Path Analysis

 การวิเคราะห์เส้นทาง 

  การวิเคราะห์เส้นทางเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร ซึ่งในบางครั้งเรียกการวิเคราะห์นี้ว่า Causal Model : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ

         การวิเคราะห์เส้นทางมีขั้นตอนดังนี้

1) สร้างโมเดลเชิงสาเหตุ

2) วิเคราะห์โมเดลเชิงรุกสาเหตุที่ระบุความสัมพันธ์

3) แยกเส้นโมเดล

         ในการวิเคราะห์หากผู้วิเคราะห์เลือกใช้โปรแกรม Lisrel ในการวิเคราะห์จะต้องตรวจสอบโมเดลก่อนว่าโมเดลที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นมานั้นมีความสอดคล้องก่อนข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่...ครับ      

ที่มา...ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): path analysis 
 หมายเลขบันทึก: 481547
 เขียน:  
 ดอกไม้:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า