สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

กฏหมายอาญา

        กฏหมายอาญา

  • มีลักษณะสำคัญสอดคล้อง  4  ประการ
  • ลักษณะของกฏหมายอาญา  เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร  มีบัญญัติไว้ชัดเจน
  • ที่มา  มาจากพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา 2546
  • ศักดิ์ของกฏหมาย  เป็นกฎหมายมหาชน
  • การใช้กฎหมาย

          ม.  2  บุคคลจะได้รับโทษในทางอาญาเมื่อได้กระทำการอันกฏหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิด  และกำหนดใว้และต้องเป็นโทษที่บัญญัติใว้ในกฏหมาย  เรียกว่าโทษทางอาญา

         ม.  4  ผู้ใดกระทำความผิดต้องได้รับโทษตามกฏหมาย

         ม.  5  ความผิดใดที่กระทำแม้ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรโดยผู้กระทำให้เกิดผลนั้นในราชอาณาจักรหรือลักษณะแห่งการกระทำผลที่เกิดขึ้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมส่งเป็นผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักร  ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักร     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: ศรีสะเกษ5 
· หมายเลขบันทึก: 332682
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น