การปล่อยตัวชั่วคราว

 การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา 

            เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นอันเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นตำรวจไปจนถึงศาลนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาได้ โดยมิต้องถูกคุมขังระหว่างการต่อสู้คดีและมีสิทธิ์ร้องขอได้ในทุกระดับชั้นของกระบวนยุติธรรม

           ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว คือ ผู้ต้องหา จำเลย หรือ ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง คู่สมรส เป็นต้น
            

ผู้พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว คือ

1. กรณีผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรืออัยการ ๒. 2. กรณีผู้ต้องหาถูกฟ้องต่อศาลแล้ว ต้องยื่นที่ศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนั้น

จำนวนวงเงินประกันในแต่ละหน่วยงานโดยสังเขปดังนี้

1. กรณีของตำรวจหรือพนักงานอัยการ จะมีระเบียบภายในกำหนดรายละเอียดลักษณะคดี หลักประกันที่พึงใช้ วงเงินแต่ละประเภทคดีไว้ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

2. กรณีของศาลซึ่งมีระเบียบฝ่ายตุลาการว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดแบ่งประเภท


ประเภทของหลักประกันซึ่งนำไปใช้ได้ทั้งที่ศาลหรือตำรวจหรืออัยการ ได้แก่

1. โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน 

2. หลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่น เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ใบรับฝากประจำของธนาคาร เช็คที่
ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำสัญญาประกัน

3. การใช้บุคคลเป็นประกัน ซึ่งต้องมีลักษณะโดยสังเขปดังนี้

3.1 เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน เช่น ข้าราชการ ทนายความ เป็นต้น

3.2 ต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้บังคับบัญชา
นายจ้าง เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การปล่อยตัวชั่วคราว 
 หมายเลขบันทึก: 374695
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ศรีกรม ศรีบาล
เขียนเมื่อ Wed Jul 14 2010 19:45:52 GMT+0700 (ICT)
  • ดีใจที่ได้รู้จักและให้ความรู้ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์
  • ขอบคุณ
nong
เขียนเมื่อ Thu Jul 15 2010 18:42:36 GMT+0700 (ICT)

กฎหมายไทยเป็นเรื่องที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้

และใช้ประโยชน์ได้ค่ะ...

ขอบคุณสำหรับการตุั้งใจเรียนของทุกคนนะคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า