สมาชิก
แลกเปลี่ยน

หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทศโนโลยี

 เข้าใจ เห็นคณุค่า และใช้กระบวนการเทศโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ สือสารและการแก้ปัญหาการทำงานมีประสิทธิภาพ 

หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กระบวนการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร โดยการนำเข้าข้อมูลดิบ มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถนำมาวิเคราะห์จนเป็นความรู้ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและช่วยนำมาใช้ในการตัดสินใจ

          กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศและความรู้ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ และการเผยแพร่สารสนเทศ

          วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา

ขั้นตอนที่ 2  วางแผนในการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 3  ดำเนินการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบและปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: เทศโนโลยีสารสนเทศ 
· หมายเลขบันทึก: 480452 · เขียน:  
· อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์