แนวการจัดห้องสมุด

 ห้องสมุดโรงเรียนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และนักเรียน  

              ห้องสมุดโรงเรียนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์    และนักเรียน    เพราะเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวม  และให้บริการวัสดุสารนิเทศ  ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารต่างๆ ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้สำคัญในโรงเรียน  เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้  เรียนรู้วิทยาการต่างๆ ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นแหล่งพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์อันสำคัญยิ่ง  คือ  นิสัยการสนใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นนิสัยสำคัญที่โรงเรียนต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  การที่โรงเรียนมีห้องสมุดที่ดี  มีบริการที่ดี  ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้  ดังนั้น  ในการจัดห้องสมุดให้สามารถบริการนักเรียน ครูอาจารย์  บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้อย่างกว้างขวาง หลากหลายนับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งนัก

              ๑. การจัดบรรยากาศห้องสมุด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

 

  

 โปรดอ่านฉบับเต็ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ห้องสมุด 
 หมายเลขบันทึก: 354162
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

mai
เขียนเมื่อ Mon Apr 26 2010 13:58:33 GMT+0700 (ICT)

ห้องสมุดของฉัน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า