วัฒนธรรมองค์กร...คืออะไร?...สำคัญอย่างไร?...

 วัฒนธรรมองค์กร...คืออะไร?...สำคัญอย่างไร?... 

 

 

"วัฒนธรรมองค์กร...คืออะไร?...สำคัญอย่างไร?..."

 

 

                 ถ้ามีผู้ถามว่า..."วัฒนธรรมองค์กร  คืออะไร?..."  อาจมีหลายคนจะตอบว่า...หมายถึงสิ่งที่คนเขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในองค์กร"...แต่ถ้าหากท่านลองคิดให้ไกลไปอีกสักนิด...จะทำให้พบว่า  "วัฒนธรรมองค์กรมีความหมายมากมายกว่านั้น  เพราะการที่องค์กรจะอยู่ได้นานแสนนานนั้น ได้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมาอย่างมากมาย จนสามารถคงอยู่ให้เห็นในปัจจุบัน...เป็นเพราะว่า  วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมมาตั้งแต่อดีตและจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรในอนาคตด้วย"...

วัฒนธรรมองค์กร  คืออะไร?...

                  จากความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ "วัฒนธรรม"  มีความหมายว่า  "พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิต สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน"

                  สรุป  :  วัฒนธรรมองค์กร ก็คือ  พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยืดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ...

ปัญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมในองค์กร...

                  1. บุคลากรภายในองค์กรมักจะคิดว่าองค์กรของเขาดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหนเลย

                  2. บุคลากรขาดสำนึกในการให้บริการต่อหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานที่ติดต่อจากภายนอก

                  3. บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่คิดที่จะพัฒนางานหรือการบริการใหม่ ๆ  ออกมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ

                  4. บุคลากรจะรอให้ผู้บังคับบัญชา สั่งงานเพียงอย่างเดียว คอยแต่จะปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่เคยคิดที่จะพัฒนางานในแบบเชิงรุก

                  5. ผู้บริหารและบุคลากรคิดแต่จะทำงานด้านปฏิบัติการหรือธุรการเป็นงานหลัก โดยไม่คำนึงถึงด้านธุรกิจขององค์กรว่าจะเป็นไปในทิศทางใดเพื่อตอบสนองผู้มาใช้บริการ

                  6. ผู้นำในองค์กรเชื่องช้าและเสียเวลามากกับการจ้ำจี้จ้ำไชบุคลากรที่ขาดคุณภาพหรือบุคลากรที่ทำงานไม่ดีทำให้ไม่มีเวลาไปใส่ใจกับบุคลากรที่ทำงานดีเพราะคิดว่าเขาทำงานดีอยู่แล้ว

                  7. ผู้นำในองค์กรไม่เข้าใจและไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในองค์กรได้ โดยมักจะงุนงง สงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รอบตัว โดยไม่สามารถวางแผนเพื่อปรับตัวให้รับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้

                 จากที่กล่าวเกี่ยวกับปัญหามาข้างต้น...อาจพูดได้ว่า  "องค์กรสะท้อนผู้นำ" เช่นเดียวกับ...แม่ปูกับลูกปู...โดยแม่ปูเดินไม่ตรงแล้วไฉนจะสอนให้ลูกปูเดินตรงได้...

วัฒนธรรมองค์กรที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาที่เป็นข้อดีหรือเป็นจุดแข็ง  ได้แก่...

                   1. ความรับผิดชอบและสำนึกในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

                   2. สำนึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

                   3. การทำงานเป็นทีม ได้แก่ การประสานงานกันภายในองค์กร

                   4. ยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายามขจัดระบบเส้นสายพวกพ้องออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก

                   5. ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

                   6. การสร้างความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็วในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ

                   7. การเปิดใจรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

                   8. ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง

                   9. การสื่อสารที่ดีในองค์กร

                   สรุป  :  การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรนั้น...เปรียบเสมือน เป็นการฝังรากปะปนอยู่ด้วย ถ้าสร้างวัฒนธรรมในทางที่ดีจะทำให้องค์กรนั้นมีรากที่ดีมั่นคง ... แต่ถ้าบุคลากรในองค์กรสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีจะทำให้การฝังรากนั้นเป็นไปในด้านไม่ดี ...ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้นำในทุกระดับขององค์กรจะต้องส่งเสริม รณรงค์ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างแท้จริง

                   การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรจะไม่ประสบความสำเร็จ...ถ้าผู้นำหมายเลขหนึ่งขององค์กรไม่ให้ความร่วมมือและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีลักษณะขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังไว้ในอนาคต...

 

                 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 385789
 เขียน:  
 ความเห็น: 10  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

กานต์
เขียนเมื่อ Wed Aug 18 2010 12:14:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ
อ่านแล้วได้ความรู้และข้อคิดมากมายคะ

ขอบคุณมากนะคะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Aug 18 2010 12:20:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...

P  ขอบคุณน้องกานต์ค่ะ...ความรู้ที่นำมาแบ่งปันค่ะ...

พร
IP: xxx.156.136.99
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 15:43:50 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

อ่านแล้วเข้าใจง่ายแต่สงสัยว่าวัฒนธรรมองค์กรกับวัฒนธรรมการทำงานเหมือนกันหรือไม่

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Mon Jan 10 2011 20:27:45 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณพร...

  • ในความคิดเห็นของผู้เขียนแล้วเห็นว่า...วัฒนธรรมองค์กรเป็นภาพที่ใหญ่กว่าวัฒนธรรมการทำงานค่ะ...เรียกว่า เป็นภาพรวมของส่วนราชการมากกว่า หมายถึงทุกด้านค่ะ...สำหรับวัฒนธรรมการทำงานเป็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับงานกระมังค่ะ...
ออย
IP: xxx.8.42.30
เขียนเมื่อ Thu Jul 28 2011 09:18:39 GMT+0700 (ICT)

ทำรายงานเรื่องปัญหาที่เกิดในวัฒนธรรมองค์กรอยู่พอดีค่ะ แต่หายากมาก

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Thu Jul 28 2011 09:25:50 GMT+0700 (ICT)

ตอบ...คุณออย...

  • เป็นเรื่องใหม่ก็ว่าได้ค่ะ สำหรับการทำเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์กร ถ้าจะให้ได้ทราบจริง ๆ แล้ว ต้องมาจากเรื่องของงานวิจัยของในส่วนราชการแต่ละแห่งค่ะ มีมากมาย แตกต่างกันในแต่ละบริบทค่ะ...
  • สำหรับในบล็อกนี้ ก็พอที่จะให้ข้อมูลได้บ้างกระมังค่ะ...นำไปขยายความแตกออกอีกก็ได้นะคะ...
ออย
IP: xxx.11.99.90
เขียนเมื่อ Thu Jul 28 2011 19:14:35 GMT+0700 (ICT)

ค่ะ แต่อ.เค้าไม่ได้ให้กำหนดบริษัทอ่ะค่ะ แต่เค้าให้เอาภามรวม มันหายากมากเลย เพราะส่วนใหญ่เป็น ความหมายไม่ได้เจาะลึกลงไปอ่ะต่ะ ยากมากเลย

ออย
IP: xxx.8.97.115
เขียนเมื่อ Wed Aug 03 2011 09:14:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะ เยอะมากเลยค่ะ

บุษยมาศ
เขียนเมื่อ Wed Aug 03 2011 09:56:18 GMT+0700 (ICT)
  • ยินดีให้คำแนะนำค่ะ...
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า