การเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self – Learning

 Self-Learning เป็นการเรียนรู้ที่เราเรียนในสิ่งที่เราสนใจให้ได้ผลตามความพึงพอใจ โดย ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือฐานะ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการด้วยตัวเอง เกือบทุกขั้นตอน  

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 แล้ว  ผู้เขียนตั้งใจจะเน้นย้ำถึงวิธีการเรียนที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้ และเมื่อนำไปใช้แล้วจะเกิดผลดีแกนักเรียนอย่างมาก  นั่นคือ  การเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ Self-Learning  ให้นักเรียนได้ข้อมูลจากการค้นคว้าอย่างถูกวิธี จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย    สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวนักเรียนเอง สอดคล้องกับแนวการสอนให้ของพระพุทธองที่ค์ว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ   ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

   

              ทุกวันนี้มีช่องทางในการเรียนรู้มากมาย เราสามารถค้นหาความรู้ได้ง่าย ๆในโลกไซเบอร์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด  และการมีความรู้มากๆ จากการฟังการดูและการอ่าน จะเกิดประโยชน์มากขึ้น ถ้าเรานำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเอง จนเกิดความชำนาญ เกิดความคิด การกระทำ และมีผลลัพธ์เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ Self-Learning จึงเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง แล้วนำความรู้มาทดลอง ฝึกฝน ลองผิดลองถูก ทำไปเรื่อย ๆ จนเกิดความชำนาญจนกระทั่งสามารถนำความรู้ที่ตัวเองหามาได้ไปใช้จนเกิดประโยชน์กับตัวเองและส่วนรวมได้ 

         

       Self-Learning   เป็นการเรียนรู้ที่เราเรียนในสิ่งที่เราสนใจให้ได้ผลตามความพึงพอใจ โดย ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือฐานะ  เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการจัดการด้วยตัวเอง เกือบทุกขั้นตอน  Self-Learning  จึงมีอิสระเรื่องเวลาทำให้มีจุดอ่อน คือจะมีการยืดหยุ่นให้ตนเองไปเรื่อยๆ  การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จึงต้องมีวินัยในการควบคุมการบริหารจัดการด้วยตัวเอง มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่น ยังมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของ Self – Learning ก็คือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามลำพัง ทำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคนอื่น ๆ จึงมีประสบการณ์น้อยกว่าการเรียนในระบบ

    

การทำงานยุคนี้และยุคต่อๆไปต้องแข่งขันกับเวลาและต้องแข่งขันกับคู่แข่งในระดับพลโลก หากผู้สอนปูพื้นฐานกระบวนการเรียนด้วยวิธีการ Self – Learning  ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างชำนาญ  ผู้เรียนย่อมมีความพร้อมในการทำงาน ที่ต้องแข่งขันกันด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  

 Self – Learning  จึงเป็นทักษะแรกที่ผู้เขียนถ่ายทอดให้ศิษย์ได้ฝึกฝนกันตั้งแต่ต้นปีการศึกษา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 439611
 เขียน:  
 ดอกไม้: 14  ความเห็น: 26  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Tue May 17 2011 22:42:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

พี่คิมแวะมาเป็นกำลังใจให้นะคะ  ขอให้มีความสุขวันเปิดภาคเรียนค่ะ เจอเด็ก ๆ น่ารัก เพื่อนร่วมงานดี ๆนะคะ

พี่คิมไปช่วยงานที่โรงเรียนมาเกือบ ๓ สัปดาห์แล้วค่ะ

ไอดิน-กลิ่นไม้
เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 07:06:35 GMT+0700 (ICT)

      ดีมากเลยค่ะคุณครูกิติยา เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนในยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ คุณครูคงไม่เขียนค้างไว้แค่นี้นะคะ ดิฉันสนใจรายละเอียดของชั้นเรียนของคุณครู (นักเรียนชั้นไหน และจำนวนนักเรียน) ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติของอาจารย์ ผลที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา จะติดตามอ่านค่ะ และจะนำไปเป็นกรณีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบันฑิต (5 ปี) เรียนรู้เพิ่มเติมในหัวเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน" ในรายวิชา "จิตวิทยาสำหรับครู" อีกอย่างดิฉันได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะนี้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากปี 2545-2552 และได้เขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ไว้ใน Blog "Learntoknow" เพิ่งเขียนเกริ่นนำเป็นตอนที่ 1 ยังไงคุณครูลองเข้าไปอ่านดูบ้างนะคะ เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 17:24:02 GMT+0700 (ICT)
 • น่าสนใจมากเลยครับพี่ครู
 • ปกติผมใช้นิสิตทำโครงงาน แต่อยู่ในกรอบของวิชา
 • รออ่านอีกครับ
กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:14:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านผศ.วิไล

*** เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ ที่ท่านสนใจเรื่องราวการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของดิฉัน จริงแล้วดิฉันสอนไปตามแผนการจัดเรียนรู้ที่เขียนไว้ แต่สื่อการสอนของดิฉันมักจะเป็นชื่อ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของ Self – Learning ว่าเป็นขุมความรู้มากกว่าที่ครูให้มากมาย

*** ขอบคุณมากค่ะ ที่เสนอแนะแนวทาง ดิฉันจะศึกษาแนวทาง ในBlog "Learntoknow และจะนำประโยชน์ไปใช้ในชั้นเรียนค่ะ

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Thu May 19 2011 00:22:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

*** ได้สอนหลักสูตรมาตรฐานวิชา ความเรียงขั้นสูง ...ซึ่งนักเรียนต้องฝึกค้นคว้าและฝึกเขียนเพื่อจะนำความรู้ ไปใช้ในการเขียนโครงงานในรายวิชาต่างๆ ตามความสนใจ Self – Learning จึงเป็นทักษะสำคัญที่ต้องเน้นย้ำ ให้นักเรียนค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆ

*** ขอบคุณมากค่ะ...อาจารย์คงเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลงานหนักอีกแล้วนะคะ

ต้นเฟิร์น
เขียนเมื่อ Fri May 20 2011 01:07:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

แวะมาอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ

พร้อมกับมาเรียนรู้กับบันทึกนี้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

คืนนี้ฝันดีค่ะ^^

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Sat May 21 2011 10:43:56 GMT+0700 (ICT)
 • มีเรื่องแปลกมาบอก
 • ด้วยความคิดถึง
แผ่นดิน
เขียนเมื่อ Sat May 21 2011 18:23:23 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ..

ชื่นชมกับแนวคิดเช่นนี้มากครับ
สอนเหมือนไม่สอน...
ฝากเหมือนไม่ฝาก
สั่งเหมือนไม่สั่ง..
บอก เหมือนไม่บอก

วิธีการเหล่านี้ ก็คล้ายการฝากให้เกิดวิธีคิดแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองไปในตัวด้วยเหมือนกัน  กระบวนการเช่นนี้ ไม่ต่างอะไรจากการให้ดินเหนียวไปสักก้อน สุดแท้แต่จะปั้นแต่งเป็นเรื่องราวใด...

เหมือนการเดินทางไปยังเป้าหมาย ท้ายที่สุดเมื่อถึงเป้าหมาย แต่สิ่งที่ได้รับอาจต่างไปจากวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการลงมือทำด้วยก็เป็นได้

ขอบคุณครับ

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Sun May 22 2011 14:41:45 GMT+0700 (ICT)

*** ถือโอกาสบอกต้นเฟิร์นว่า...วันนั้นทุกคนดูมีความสุขกับสิ่งที่คุณพ่อฝากไปให้

*** ขอให้ครอบครัว ณ ถลาง ได้รับผลบุญ

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Sun May 22 2011 15:09:54 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะเบดูอิน

*** ส่งเรื่องแปลกกลับไป...ด้วยความคิดถึง เช่นกัน

*** ขอบคุณค่ะ

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Sun May 22 2011 15:18:25 GMT+0700 (ICT)

*** ขอบคุณค่ะอาจารย์ แผ่นดิน

*** ถ้านำไปใช้จริง...เขาจะหาดินเหนียวแจกให้คนอื่น...เป็นการขยายผลที่ไร้ขีดจำกัด

*** ข้อควรระวังระหว่างการเดินทางก็มี... แต่ภูมิคุ้มกันก็คงต่อต้านได้ระดับหนึ่ง...จากการพบเจออะไรต่อมิอะไรมามากมาย

*** และสิ่งที่ควบคุมยาก คือวินัยในตนเองซึ่ง...สังคมเรามีพื้นฐานยังไม่ถึงเกณฑ์ของสังคมโลกปัจจุบัน

พรชัย
เขียนเมื่อ Sun May 22 2011 15:35:34 GMT+0700 (ICT)

ประเมินรอบสาม เป็นประเด็นสำคัญมากครับ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน

การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นการเรียนรู็ที่มีความหมายครับ

การสอนที่ดีที่สุดคือการไม่สอน แต่กระตุ้นให้เขาได้เรียนรู้ ครูคือ ดาวยั่ว ตัวกระตุ้น ให้ดก็กกระหายใคร่เรียนรู้

ขอบคุณกิจกรรมที่ดีๆมาฝากครับ

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Sun May 22 2011 22:09:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย

*** ขอบคุณข้อเสนอแนะดีๆ ที่เป็นกำลังใจอย่างมาก ปีการศึกษานี้ ดิฉันจะทดลองใช้วิธีนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนในคาบศึกษาค้นคว้าของนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ค่ะ

*** ผอ.สบายดีนะคะ

รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 08:06:17 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์กิติยา เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยคะ

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Mon May 23 2011 23:15:33 GMT+0700 (ICT)

***ขอบคุณมากค่ะ รัตน์ชนก

อัมพร
เขียนเมื่อ Wed May 25 2011 20:48:52 GMT+0700 (ICT)

แวะมารับความรู้เพิ่มค่ะ

 

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Fri Jun 03 2011 20:42:09 GMT+0700 (ICT)

*** ขอบคุณมากค่ะ คุณครูอัมพร

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Jun 04 2011 12:22:11 GMT+0700 (ICT)
 • น้องฟางมาทำงานกรุงเทพฯ
 • ธเนศ ไปทำอะไรทราบไหมครับพี่
 • เด็กๆๆไปทำงานกันหมด
 • พี่เลยเงียบเลย
กิติยา เตชะวรรณวุฒิ
เขียนเมื่อ Sat Jun 04 2011 19:51:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิต

*** เงียบมากเลยค่ะ อาจารย์  น้องฟางได้งานตั้งแต่ยังไม่จบ (ไม่ได้เก่งแต่ดวงดีค่ะ  เขามาจัดสอบที่มหาวิทยาลัย ) ฟางไปทำงานก็ยังมีธเนศเป็นเพื่อน แต่ตอนนี้เลยอยู่คนเดียวจริงๆ...เศร้าค่ะเศร้ามากๆ

*** ธเนศ  ไม่ยอมสอบและไม่ยอมสมัครงานที่ไหนเลย   เพราะเตี่ยต้องการให้ช่วยงานที่บ้าน  ส่วนมะปรางเรียนสารสนเทศ ม.ศิลปากร ค่ะ   ปิดเทอมกะจะไปช่วยงานบ้านธเนศ...เป็นลูกจ้างแย้...น่าจะดีนะคะ ลูกบ้านนี้เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทุกคน  แต่แม่เขายกลูกชายทั้งสองให้ครูกิติยาแล้วนะคะ

*** ขอบคุณที่ห่วงใยกันเสมอมาค่ะ

ธนาธิป แสนเปา
IP: xxx.205.4.2
เขียนเมื่อ Mon Jun 13 2011 18:57:37 GMT+0700 (ICT)

ไปที่ ท.พ.ล แล้วคิดถึงอาจารย์มากเลยอยากกลับมาเรียนใหม่จัง

จักรกฤษณ์
เขียนเมื่อ Sun Jun 26 2011 15:31:11 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับพี่กิตติยา

แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจครับ

สบายดีนะครับ ระลึกถึง

Boo
เขียนเมื่อ Sun Jun 26 2011 15:43:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่ลูกช้าง

สบายดีนะคะ หายเงียบไปพอๆ กัน มาทายทัก ส่งความคิดถึง ผ่านสายฝนโปรยปราย

ฝั่งพิดโลก เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ ส่งกำลังใจกับเปิดเทอมใหม่ ใกล้สอบอีกแล้ว เร็วจังค่ะ

มาชม มาเชียร์ self learning ขนาดทำงานยัง learning by doing ได้ผลๆ จริงๆ ขอบคุณค่ะ

ครูเอม กศน.อยุธยา
เขียนเมื่อ Tue Jun 28 2011 21:43:05 GMT+0700 (ICT)
 • ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ก็เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ  เรียนตามคำชี้แจงที่ระบุขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้ เป็นการแบ่งเบาภาระครู กรณีครูขาดแคลน
 • แวะมาทักทายค่ะ
 • ที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของ กศน. และขอโครงการส่งเสริมการอ่านแบบเต็ม ๆ จะรีบดำเนินการจัดให้นะค่ะ  ต้องขอติดต่อเจ้าของโครงการงานอัธยาศัยก่อน

 

ป.
เขียนเมื่อ Mon Aug 01 2011 05:20:15 GMT+0700 (ICT)

.."Self – Learning ก็คือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามลำพัง ทำให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคนอื่น ๆ จึงมีประสบการณ์น้อยกว่าการเรียนในระบบ"

สิ่งนี้เป็นความจริงคะ

ถ้าให้ไปศึกษาแล้วไม่มีการนำมาเข้ากลุ่ม..

หลักสูตร วิชาเลือกของคณะแพทย์เอง ก็มีชั่วโมง SDL - Self Directed Learning

ตอนแรกคือ ปล่อยให้ไปค้นคว้าเอง

นักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่มี motivation มากพอที่จะ "Self directed"

เมื่อมอบหมายให้ทำชิ้นงาน โดยให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าต่อกลุ่มเป็นระยะๆ

นักศึกษามีความกระตือรือร้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพือน กับครู มากขึ้นคะ

ไม่ทราบว่าอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรคะ

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Fri Aug 05 2011 16:31:53 GMT+0700 (ICT)
 • การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นชีวิตจริงของทุกๆคนนะครับพี่ เด็กๆจะได้ประโยชน์มากมาย เพราะได้เตรียมการหรือเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้ว 
 • ผมเองจบม.ศ.5ไม่กล้าไปเรียนรามคำแหงกับเพื่อนอีกหลายๆคน เพราะกลัวแพ้ใจตัวเองนี่แหละครับ
 • ขอบคุณตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ดีๆนี้ครับ
แดง
เขียนเมื่อ Sun Aug 21 2011 19:26:09 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ไปเยี่ยม

เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ ลูกชายก็อาศัย วิธีการนี้ได้ผลเรียนพิเศษน้อยมาก ส่วนใหญ่อ่าน ดูซีดี

การทำโจทย์

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า