ค่ายอบรมคุณธรรม

 

ฝ่ายงานส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม

ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้

นักเรียนสามารถนำหลักของการมีศีล สมาธิ ปัญญา

มาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ค่ายนี้จัดขึ้น ณ วัดพรหมวนาราม ต. สันทราย อ. สารภี จ.เชียงใหม่

โดยแบ่งนักเรียนเข้าค่ายอบรมตามช่วงชั้นดังนี้ค่ะ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ม.ค. 2553

นักเรียนระดับชั้นป.1-2 จำนวน 84 คน

ครูผู้ควบคุม 9 คน

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2553

นักเรียนระดับชั้นป.4-5 จำนวน 116 คน

ครูผู้ดูแล 9 คน

วัตถุประสงค์ในการไปเข้าค่ายครั้งนี้ คือ

1. เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ให้เยาวชนมีศัทราในพระพุทธศาสนาและเข้าใจในหลักคำสอนอย่างถูกต้อง

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ในการนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

4. เพื่อให้เยาวชนรู้ภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด

5. เพื่อให้เยาวชนจรรโลงความมั่นคงในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 

ฝึกจิตใจให้สงบ สำรวมกิริยา วาจา

มีศีล ปัญญา สมาธิ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 335493
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า