วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 ( แก้ปัญหา )

 วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 ( แก้ปัญหา ) 

วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 ( แก้ปัญหา )

เรียกตามทางธรรมะได้ว่า  วิธีแห่งความดับทุกข์  โดยเริมจากตัยวปัญหา  หรือ ทุกข์ ทำความเข้าใจให้ชัดเจน  สืบค้นหาสาเหตุเตรียมไข  วางแผนกำจัดสาเหตุปัญหา  มีวิธีการปฏิบัติ 

4  ขั้นตอน  คือ

                1.   ทุกข์     คือ  การกำนดให้รู้จักสภาพปัญหา   หมายถึง  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายบใจ  อันเนื่องมาจากสภาวะที่ทนได้ยาก คือ  เป็นสภาะที่บีบคั้นจิตใจ  ความขัดแย้ง  การขาดความเที่ยงแท้การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ความไม่สมปรารถนา  เมื่อเกิดทุกข์เราต้องไม่ประมาท และต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริง

                2.   สมุทัย  คือ  การกำหนดเหตุแห่งทุกข์เพื่อกำจัด   หมายถึง เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์  คือ เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ทำให้เกิดทุกข์  ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป  แต่สาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดทุกข์  ก็คือ  ตัณหา  หรือความอยาก  ความต้องการ  มี่อยู่  3 ประการคือ 

                                2.1   กามตัณหา  หมายถึง  ความอยากได้สิ่งที่ปรารถณาทุกอย่าง  เช่น  อยากได้ทรัพย์สินเงินทอง

                                2.2   ภวตัณหา  หมายถึง  ความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่  เช่น  อยากเป็นคนดัง  อยากเป็นดารา  เป็นต้น

                                2.3   วิภวตัณหา  หมายถึง  ความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่  เช่น  ไม่อยากสอบตก  ไม่อยากเป็นคนพิการ  เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 393467
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า