ
IP: xxx.55.4.223
เขียนเมื่อ Wed Dec 19 2012 18:14:20 GMT+0700 (ICT)

ง่ายจัง ถูกทุกข้อเลย

รักนะ แดกโง
IP: xxx.120.61.200
เขียนเมื่อ Tue Jan 01 2013 22:46:48 GMT+0700 (ICT)

ช่วยดูเฉลย ดูเหมือนบางข้อผิด <3


กู ส้ม ไอติม
IP: xxx.173.205.107
เขียนเมื่อ Tue Feb 05 2013 11:26:34 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากเลยค่ะ

กากเกรียน
IP: xxx.206.56.243
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2013 18:22:26 GMT+0700 (ICT)

ได้11เอง 555

คน
IP: xxx.11.148.12
เขียนเมื่อ Mon Feb 18 2013 16:01:12 GMT+0700 (ICT)

ข้อ2 ถนัดมือขวาก็ไม่ใช่ นะ

นังจ๋า อื๊นู๋เอ๋อ
IP: xxx.93.196.112
เขียนเมื่อ Thu Feb 21 2013 12:40:32 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมว๊ากกกกกกกกกกๆๆๆๆๆ

เก้ง
IP: xxx.51.178.163
เขียนเมื่อ Tue Feb 26 2013 12:47:57 GMT+0700 (ICT)

ขอคุมากค่ะ

ไม่บอก
IP: xxx.8.199.21
เขียนเมื่อ Tue Feb 26 2013 17:28:37 GMT+0700 (ICT)

ง่ายยยยยยยยมากอ่ะ

yaya
IP: xxx.172.128.138
เขียนเมื่อ Wed Mar 13 2013 14:30:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ


รัชตพงศ์ เนาวรัตน์
IP: xxx.53.112.67
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 17:32:28 GMT+0700 (ICT)

เต็ม 15 ได้ 9 ก็โอเครน่ะ ได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา :))

OoooooO*-*
IP: xxx.2.213.34
เขียนเมื่อ Fri Jun 21 2013 09:06:03 GMT+0700 (ICT)

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก

้่
IP: xxx.183.172.66
เขียนเมื่อ Wed Jul 17 2013 11:51:01 GMT+0700 (ICT)

ง่าย เนอะ

Manit chingkam
IP: xxx.67.71.122
เขียนเมื่อ Thu Jul 25 2013 20:29:53 GMT+0700 (ICT)

ง่ายจัง ทบทวนบทเรียนที่เรียนมา

สำลีขาวผุดผ่อง
IP: xxx.4.53.145
เขียนเมื่อ Thu Jul 25 2013 20:31:03 GMT+0700 (ICT)

ง่าย

สำลีขาวผุดผ่อง
IP: xxx.4.53.145
เขียนเมื่อ Thu Jul 25 2013 20:31:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคับ

น้องกระดุม
IP: xxx.174.49.96
เขียนเมื่อ Tue Jul 30 2013 08:26:46 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบดูเป็นพื้นฐานดีมากค่ะ

 

รักเอิร์ธ
IP: xxx.5.131.84
เขียนเมื่อ Thu Jan 09 2014 21:35:32 GMT+0700 (ICT)

เกี่ยวไรกับโรคอ่ะ

โชติรส
IP: xxx.172.246.199
เขียนเมื่อ Sun Feb 16 2014 16:55:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ >^<

เราเอง
IP: xxx.173.148.239
เขียนเมื่อ Wed Feb 26 2014 20:19:27 GMT+0700 (ICT)

ข้อที่ 13 เราว่า ตอบ ง ก้อได้นิ ^^ เพราะพันธุวิศวกรรม ก้อเป้นเป็นการเพิ่มจำนวนยีนให้มีมากขึ้นตามที่ต้องการ

เราเอง
IP: xxx.173.148.239
เขียนเมื่อ Wed Feb 26 2014 20:19:27 GMT+0700 (ICT)

ข้อที่ 13 เราว่า ตอบ ง ก้อได้นิ ^^ เพราะพันธุวิศวกรรม ก้อเป้นเป็นการเพิ่มจำนวนยีนให้มีมากขึ้นตามที่ต้องการ

เจน
IP: xxx.5.220.92
เขียนเมื่อ Mon Apr 28 2014 10:58:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ:)

มุก
IP: xxx.47.192.43
เขียนเมื่อ Sun Jun 01 2014 17:34:00 GMT+0700 (ICT)

89913012

sirirat
IP: xxx.49.209.98
เขียนเมื่อ Sun Jun 08 2014 19:53:56 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมมาก ขอบคุณคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า