สมาชิก
แลกเปลี่ยน

มุมต่าง ๆ ในลำพูน

ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผมได้มีดอกาสที่ได้ไปถ่ายรูปที่จังหวัดลำพูนมาแต่เสียดายมันไม่มีแสงเลยเพราะฝนมันตกแต่ก็อย่างนำเสนอเรื่องราวในวันนั้น ณ หริภุญชัย ว่ามีสิ่งสวยงามอย่างไรบ้าง

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 1  :   หนูอยากกินลูกชิ้น

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   วัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4.5

Exposure time :   1/125 Sec.

ISO :   100

ชนิดของรูปภาพ :   เด็ก

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 2  :   หญิงสาวชาวลำพูน

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   วัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4.9

Exposure time :   1/200 Sec.

ISO :   160

ชนิดของรูปภาพ :   หญิงสาว

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 3  :   ถึงจะแก่แต่มีไฟ

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   วัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4.9

Exposure time :   1/250Sec.

ISO :   160

ชนิดของรูปภาพ :   คนแก่/คนชรา

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 4 :   โตขึ้นหนูจะเป็นไก่ชนเงินล้าน

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   บ้านผู้ใหญ่ลี

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4.9

Exposure time :   1/400 Sec.

ISO :   160

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพสัตว์

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 5  :  ทุกอย่าง 5 บาท 

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   วัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4.5

Exposure time :   1/125 Sec.

ISO :  200

ชนิดของรูปภาพ :   อาหาร

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 6  :   รอบนี้ขอเน้นแรง ๆ

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   สนามแข็งกลองหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/3.2

Exposure time :   1/1250 Sec.

ISO :   160

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพเคลื่อนไหว

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 7 :   วันสำคัญต้องเผาเทียนเล้น

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   วัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/2.8

Exposure time :   1/1000 Sec.

ISO :   160

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพเหตุการณ์

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 8  :   ทุกนาหน้าแล้ง

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   หลังบ้านผู้ใหญ่ลี

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/2.8

Exposure time :   1/1250 Sec.

ISO :   125

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพทิวทัศน์

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 9  :   เมฆฝนที่รอวันตก

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   หลังบ้านผู็ใหญ๋ลี

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/2.8

Exposure time :   1/320 Sec.

ISO :   100

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพเมฆ

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 10 :  ดอกฉันไม่สวยแต่ใบฉันสวย

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :  บ้านผู้ใหญ่ลี

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4.9

Exposure time :   1/30 Sec.

ISO :   400

ชนิดของรูปภาพ :  ภาพดอกไม้

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 11 :   ใต้ต้นลำใยบ้านเรา

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   บ้านผู้ใหญ่ลี

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/2.8

Exposure time :   1/640 Sec.

ISO :   160

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพเงาดำ

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 12 :   บรรยากศเมืองลำพูนตอนค่ำคืน

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/2.8

Exposure time :   1/15 Sec.

ISO :   400

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพกลางคืน

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 13  :   พระธาตุของคนลำพูน

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   วัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/3.24.5

Exposure time :   1/15 Sec.

ISO :   640

ชนิดของรูปภาพ :   เด็ก

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 14 :   สะพานแห่งความสำเร็จ

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/8

Exposure time :   1/125 Sec.

ISO :   160

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพทางลึก

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 15 :   งวดนี้ใครถูกบ้าง

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   ในวัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4.9

Exposure time :   1/250 Sec.

ISO :   100

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพระยะใกล้

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 16 :   พรุ้งนี้รวย

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   ในวัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/4

Exposure time :   1/500 Sec.

ISO :   100

ชนิดของรูปภาพ :   ภาพซ้ำซ้อน

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

 

 

ชื่อรูปภาพที่ 17 :   ความสวยงานหน้าประตู

วันที่บันทึกภาพ :   17  พฤษภาคม  2554

สถานที่บันทึกภาพ :   ประตูวัดพระธาตุหริภุญชัย

กล้องที่ใช้บันทึกภาพ :   Canon DIGITAL IXUS 95 IS

F-stop :   f/2.8

Exposure time :   1/320 Sec.

ISO :   100

ชนิดของรูปภาพ :  ภาพลวดลาย

บันทึกภาพโดย :   puyailee125 (c) hotmail.com

 

หวังว่าทุกท่านจะได้ชมภาพและชมบรรยากาศของจังหวัดลำพูนแม้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านันหวังว่าท่านจะเกิดความรักในจังหวัดลำพูนเหมือนผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

· คำสำคัญ: ลำพูน เคมี ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา eti 5701 นักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน หริภุยชัย 
· หมายเลขบันทึก: 439749 · เขียน:  
· ดอกไม้:
3
 · ความเห็น:
28
 · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า
  kungnang
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 21:59:38 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์นรินทร์

  ภาพสวยและสื่อความหมายได้ดีทุกๆรุปคะ

  ขอบคุณภาพที่นำมาแบ่งปันกันนะค่ะ

  Quantumphysics
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 22:03:16 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ คุณศักดิ์นรินทร์

  ขอบคุณภาพเหตุการณ์ดี ๆ ที่แบ่งปันกันนะครับ

  ชอบภาพพระธาตุครับดูมีออร่า

  ขอบคุณครับ

  เด็กชายเคมี
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 22:05:49 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ คุณ ศักดิ์นรินทร์

  ลำพูนนี้มันน่าอยู่จริง ๆ เลยนะครับ

  ภาพออกมาสวยมากเลยครับพี่

  ขอบคุณครับ

  Sithasinee
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 22:16:51 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์นรินทร์

  ภาพถ่ายสื่ออารมณ์มาก ๆ เลยคะ

  ขอบคุณคะ

  เสียงของพระจันทร์
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 22:35:20 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์นรินทร์

  ขอบคุณภาพเหตุการณ์ดี ๆ ที่แบ่งปันกันนะค่ะ ชอบรูปผู้หญิงคนนั้นอ่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  miyoko
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 22:51:23 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

  ขอบคุณที่นำภาพสวย ๆ มาแบ่งปันให้กันชมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  Mr.cartoon
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 23:41:05 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ คุณ ศักดิ์นรินทร์ ขอบคุณที่นำภาพดี ๆ มาแบ่งปันนะครับ ขอบคุณมากครับ

  Bio_Zen
  เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 23:42:06 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ คุณศักดิ์นรินทร์

  ขอบคุณภาพเหตุการณ์ดี ๆ ที่แบ่งปันกัน

  แต่ละภาพดีจริงๆ ขอบคุณครับ

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:25:22 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณ kungnang ขอบคุณสำหรับคำชม

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:26:11 GMT+0700 (ICT)

  Iสวัสดีครับคุณ Surat ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่ดี

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:27:15 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณ เด็กชายเคมี ขอบคุณสำหรับคำชมและข้อคิดเห็น

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:28:13 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ Sithasinee ขอบคุณสำหรับคำติชมนี้นะครับ

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:29:36 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณ เสียงของพระจันทร์ ขอบคุณสำหรับคำติชมและขอบคุณผู้หญิงคนนั้นด้วยที่ให้ผมถ่าน(แอบถ่ายมาครับ)

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:30:42 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ miyoko ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อแนะนำที่ดี

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:31:37 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณ Mr.cartoon ขอบคุณครับเพื่อนที่ชม

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:32:32 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณ Bio_Zen ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่ดีและคำติชม

  weat_it47
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:49:27 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ คุณ ศักดิ์นรินทร์

  ได้ดูภาพถ่ายทำให้อยากไปเที่ยวลำพูนสักรอบ

  ภาพสื่อความหมายได้ลงตัวครับ

  ขอบคุณมากครับ

  darwid
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 14:54:42 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ คุณ ศักดิ์นรินทร์

  ภาพสวยมาก ๆ เลยครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 21:18:10 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ คุณ weat_it47 วันหลังถ้าอยากไปบอกได้เลยครับจะพาเทียวเอง

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 21:19:01 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณ darwid ขอบคุณสำหรับคนชม ขอบคุณครับ

  Chakungrao
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 21:41:45 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับคุณศักดิ์นรินทร์

  ภาพดูแล้วแลกตาดีครับ

  ชอบภาพไก่ชนพันล้าน

  ตลกดีครับ

  ขอบคุณครับ

  moowarn
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 22:35:55 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีคะ พี่ศักดิ์นรินทร์

  อยากไปเที่ยวลำพูน

  ขอบคุณคะ

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 22:42:06 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ Chakungrao ขอบคุณครับที่ชอบไก่ชนของผมครับผมก็ชอบมันมาก

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 22:43:15 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ moowarn ถ้าจะไปบอกมาเลยครับจะพาเทียวเองน้องสาว

  Bluegreenalgae
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 23:01:46 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ พี่ ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

  ขอบคุณที่นำภาพสวย ๆ มาแบ่งปันให้กันชมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
  เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 23:05:09 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีครับ Bluegreenalgaeขอบคุณสำหรับคำติชมที่ดีนะครับ

  POND POOKAK
  เขียนเมื่อ Fri May 20 2011 12:24:56 GMT+0700 (ICT)

  สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์นรินทร์

  ภาพสวยมากค่ะ น่าไปเที่ยวชมจริง ๆ

  Ongkuleemarn
  เขียนเมื่อ Fri Jun 10 2011 16:50:17 GMT+0700 (ICT)

  องค์ประกอบภาพดูสมบูรณ์ครับ ;)...

  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
   ใส่รูปหรือไฟล์