สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ASEAN

  1.ASEAN ย่อมาจากอะไร 

Association of Southeast Asian Nations

หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

  2.อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง 

มี 5  ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  และสิงคโปร์

 

  3.ปัจจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 

บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

 

4.คำขวัญอาเซียน มีว่าอย่างไร 

หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม

(One Vision, One Identity, One Community)

 

5.ใครคือเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน (2555)

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

6.สัญลักษณ์อาเซียนสื่อความหมายใดบ้าง 

 

รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน

 

สีน้ำเงิน  หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง

 

สีแดง     หมายถึง   ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า

 

สีขาว      หมายถึง   ความบริสุทธิ์

 

สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

 

              

  7.ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community :  ASCC)

 

              

8.สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด 

กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

9.อาเซียนตั้งเป้าหมายที่บรรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีใด 

ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

10.กฎบัตรอาเซียน เริ่มใช้เมื่อวันที่เท่าใด 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

  

11.ปฏิญญากรุงเทพ   เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร 

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

 

  12.ภาษาราชการของอาเซียน คือ ภาษาใด  

ภาษาอังกฤษ

 

13.เพลงอาเซียน มีชื่อว่าอะไร 

เพลง The ASEAN Way

 

14.อาเซียน+3 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 

กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น

 

15.อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 

กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์

 

16.กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกาการทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

 

17.ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) 

        อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 

18.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

           อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2553 โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

 

19.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

          อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อทำให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional cooperation)ภายใต้สังคมและวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา วัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด  การจัดการภัยพิบัติ โดยมีคณะทำงานอาเซียนรับผิดชอบการดำเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน

 

              

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): asean อาเซียนศึกษา e-trust 
 หมายเลขบันทึก: 493436
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 28  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อาจารย์เล็ก
เขียนเมื่อ Sun Oct 14 2012 11:23:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

Pipatpong
IP: xxx.1.243.156
เขียนเมื่อ Thu Jan 24 2013 22:14:03 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้ดี ครับ ขอบคุณครับ


14.252525...
IP: xxx.205.162.74
เขียนเมื่อ Sat Feb 23 2013 07:30:11 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้ และสนุกเพลิดเพลิน/14.2525...

chalermlat
IP: xxx.183.85.215
เขียนเมื่อ Tue Feb 26 2013 12:21:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ ได้ีัรับความรู้ขึ้นเยอะเลยค่ะ

Anonymous
IP: xxx.53.219.89
เขียนเมื่อ Fri Mar 15 2013 19:31:19 GMT+0700 (ICT)

เวบนี้น่าอ่านกว่าเวบอื่นๆเยอะเลย

aom six zaxx room
IP: xxx.51.34.64
เขียนเมื่อ Thu Mar 21 2013 07:10:21 GMT+0700 (ICT)

น่าอ่านมากค่ะ

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 12:38:15 GMT+0700 (ICT)

น่าอ่านมากค่ะ

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 12:39:49 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจที่สุด

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 16:31:23 GMT+0700 (ICT)

น่าอ่านค่ะ

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 16:32:26 GMT+0700 (ICT)


น่าอ่านที่สุด

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 16:35:45 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจ   จังเลย   สรุปเนื้อหาได้ดีมาก

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 16:39:16 GMT+0700 (ICT)


ASEAN  ไม่รู้ไม่ได้

poom
IP: xxx.97.83.239
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 20:59:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

fair
IP: xxx.180.212.252
เขียนเมื่อ Sun Jun 16 2013 19:58:26 GMT+0700 (ICT)

สุดเลย

Fern
IP: xxx.49.249.109
เขียนเมื่อ Mon Jun 17 2013 19:26:16 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากค่ะ

กริช
IP: xxx.55.138.149
เขียนเมื่อ Wed Jun 26 2013 06:26:55 GMT+0700 (ICT)

ยังมี...ประเทศที่เข้าเป็นประเทศสุดท้าย.....สามเหลี่มเศรษกิจ..(เคยเจอในข้อสอบน่ะครับ แต่มีคำอบ 4 ประเทศ)

น้องเนย
IP: xxx.99.245.157
เขียนเมื่อ Thu Aug 15 2013 20:43:19 GMT+0700 (ICT)

มี่ความรู้ที่ดีมาก ขอชื่นชมค่ะ

น้องตุ๊กตา
IP: xxx.49.242.219
เขียนเมื่อ Thu Aug 22 2013 15:19:15 GMT+0700 (ICT)

สามารถเข้าถึงการเรียนและข้อสอบได้ดีขอชื่นชม

ดวงหทัย
IP: xxx.27.148.136
เขียนเมื่อ Fri Aug 30 2013 21:46:18 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ความรู้ใหม่ๆบ้าง

น้องเนยรักโลก
IP: xxx.27.148.136
เขียนเมื่อ Fri Aug 30 2013 21:48:07 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจมากเลยชอบอ่ะ

โอมหล่อ
IP: xxx.27.148.136
เขียนเมื่อ Fri Aug 30 2013 21:49:20 GMT+0700 (ICT)

ชอบอาเซียนมากครับ

แพรวา
IP: xxx.173.128.119
เขียนเมื่อ Tue Sep 03 2013 20:09:07 GMT+0700 (ICT)

น่าอ่านจุงเบ

แพรวา
IP: xxx.173.128.119
เขียนเมื่อ Tue Sep 03 2013 20:09:50 GMT+0700 (ICT)

น่าอ่านจุงเบย

 

กระแต
IP: xxx.29.179.81
เขียนเมื่อ Sun Sep 22 2013 15:26:50 GMT+0700 (ICT)

ก้อโอนะค่ะ อิอิ

แพรว
IP: xxx.143.181.3
เขียนเมื่อ Thu Nov 21 2013 12:07:51 GMT+0700 (ICT)

รักอาเซียน

อดิศร ไฝทาคำ
IP: xxx.77.213.228
เขียนเมื่อ Fri Dec 20 2013 10:13:50 GMT+0700 (ICT)

ได้ความรู้มากเลย

นลิรี
IP: xxx.27.67.217
เขียนเมื่อ Fri Jan 24 2014 15:00:22 GMT+0700 (ICT)

ชอบอาเซียน 555+

พงษ์
IP: xxx.51.132.129
เขียนเมื่อ Fri Apr 18 2014 15:32:20 GMT+0700 (ICT)

สรุปได้ดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า