การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

        วันนี้ ศูนย์กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการการประเมินเป็นวันแรก นำโดย ๑. รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายวสันต์  รัชชวงษ์  ๒. ผอ.พรทิพย์ จันทร์วิเชียร ๓. อาจารย์ สมจิตร ชี้แจง ๔. อาจารย์ราณี น้อยสกุล ในวันนี้คณะกรรมการได้ตรวจดูความพร้อมด้านเอกสาร และ วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔  คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินจากสภาพจริง

       มาตรฐานที่ ๖ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ

       ๖.๑ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

       ๖.๒ การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

       รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวสันต์  รัชชวงษ์  เป็นผู้ประเมินในช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. เพราะช่วงเช้าประเมินมาตรฐานที่ ๑ถึงช่วงบ่าย ในภาพรวมของมาตรฐานที่ ๖ ทั้ง ๒ ตัวบ่งชี้ เอกสารครบถ้วนตรงตามเกณฑ์การพิจาณาของคณะผู้ประเมิน และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการขยายภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ควรจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๒และ ปี ๒๕๕๓ ว่ามีจำนวนภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างไรและเพื่อเป็นหลักฐานในการขยายภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

      ในนามผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๖ ที่ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.พานิช  ศรีงาม ผอ. กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินครั้งต่อไป

    วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔   วันนี้เป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดเพราะเป็นวันที่เราชาวกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะได้รู้ผลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผลจะเป็นอย่างไร เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยผลปรากฎว่าทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์กำหนดไว้ทุกอย่างมีเพียงเล็กน้อยที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป

          

         

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 430339
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูบิว กศน.
เขียนเมื่อ Fri Mar 11 2011 16:48:09 GMT+0700 (ICT)

ยินดีด้วยผ่านแล้ว

เตรียมรับรางวัลได้แล้ว

แต่ต้องตัดชุดสีกากีก่อนนะจ๊ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า