ลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการMIS ที่ดีควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
1. MIS ถูกนำไปใช้การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาแบบมีโครงสร้าง (Structured Problems) เน้นการแก้ปัญหาที่เกิดกับงานประจำ
2. MIS เป็นระบบงาน ซึ่งผสมผสานข้อมูลจากหลาย ๆ แหลางหรือระบบย่อยหลาย ๆ ระบบที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อจัดทำสารสนเทศเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของทั้งระบบ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ จะเริ่มจากความต้องการและความเห็นชอบของผู้บริหารเพื่อจัดเตรียมสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารช่วยในการตัดสินใจและบรรลุจุดมุ่งหมายโดยรวมองค์กร
4. MIS จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เนื่องจากข้อมูลในองค์กรหนึ่ง ๆ มีเป็นจำนวนมากและมีความสลับซับซ้อน คอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้าง MIS ให้แก่ผู้บริหาร ใช้ในการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและเหมาะสม
5. สารสนเทศนั้นจะถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับพนักงานเครื่องจักร เงินทุนและวัตถุดิบ จุดมุ่งหมายของ MIS คือจัดทำสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรเพื่อใช้ควบคุม การทำงานและการจัดการขององค์กร
6. ทำการจัดเก็บข้อมูลสร้างเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ ซึ่งฐานข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว วัตถุประสงค์คือต้องการจะหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของการเก็บข้อมูล
7. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ MIS จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าปราศจากจากความร่วมมือและความพอใจของผู้ใช้งานถึงแม้ว่ามีระบบที่ดีเพียงใดก็ตามถ้าผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกต่อต้านและคดว่า MIS จะมาแย่งงานของตนไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): it ima rsu 
 หมายเลขบันทึก: 45860
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ทําให้เรารู้จัการสนเทศมากขึ้น
>]-"V@n0nNoY"-[<
เขียนเมื่อ Thu Sep 07 2006 18:08:30 GMT+0700 (ICT)

ทำให้เกิดความรู้เรื่องสารสนเทศเพื่อการจัดการช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูงมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ

คนดีอย่างนายแบงค์
เขียนเมื่อ Thu Sep 07 2006 19:54:05 GMT+0700 (ICT)
ทําให้เรารู้จักลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดีขึ้นมาก
เด็กหอ kiattisak เด็กหอ jongrak
เขียนเมื่อ Fri Sep 08 2006 11:28:58 GMT+0700 (ICT)

เป็นข้อมูลที่ดีคับ เป็นการทบทวนบทเรียนไปด้วย มีมาเรื่อยๆ นะคับ จะคอยติดตาม :)

Ame
เขียนเมื่อ Wed Sep 27 2006 17:56:08 GMT+0700 (ICT)
เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ  ได้เข้าใจถึงลักษณะความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้เข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้น  และง่ายต่อการจำลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า