ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ม.1

 การรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   การรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์

เรื่องสารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.วัดมัชฌันติการาม

ผู้วิจัย     นางจรรยา  เรืองประยูร
                การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม  สำนักงานเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คน  ใช้เวลาในการทดลอง 5  สัปดาห์ รวม 16 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  คะแนนทีในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        ผลการวิจัยพบว่า   ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75  คือ  เล่มที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.56/80.74 เล่มที่ 2  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.67/82.59  เล่มที่ 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.74/80.37   เล่มที่ 4  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.37/81.48  เล่มที่ 5  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.85/82.22  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร  อยู่ในระดับมากที่สุด
 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 402815
 เขียน:  
 ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ton9sax
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 16:43:55 GMT+0700 (ICT)

น่าจะใส่ภาพการทดลองด้วยนะครับ

นางสาวอรพิน โยธี
IP: xxx.10.234.253
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 17:02:16 GMT+0700 (ICT)

เป็นการวิจัยที่น่าสนใจดีค่ะ

สุจารี
IP: xxx.10.234.253
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 17:09:37 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ลงชุดกิจกรรมให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ

praew7376
IP: xxx.10.198.105
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 19:49:05 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะค่ะที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกัน *-*

จิรวัฒน์
IP: xxx.10.198.105
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 20:15:33 GMT+0700 (ICT)

ละเอียดมากครับ ขอบคุนนะครับ

อนุชา บุญช่วย
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 21:13:59 GMT+0700 (ICT)

ดีมากๆเลยครับ

วีรชัย ชัยรวี
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 21:16:58 GMT+0700 (ICT)

ชอบจังเลยครับอาจารย์

ได้ความคิดดีๆๆมากเลย

แบ่งออกเป็นเล่มๆนี่ดีมากเลยนะครับ

สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอปรบมือให้เลยครับ

สมาร์ท ด้วงพลู
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 21:35:48 GMT+0700 (ICT)

เอาเรื่องอื่นลงไวๆนะครับ อยากใช้เป็นแนวทางการทำผลานของตัวเองบ้าง

วันเฉลิม ธาราภูมิ
เขียนเมื่อ Fri Oct 15 2010 22:13:19 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจและน่านำไปเป็นแนวทางมากเลยครับ

Lจ๋ง
IP: xxx.168.36.195
เขียนเมื่อ Tue Jan 25 2011 18:20:05 GMT+0700 (ICT)

ปแกดเ

ไม่กล้าบอก
IP: xxx.108.169.252
เขียนเมื่อ Fri Sep 23 2011 14:58:02 GMT+0700 (ICT)

มีความคิดดี๊ดี

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า