ยินดีต้อนรับรองผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       วันนี้ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้อนรับรองผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วสันต์ รัชชวงษ์ เดินทางมาจาก กศน.จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการประชุมกันในช่วงเช้าที่ กศน.จังหวัดสระบุรีมีการรับประทานอาหารกลางวันประมาณ ๑๑.๐๐ น. ที่ กศน.จังหวัดสระบุรี และจะมีคณะเดินทางมาส่งที่อยุธยาออกเดินทางเวลา ๑๒.๐๐ น. ประมาณ ๑ รถบัส ถึง กศน.จังหวัดไม่เกินบ่ายโมง เชิญชวนพวกเราร่วมต้อนรับกำลังหลัก จนท.จาก กศน.จังหวัดและกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำหรับ กศน.อำเภออื่นตามสะดวก ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะเชิญมาประชุมและพบกับรองผอ.อีกทีหนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ต้อนรับรองผอ.กศน.จ.อย 
 หมายเลขบันทึก: 414988
 เขียน:  
 ความเห็น: 29  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อ.ดาธิณี
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 09:57:54 GMT+0700 (ICT)

ชาว กศน.อำเภอภาชียินดีต้อนรับสู่เมืองเก่า

chanathip
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 10:06:36 GMT+0700 (ICT)

กศน.อำเภอลาดบัวหลวงขอต้อนรับท่านรองฯ ด้วยความยินดียิ่ง

nalintip99
IP: xxx.26.17.164
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 10:08:45 GMT+0700 (ICT)

ชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวงยินดีต้อนรับค่ะ

เจษฎาพร กศน.ตำบลลาดบัวหลวง
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 10:11:13 GMT+0700 (ICT)

ชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวงยินดีต้อนรับค่ะ

        

อ.ดาธิณี
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 10:17:07 GMT+0700 (ICT)
  • นำภาพกิจกรรม ค่ายพัฒนาผู้เรียน ที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กศน.ตำบลไผ่ลิง
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 10:30:44 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับคะ

type c bag
IP: xxx.226.84.170
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 10:55:32 GMT+0700 (ICT)

Wanna Switch Up Your Polish During Fall? Try [url=http://www.cnfibcs.com/fibc.html]Type C bag[/url] 4 Things You Have to Remember About [url=http://www.cnfibcs.com]Type D bag[/url] The Reasons Why Vanessa Abrams Wear [url=http://www.cnfibcs.com/fibc.html]bulk bag[/url] Attention! [url=http://www.cnfibcs.com]big bag[/url] May Cause Smirch to You Fashion Trend During Autumn: [url=http://www.cnfibcs.com/woven-bags.html]jumbo bag[/url]

ปาลพัชร์
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 11:19:28 GMT+0700 (ICT)

บุคลากร กศน.เสนา ยินดีต้อนรับท่านรองฯ ค่ะ

สุนันทา
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 11:23:20 GMT+0700 (ICT)

ชาวกศน.อำเภอวังน้อย ยินดีต้อนรับค่ะ

ศิริรักษ์♥คนหลังเลนส์♥
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 11:25:45 GMT+0700 (ICT)

ผู้บริหาร บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ประเสริฐ เสริฐ สาระถิน
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 12:05:22 GMT+0700 (ICT)

 

  

               ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่

                                เรื่อง  สอบราคาจ้างพิมพ์ สื่อแบบเรียน

                               --------------------------------------------

                   ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  โดยได้รับมอบอำนาจ จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามคำสั่งที่ 1776/2553  ลงวันที่ 24   พฤศจิกายน 2553 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนจำนวน12รายการในวงเงิน 100,595  บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ กศน.  อำเภอผักไห่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                   ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  ภายในวันที่  29ธันวาคม  2553  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันราชการ และต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย

                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  30   ธันวาคม  2553  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่   

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่  ตั้งแต่วันที่  20 ธันวาคม  2553  จนถึงวันที่  29 ธันวาคม  2553  ในเวลาราชการ 

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  0-35393-023 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.  2553

 

 

                                           (นายวีระวัชร์  สุนทรนันท)

          ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่

เอกชัย กศน.ผักไห่
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 12:54:30 GMT+0700 (ICT)
นันท์นภัส กศน.ตำบลบางซ้าย
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 13:24:29 GMT+0700 (ICT)

กศน.อำเภอบางซ้ายยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

สมควร
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 13:41:14 GMT+0700 (ICT)

ผู้บริหาร และคณะบุคลากร กศน. อำเภอบางบาลยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ด้วยความยินดีค่ะ

นายอุดมพร (ครูอ้อ) สารีกิจ
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 13:45:28 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับท่านรอง วสันต์ รัชชวงษ์ ค่ะ จาก กศน.อำเภอบางปะหัน

จงดี กศน.ตำบลสามเมือง
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 13:55:32 GMT+0700 (ICT)

กศน.ลาดบัวหลวง ยินดีต้อนรับค่ะ

ยินดีต้อนรับครับผม ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

ศิริรักษ์♥คนหลังเลนส์♥
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 14:44:12 GMT+0700 (ICT)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ

เยี่ยมชมได้ที่  http://gotoknow.org/blog/kunnui555/415063 

น้ำดอกไม้
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 15:29:52 GMT+0700 (ICT)

หนึ่งในสมาชิก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับท่านรองใหม่นะค่ะ

อ้นนะจ๊ะ
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 15:41:55 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความดีใจและยินดีต้อนรับ เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ท่านรอง กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนใหม่

อารีรัตน์-กศน.ต.ตลาดเกรียบ
เขียนเมื่อ Mon Dec 20 2010 16:32:06 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับผู้ช่วยคนใหม่ค่ะ

chatcharin
IP: xxx.26.10.45
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 06:32:41 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับท่านรองวสันต์ สู่กศน. จ.พระนครศรีอยุธยา ขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อน ติดประชุมที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก

เด็กดื้อ ศูนย์จังหวัด
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 08:32:04 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับ...

อังคณา CIO - Banprak
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 09:32:19 GMT+0700 (ICT)

ชาว กศน.อำเภอบ้านแพรก ยินดีต้อนรับค่ะ

ป่าน
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 13:55:31 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับท่านรองวสันต์ สู่ สนง.กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

ครูไก่ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์
เขียนเมื่อ Tue Dec 21 2010 21:18:42 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับท่านรองคนใหม่สู่เมืองกรุงเก่าค่ะ

รัตนา ทองพิมพ์
เขียนเมื่อ Wed Dec 22 2010 16:02:14 GMT+0700 (ICT)

ยินดีต้อนรับท่านรองสู่เมืองกรุงเก่าค่ะ

อำนาจ ดิษฐลักษณ์
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 15:56:18 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ได้ลงพื้นที่ ตำบล หนองปลิง ได้ เปิดรับสมัคร นักศึกษา กศน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า