ข้อสัญญามาตรฐานในการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms)

 incoterms เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายระหว่างประเทศได้รับความสะดวกและชัดเจนในเรื่องภาระหน้าที่และเงื่อนไขต่างๆ เพราะนอกจากการตกลงในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสินค้าและการชำระราคาสินค้าแล้วผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงในเรื่องภาระหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงภัยในสินค้า ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าอีกด้วย  

ข้อสัญญามาตรฐานในการค้าระหว่างประเทศ  

      ในทางการค้าระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะในการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปคู่สัญญาซื้อขาย  ผู้ซื้อและผู้ขายมักจะตกลงกันเฉพาะในเรื่องที่สำคัญเท่านั้น  เช่น ในเรื่องปริมาณสินค้า  ราคาสินค้า  วันและสถานที่ส่งมอบ  และเงื่อนไขพิเศษบางประเภทเท่านั้น  ส่วนภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายอื่นอาจอ้างไปใช้ข้อสัญญามาตรฐาน  เช่น  อินโคเทอม (Incoterms)      

 ข้อสัญญามาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายระหว่างประเทศได้รับความสะดวกและชัดเจนในเรื่องภาระหน้าที่และเงื่อนไขต่างๆ เพราะนอกจากการตกลงในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสินค้าและการชำระราคาสินค้าแล้วผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงในเรื่องภาระหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า  ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ความเสี่ยงภัยในสินค้า  ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าอีกด้วย      

ข้อสัญญามาตรฐานมีส่วนสำคัญในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆให้ชัดเจน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งปกติจะอยู่คนละประเทศ  รวมถึงหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจนต่างๆอันจะเป็นสาเหตุแห่งการพิพาท      

ข้อสัญญามาตรฐานได้รับการพัฒนาจากประเพณีปฏิบัติทางการค้า  ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้ยอมรับและปฏิบัติกันมากที่สุดคือข้อสัญญามาตรฐานในการค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms) หรือเรียกชื่อกันทั่วไปว่า อินโคเทอม (Incoterms) ซึ่งหอการค้านานาชาติได้จัดทำขึ้น ข้อสัญญามาตรฐานอินโคเทอมถูกจัดทำในครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1936 และมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงอินโคเทอมปี ค.ศ.2000  ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 โดยมีอยู่ 13 เทอม ที่เรียงลำดับตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อในการจัดส่งสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทาง  โดยเริ่มจากเทอมที่ผู้ขายมีหน้าที่น้อยที่สุดและผู้ซื้อมีหน้าที่มากที่สุด  ไปจนถึงเทอมที่ผู้ขายมีหน้าที่มากที่สุดและผู้ซื้อมีหน้าที่น้อยที่สุด      

 อินโคเทอมมีข้อสัญญามาตราฐาน13เทอมได้แก่ 1.EXW(EXWORKS), 2.FCA(FREE CARRIER), 3. FAS(FREE ALONGSIDE SHIP), 4.FOB (FREE ON BOARD), 5.CFR(COST AND FREIGHT), 6.CIF(COST INSURANCE AND FREIGHT), 7.CPT(CARRIAGE PAID TO), 8.CIP(CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO), 9.DAF(DELIVERED AT FRONTIER), 10.DES(DELIVERED EX SHIP), 11.DEQ(DELIVERED EX QUAY), 12.DDU (DELIVERED DUTY UNPAID), 13.DDP(DELIVERED DUTY PAID)      

อินโคเทอมทั้ง13เทอมได้มีการจัดแบ่งเป็น4กลุ่ม คือกลุ่มตัวอักษร E, F, C, และD โดยเน้นในเองการส่งมอบของและภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งหลักเป็นแนวในการแบ่งดังนี้กลุ่ม E มีเทอมเดียว คือ EXW ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ขายมีหน้าที่น้อยที่สุด คือมีหน้าที่หลักในการจัดของหรือสินค้าให้ ณ โรงงานหรือสถานที่ผลิตของผู้ขายเท่านั้น กลุ่ม F มี3เทอม คือ FAC, FAS, และFOB เป็นกลุ่มที่ผู้ขายมีหน้าที่หลักแค่การส่งของหรือสินค้าให้แก่ผู้ขนส่ง โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  กลุ่ม C มี4เทอม คือ CFR, CIF, CPTและCIPเป็นกลุ่มผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่งด้วย  กลุ่ม Dมี5เทอม คือ DAF, DES, DEQ, DDUและDDP เป็นกลุ่มที่ผู้ขายต้องเกี่ยวข้องจนถึงขั้นที่ของหรือสินค้าไปถึงจุดหมายปลายทาง      

สำหรับการนำเอาอินโคเทอมไปใช้ในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศก็อาจทำได้โดยการระบุไว้ในสัญญาซื้อขายว่าให้ใช้อินโคเทอม ส่วนที่คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายจะใช้เทอมไหนจาก13เทอมของอินโคเทอมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทางการค้าสำหรับสินค้านั้นๆหรือความสามารถของคู่สัญญาในการรับภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 38682
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

น้ำผึ้งสีชมพู
เขียนเมื่อ Sat Nov 25 2006 16:18:19 GMT+0700 (ICT)

ข้อสัญญามาตรฐานฟังแล้วดูดีนะ แต่คงต้องระมัดระวังในการทำสัญญา

ณัฐธยาน์
IP: xxx.156.43.179
เขียนเมื่อ Tue Mar 13 2007 10:47:46 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบ ความหมายของการนำเข้าหรือส่งของ เป็นคำย่อ และควาหมานของคำเหล่านี้และช่วยตอบให้ด้วยค่ะ

  • 1. FOB  คืออะไร ชื่อเต็มว่าอะไร
  • 2.CFR   คืออะไร ชื่อเต็มว่าอะไร
  • 3.CIF     คืออะไร ชื่อเต็มว่าอะไร

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.120.102.159
เขียนเมื่อ Sun Apr 01 2007 20:34:24 GMT+0700 (ICT)
http://www.thaibar.thaigov.net/sheet/58/INCOTERM.pdf เข้าดูได้ที่นี่ค่ะ (FOB, CFR,CIF)
วรวีร์
IP: xxx.131.219.167
เขียนเมื่อ Fri Apr 27 2007 16:53:44 GMT+0700 (ICT)

Incoterms มีออกมาใหม่ล่าสุดหรือเปล่า

และอยากรู้ว่า...

LC มีกี่ประเภท

แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

แต่ละอย่างประกอบด้วยอะไร

 

ขอบคุณคะ

ผุสรัตน์
IP: xxx.120.110.185
เขียนเมื่อ Thu May 22 2008 15:52:38 GMT+0700 (ICT)

คำศัพท์ของ incoterms มีมากว่า 13 ประการหรือเปล่าค่ะ

ธนากร
IP: xxx.122.227.78
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 00:48:15 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้เรื่องอินโคเทอมมากกว่านี้อะคัฟ(ขอเนื้อหาอ่ะคัฟ)

ภัทรพล
IP: xxx.28.51.71
เขียนเมื่อ Thu Nov 26 2009 14:13:02 GMT+0700 (ICT)

สัญญาก็ดีแต่ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์

การทำสัญญาระหว่างประเทศ

IP: xxx.42.76.13
เขียนเมื่อ Fri Nov 27 2009 19:04:06 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบความแตกต่างของอินโคแต่ละประเภทภายในกลุ่มอะคะ

ว่าประเภทนี้มีความรับผิดชอบจากไหนถึงไหน เช่น ความแตกต่างระหว่าง

FCA FAS FOB รบกวนผู้รู้ช่วยให้ข้อมูลด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

Palmpopo
IP: xxx.94.77.110
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2013 16:15:22 GMT+0700 (ICT)

EXW (Ex Works)

FAC (Free Carrier)

CPT (Carriage Paid To)

CIP (Carriage And Insurance Paid To)

DAT (Delivered At Terminal )

DAP (Delivered At Place)

DDP (Delivered Duty Unpaid) 

FAS (Free Alongside Ship)

FOB (Free On Board)

CFR (Cost And Freight) 

CIF (Cost, Insurance and Freight)

DES (Delivery Ex Ship)

DEQ (Delivered Ex Quay)

DDU (Delivered Duty Unpaid) อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า