การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

"การรับเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา"

 

การรับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ  :

ตำแหน่งศาสตราจารย์          15,600  บาท

                                              13,000  บาท

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์      9,900  บาท

                                                 5,600  บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   5,600  บาท

                                                 3,500  บาท

หมายเหตุ  :

              1. ยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่ง ศาสตราจารย์ เหมือนเดิม

              2. การรับเงินประจำตำแหน่งของ ศาสตราจารย์  15,600  ต้องผ่านการประเมิน

              3. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 18,910 บาท  สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จะใช้ฐานเงินเดือน 23,230 บาท

ประเภทผู้บริหาร  :

ตำแหน่ง ผอ. สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต    10,000  บาท

ตำแหน่ง ผอ.กอง/ เลขานุการคณะ              5,600  บาท

หมายเหตุ  :

              1. ผอ.สนง.อธิการบดี/วิทยาเขต ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท (ซี 8) ยังคงได้รับตามเดิม

              2. ผอ.กอง/เลขานุการคณะ ที่ยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ยังคงไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งต่อไป

               3. ทั้ง 1 และ 2 (ยกเว้น ผอ.กอง) ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินก่อน จึงจะได้รับตามอัตราที่ระบุไว้

               กรณีที่แต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง ผอ.กอง ระดับ 7 ถ้าจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ต้องมีประสบการณ์ในการเป็น ผอ.กอง มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี  สำหรับ เลขานุการคณะ 7,8 ต้องมีการผ่านการประเมิน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ :

ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ       13,000 บาท

ตำแหน่งเชี่ยวชาญ                   9,900  บาท

ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ       5,600  บาท

ตำแหน่งชำนาญการ                3,500  บาท

หมายเหตุ  :

              1. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือชำนาญการได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น

              2. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมิน

              3. ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 3,500 บาทเหมือนเดิม

 

***ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเงินประจำตำแหน่ง

จะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ***...ต้องมีการประเมิน,ประสบการณ์

เดิมปฏิบัติอย่างไร  ใหม่ก็ปฏิบัติเช่นนั้น...

 

 

                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 409326
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 36  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 17:59:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ;)

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Nov 20 2010 20:49:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...คุณ Ico32...

 • ขอบคุณค่ะ...
อินทิรา
IP: xxx.207.130.20
เขียนเมื่อ Wed Nov 24 2010 18:47:53 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณบุษยมาศที่นับถือ

ดิฉันศึกษาข้อมูลในบล็อกของคุณบุษยมาศตลอด ต้องขอขอบคุณที่ท่านกรุณาให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีๆและมีประโยชน์มาสื่อสารให้พวกเรารับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการปรับระบบการบริหารงานบุคคล วันนี้ต้องขอรบกวนถามท่านในอีกใน 2 ประเด็นดังนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

1. การจัดตำแหน่งและจัดประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมใหม่นั้น ใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาในการจัดคนเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ

2. การได้รับเงินประจำตำแหน่งในสาขาวิชาชีพเฉพาะเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และกิจกรรมบำบัดที่ กพอ.กำหนดใหม่ หากหน่วยงานใดมีบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและปฏิบัติภาระกิจด้านนั้นอยู่ในหน่วยงาน และหากปัจจุบันครองตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาชำนาญการอยู่ จะสามารถขอย้ายเข้าตำแหน่งวิขาชีพเฉพาะที่ตนเองมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ได้อย่างไร

ขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งนะคะ

อินทิรา

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Nov 25 2010 14:23:57 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณอินทิรา...

 • 1. การจัดตำแหน่งและจัดประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้เกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของประเทศไทยค่ะ...ถ้าจะให้เข้าใจ ผู้เขียนได้เขียนไว้หลายบล็อกหลายเรื่อง ลองศึกษาดูนะค่ะ...
 • 2. สำหรับเรื่องสิทธิของเงินประจำตำแหน่ง สิทธิเดิมเท่าใดก็ได้รับเท่านั้นค่ะ คือ ถ้าสิทธิเดิมได้รับ ก็จะได้รับเหมือนเดิม...ถ้ายังไม่ได้รับก็จะยังไม่ได้รับค่ะ...
 • สำหรับตัวคุณที่จะขอย้ายเข้าตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะคงต้องรอประกาศ ซึ่ง ก.พ.อ.พิจารณาแล้วอนุมัติให้ส่วนราชการปฏิบัติก่อนค่ะ...คือ ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินค่ะ...
อินทิรา
IP: xxx.123.128.22
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 18:32:25 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Nov 27 2010 09:34:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...คุณอินทิรา...

 • ยินดีให้คำแนะนำค่ะ...ขอบคุณค่ะ...
กนกกันต์
IP: xxx.29.14.233
เขียนเมื่อ Mon Dec 06 2010 21:27:31 GMT+0700 (ICT)

พี่บุษย์คะ อยากถามว่า กรณีที่แต่งตั้งรักษาการ ผอ.กอง(กฎกระทรวง)แทนตำแหน่งที่ลาออก ทำได้กรณีใดบ้าง (แต่งตั้งจาก ผอ.กองภายในที่ ม.กำหนดกรอบใหม่-ชำนาญการ7 ค่ะ)

กนกกันต์
IP: xxx.29.14.247
เขียนเมื่อ Mon Dec 06 2010 21:42:24 GMT+0700 (ICT)

การที่จะส่งเรื่องประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (1) อายุงานครบ 1 ปี (2) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์และวิธีการที่ กพอ.กำหนด ถามว่า (2) หาได้จากที่ใด ต้องรอ สภา ม.กำหนดหรือไม่ และถ้า ม.ไม่ออกให้สักทีจะทำเช่นใด

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 09:04:14 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณกนกกันต์...

 • ต้องรอเกณฑ์ใหม่จาก ก.พ.อ. ให้ดำเนินการค่ะ...
 • และต้องรอ สภามหาวิทยาลัยด้วยค่ะ...ถ้า ม. ยังไม่ออกข้อบังคับ ก็ต้องรอค่ะ...
 • เพราะอำนาจขึ้นอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยค่ะ...
amnat
เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 09:14:59 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับอย่าลืมเรื่องพนักงานราชการนะครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 12:14:17 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...คุณ amnat...Ico32...

 • ค่ะ...ไม่ลืมหรอกค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ...
ถวิล
IP: xxx.172.127.26
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 22:56:42 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

อยากเรียนถามว่า กรณีที่เป็นชำนาญการระดับ 7 อยากทราบว่า

๑. หากได้รับคำสั่งให้รักษาการผู้อำนวยการกอง (ตามโครงสร้างของม.) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ ถ้าได้รับแล้วจะได้รับเท่าไหร่ เงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้าง

๒. กรณีที่มหาวิทยาลัย.แต่งตั้งสายผู้สอน คือตำแหน่ง ผศ. ระดับ 8 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง จะได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ ได้รับเท่าไหร่

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ถวิล

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Apr 19 2011 11:52:20 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณถวิล...

 • การได้รับคำสั่งให้รักษาการ ผอ.กอง ไม่สามารถรับเงินประจำตำแหน่งได้ค่ะ การได้รับเงินประจำตำแหน่งนั้น ต้องได้รับการประเมินก่อนค่ะ แล้วจึงทำเรื่องไปขอเลขประจำตำแหน่งที่ สกอ. ก่อนแล้วทำเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง... จึงจะได้รับเงินประจำตำแหน่งค่ะ...
 • ให้ดูเกณฑ์ที่ประกาศใหม่นะค่ะ สำหรับ ม. แต่งตั้งสายผู้สอน รก.ในตำแหน่ง ผอ.กอง ก็ไม่สามารถรับเงินประจำตำแหน่งได้ค่ะ...จนกว่าจะได้รับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งได้ค่ะ ...ประกาศ กพอ.ขณะนี้ ข้าราชการสายวิชาการก็ไม่สามารถมาอยู่ในสายบริหารแล้วนี่ค่ะ ต้องกลับไปอยู่ในสายวิชาการของตนเองค่ะ...ให้ดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการประเภทผู้บริหารด้วยนะค่ะ...เนื่องจากปัจจุบันเป็นการแยกกลุ่มข้าราชการกันอย่างชัดเจนแล้ว เช่น ประเภทสายวิชาการ ประเภททั่วไป ประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะไงค่ะ...ไม่สามารถข้ามกลุ่มประเภทกันได้เหมือนเช่นแต่ก่อนแล้วค่ะ...
PATT
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 12:54:51 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคับ คุณบุษยมาศ

ผมรบกวนสอบถามเพื่อขอความรู้ดังนี้

1. ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(PC)ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ ผอ.กอง/เลขาฯคณะ จำเป็นหรือไม่ว่าต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ซี7/8) เพราะผู้อำนวยการจะเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

ขอบคุณคับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 13:02:49 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ PATT...

 • ค่ะ ถ้าปัจจุบัน เมื่อยังไม่ได้เป็น ผอ.กอง/เลขาคณะ ทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษกันค่ะ ถ้าจะเป็นตำแหน่งประเภทบริหารต้องทำการประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่การเป็นผอ.กอง/เลขาคณะค่ะ...
 • สำหรับสายวิชาการนั้น ไม่สามารถประเมินมาเป็น ผอ.กอง/เลขาคณะได้ค่ะ...
PATT
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 13:37:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคับ ตอบไวมากๆ ผมขอสอบถามต่อนะคับ

แล้วถ้าอยู่ในตำแหน่งปฎิบัติการจะไม่สามารถประเมินตัวเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งได้ใช่มั้ยครับ.. และถ้าใช่ ตำแหน่งขั้นต่ำที่สามารถประเมินตัวเองเข้าสู่ตำแหน่งได้คือตำแหน่งอะไรคับ

ขอบคุณคับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 14:57:08 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ PATT...

 • ถ้าอยู่ปฏิบัติการ ตำแหน่งที่จะประเมินตนเองให้สูงขึ้นได้นั้น คือ ชำนาญการ ค่ะ
 • ให้คุณคลิกที่สารบัญ ด้านขวามือนะค่ะ เพราะพี่ได้นำเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นไปแจ้งให้ทราบแล้วค่ะ ลองดูนะคะ...
กอไผ่ไร้หนาม
IP: xxx.84.114.34
เขียนเมื่อ Fri Jun 24 2011 19:59:56 GMT+0700 (ICT)

อยากสอบถามว่า เหตุใด เงินประจำตำแหน่งของครู คศ.3 ถึงเป็น 5600 คูณสอง แล้วทำไมทางกระทรวงถึงไม่กำหนดออกมาเลยว่าเป็น 12000 ไปเลย เวลาอ่านบทความที่ไหนเขาก็จะบอก 5600 แต่พอถามบุคลากรทางการศึกษา ก้ได้รับคำตอบว่า 5600 คูณสอง..ตกลงอะไรกันแน่ แล้วข้าราชการประเภทอื่น ที่มีระดับ ชำนาญการพิเศษ เช่นเดียวกับ ครูคศ.3 จะได้คูณสองด้วยหรือไม่

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Jun 25 2011 08:40:18 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณกอไผ่ไร้หนาม...

 • สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 X 2 นั้นหมายความว่า เงิน 5,600 บาท ในส่วนแรกเรียกว่า "เงินประจำตำแหน่ง" สำหรับอีก 5,600 บาท ในส่วนที่ 2 นั้น เรียกว่า "ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง" ค่ะ เมื่อรวมกันก็คือ 5,600 X 2 ไม่สามารถนำมารวมกันเป็น 12,000 บาทได้ค่ะ
 • ความหมายของ 5,600 X 2 ก็คือ "เงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง" ไงค่ะ...ไม่ใช่เงินประจำตำแหน่งทั้งหมดค่ะ
 • สำหรับสมัยก่อนจะมีเพียงแค่เงินประจำตำแหน่งเท่านั้นค่ะ แต่ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งเพิ่งจะมามีตอนในสมัยอดีตท่านนายกทักษิณ นี่เองค่ะ
 • มีเสียงเล่าลือกันมาว่า หากวันใดวันหนึ่งรัฐไม่มีเงินจ่ายให้ก็อาจงดในส่วนเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งได้ จะจ่ายเฉพาะเงินประจำตำแหน่งในส่วนแรกเท่านั้น....แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังไม่เห็นเป็นไปตามเสียงเล่าลือนั้นค่ะ ก็ยังจ่าย "เงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง" กันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ...
 • สำหรับชำนาญการพิเศษ จะจ่าย 3,500 บาท ไม่มีคูณใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ ไม่เหมือนกับครู ค.ศ. 3 เพราะใช้กฎหมายคนละฉบับกันค่ะ ชำนาญการพิเศษจะใช้อิงกับกฎหมายของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นกฎหมายในการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.พ. เป็นกฎหมายใหญ่ในการบริหารงานภาครัฐค่ะ สำหรับครู ค.ศ. 3 ใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งค่ะ...
patt
IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 16:21:53 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุรสำหรับความรู้คับ (เพิ่งได้เข้ามาคับ)

มีอีกประเด็นคับ คือ ตามกฎหมาย คำว่า รักษาการผอ..... ถือว่าได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ผอ. หรือไม่ครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 22:54:10 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณ patt...

การรักษาการ ผอ. ไม่ถือว่าดำรงตำแหน่งในระดับ ผอ.หรอกค่ะ เพียงแต่เป็นการทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ ก่อน และก็ยังไม่ใช่ ผอ.ตัวจริง หรืออาจใช่ ถ้ามีการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็ประเมินได้ไงค่ะ...

คนจะย้ายเข้าราชภัฎ
IP: xxx.172.110.133
เขียนเมื่อ Thu Jul 21 2011 21:59:33 GMT+0700 (ICT)

สอบถาม คุณบุษยมาศ ครับ ผมเป็นครู คศ.3 ถ้าโอนไปราชภัฎ จะได้เงินประจำตำแหน่ง 5600x2 หรือไม่ครับ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Jul 25 2011 11:08:43 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คนจะย้ายเข้าราชภัฏ...

 • ปัจจุบัน ตามมติ ครม. จะมีมติให้ ม.รับย้ายได้เฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติงานจาก ม.ต่าง ๆ ด้วยกันเองนี่ค่ะ สำหรับหน่วยงานอื่นไม่สามารถรับย้ายได้ค่ะ...
ละเอียด สกุลรัตน์
IP: xxx.28.66.8
เขียนเมื่อ Thu Aug 25 2011 13:15:58 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณบุษยมาศ ที่นับถือ

มีเรื่องขอความรู้ค่ะ

เดิมเป็นนักวิจัย ชำนาญการ 8 (เป็นมาประมาณ 10 ปีแล้ว) รับเงินตอบแทนเดือนละ 3,500 บาท เมื่อปรับเข้าแท่ง (21 กย) ได้รับการปรับเป็นนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ขอถามว่าจะได้รับการปรับเงินตอบแทนเป็นเดือนละ 5,600 บาท หรือไม่

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Tue Aug 30 2011 11:49:03 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณละเอียด...

 • ให้คุณศึกษาข้อความตรง หมายเหตุ ในบล็อกที่แจ้งค่ะ...
ละเอียด
เขียนเมื่อ Wed Aug 31 2011 14:40:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ ขอถามเพิ่มอีกว่า "วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ" คืออันเดียวกันหรือไม่ เพราะเห็นจากการจัดประเภทตำแหน่ง 4 ประเภท ประเภทที่ 2 คือวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ จึงเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกัน

ในรายละเอียดบัญชีที่จัดเข้ากุล่ม จะบันทึกมาว่า ชื่อ.................. ตำแหน่งนักวิจัย ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ แต่ถ้าไม่ใช่อันเดียวกัน ขอความรู้ด้วยค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไร

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Aug 31 2011 14:55:58 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณละเอียด...

 • ใช่ค่ะ เป็นประเภทตำแหน่ง ซึ่ง กพอ. กำหนดให้มี 4 ประเภท ได้แก่ วิชาการ บริหาร วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป ค่ะ สำหรับ ระดับ ในกลุ่มของประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แยกเป็น ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ค่ะ คุณอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ตามนี้ค่ะ
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/706/219/original_bussayamas909.pdf?1301453409
 • หรือ ให้คลิกที่ สารบัญด้านขวามือด้านบนของคุณดูนะคะ จะมีบล็อกเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคล ซึ่งผู้เขียนนำมาเขียนเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรที่ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบกันค่ะ ลองดูนะคะ จะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเลยเชียวค่ะ ขอบคุณนะคะ...
อุฬาริน
IP: xxx.28.78.12
เขียนเมื่อ Fri Mar 16 2012 13:29:38 GMT+0700 (ICT)

ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 3,500 บาทเหมือนเดิม หมายความว่า

ตัวอย่างเช่น บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ อยากเรียนถามว่า ถึงแม้ว่าได้คำสั่งชำนาญการพิเศษหลังปรับเป็นระบบแท่งแล้ว

มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3500 หรือเปล่าคะ หรือได้เฉพาะคนที่เป็น ซี 8 เดิม ก่อนปรับระบบแท่ง

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Sat Mar 17 2012 13:45:56 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณอุฬาริน

หากได้มีคำสั่งเป็นชำนาญการพิเศษหลังปรับเป็นระบบแท่งแล้ว จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 ก็ต่อเมื่อ

ผู้ที่ปรับเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการที่เป็นวิชาชีพเฉพาะและยังไม่เคยได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะได้รับเมื่อมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินก่อนค่ะ ดูตรงหมายเหตุด้านล่างค่ะ

อุฬาริน
IP: xxx.28.78.147
เขียนเมื่อ Tue Mar 20 2012 23:04:55 GMT+0700 (ICT)

แล้วในส่วนของบรรณารักษ์ หลังปรับเข้าแท่งจึงไม่ได้ 3500 เข้าใจถูกต้องใช่ไหมค่ะ แต่ดิฉันสงสัยในระเบียบกระทรวงการคลังเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ในข้อ “ข้อ ๖/๑ ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง แต่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เลยไม่แน่ใจว่า ในข้อนี้ ชำนาญการพิเศษ มีสิทธิ์ได้ 3500 หรือป่าวคะ หลังจากได้คำสั่งเป็นชำนาญการพิเศษ หลังปรับเข้าแท่ง (มีบางม. ได้ใช้ระเบียบตัวนี้จ่ายเงินค่าตอบแทนหลังการปรับเป็นชำนาญการพิเศษแล้วน่ค่ะ

ก้อเลยสงสัย ว่าใช้ระเบียบตัวนี้หรือปล่าว

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

อุฬาริน

อร่าม
IP: xxx.14.5.99
เขียนเมื่อ Fri Apr 27 2012 15:26:52 GMT+0700 (ICT)

ขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนคะ

1. วิชาชีพเฉพาะ

- ระดับชำนาญการ 3,500  (ถ้ายังไม่เคยได้รับ ต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์)

- ระดับชำนาญการพิเศษ 5,600+5,600  (ถ้าเคยได้รับ 3,500  ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  : ต้องผ่านการประเมินอื่นใดหรือไม่คะ)

- ระดับเชี่ยวชาญ  9,900+9,900

- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000+13,000  บาท

2.  เชี่ยวชาญเฉพาะ

-  ระดับชำนาญการ  ไม่มีเงินตำแหน่ง+ค่าตอบแทน

- ระดับชำนาญการพิเศษ  ค่าตอบแทน 3,500  บาท

- ระดับเชี่ยวชาญ  9,900+9,900

- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000+13,000  บาท

เข้าใจถูกต้องไหมคะ 

ขอบคุณคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Fri Apr 27 2012 15:49:30 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณอร่าม...

 • ข้ออื่น ๆ เข้าใจถูกต้องค่ะ แต่สำหรับข้อนี้ ระดับชำนาญการพิเศษ 5,600+5,600 (ถ้าเคยได้รับ 3,500 ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี : ต้องผ่านการประเมินอื่นใดหรือไม่คะ) ...พี่ว่า ถ้าเคยได้รับแล้ว ก็ไม่ต้องประเมินนะคะ ได้รับเงิน 3,500 บาทเลย ลองศึกษาตามนี้นะคะ 
 • http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/634/997/original_bussaya1111.PDF?1287736409 
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/402907
อร่าม
เขียนเมื่อ Tue May 08 2012 11:23:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะสำหรับการตอบคำถาม แต่ยังคงมีข้อสงสัยอีกประการหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจคะ จากเงื่อนไขการรับเงินตำแหน่งที่อ่าน ระบุว่า "วิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับเงิน 3,500 บาท และเมื่อดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษครบ 1 ปี จะได้รับเงิน 5,600" อันนี้หมายความว่า 1. ระยะเวลาดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษครบ 1 ปี นับตั้งแต่เมื่อไรคะ 2. ถ้าครบ 1 ปี ก็จะได้รับเงิน 5,600 บาท ได้เลย โดยมิต้องผ่านการประเมินใช่ไหมคะ

ขอบคุณคะ

ครองศักดา
IP: xxx.29.37.57
เขียนเมื่อ Tue Sep 25 2012 20:26:02 GMT+0700 (ICT)

กรณีเงินตำแหน่งบริหาร ขอเรียนถามว่า "กอง" ในมหาวิทยาลัยในที่นี้หมายถึงระดับรองคณบดีขึ้นไป ใช่ไหมครับ ประธานสาขา หัวหน้าภาค จะถือว่าเทียบเท่ากองหรือไม่ครับ

สุ
IP: xxx.29.33.202
เขียนเมื่อ Thu Sep 27 2012 12:21:04 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนเท่าใดคะ (ก่อนเข้าแท่งเป็นชำนาญการ ระดับ 8) ขอบคุณค่ะ

พงษ์
IP: xxx.49.221.73
เขียนเมื่อ Sun Jun 23 2013 17:30:33 GMT+0700 (ICT)

ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ,ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะใช่?(แต่ไม่อยู่ใน 26 วิชาชีพเฉพาะที่กำหนด?)ไหมครับ ถ้ามีเงินประจำตำแหน่ง ต้องได้ ชำนาญการพิเศษ ก่อน ค่อยได้รับ 3,500 บาท หรือ เงิน 5,600 บาท ปรับใหม่ แล้วล่าสุดคือกรอบวงเงินเท่าไหร่ครับผม ขอขอบคุณครับ


 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  บันทึกก่อนนี้
  บันทึกใหม่กว่า