การใช้ "ทศวรรษ" "ศตวรรษ" "สหัสสวรรษ"

 ทศวรรษ, ศตวรรษ และสหัสสวรรษ 

คำบอกช่วงเวลา  “ทศวรรษ” decade,  “ศตวรรษ” century,  “สหัสสวรรษ” millennium

คำว่า ทศวรรษ  หมายถึงระยะเวลา ๑๐ ปี  โดยปกติมักใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร           s หลังปีศักราช  เช่น 1980s  อ่านว่า “ทศวรรษ 1980”  และนับตั้งแต่ปี 1980  ถึงปี 1989  คือ  ให้นับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๐ เป็นปีแรกของทศวรรษและนับไปสิ้นสุดที่ ๙

            แต่ศตวรรษ  หรือช่วง ๑๐๐ ปีนั้น  ใช้เกณฑ์อีกอย่างหนึ่ง  กล่าวคือ  ไม่มีปีที่ ๐  จึงต้องเริ่มนับปีที่ ๑  ไปจนถึง ๑๐๐ 

            เพราะฉะนั้น  พุทธศตวรรษที่ ๑  ก็คือ  ปี พ.ศ.๑-๑๐๐  หรือ ศตวรรษที่ ๒  ก็นับตั้งแต่ปี ๑๐๑-๒๐๐  เป็นต้น

            ส่วนสหัสวรรษ  หรือช่วงเวลา ๑๐๐๐ ปี  ก็ต้องเป็นไปตามทำนองเดียวกัน  เช่น  ปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๐ เป็นปีสิ้นสุดคริสต์วรรษที่ ๒  และปี ๒๐๐๑  เป็นปีเข้าสู่สหัสวรรษที่ ๓  ของคริสต์ศักราช  ครั้นไปถึงปี ๓๐๐๐  ถือเป็นปีปิดสหัสวรรษที่ ๓

(ดร.วินัย  พงศ์ศรีเพียร (๒๕๕๒๘) วันวาร  กาลเวลา  แลนานาศักราช (กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์)  หน้า ๑๐๗-๑๐๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 348538
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า