การพัฒนาเด็กบริบาล

 วันนี้ผมได้ไปสอนนักศึกษาแทน อ.สุภาพ เนื่องจากอาจารย์ไม่สบาย  

วันนี้ผมได้ไปสอนนักศึกษาแทน อ.สุภาพ เนื่องจากอาจารย์ไม่สบาย ต้องพักรักษาตัว ประเมินแล้วคิดว่าน่าเป็นห่วงพอสมควร ก็เลยเตรียมตัวเข้าชั้นเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ 6 อาทิตย์

 

หลังจากที่ได้เจอกับนักศึกษาเอกปฐมวัีย ปี 2 กลุ่มที่ 1 ไปแล้ว ก็ได้ข้อมูลและวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแล้ว ช่วงบ่ายจะเจอกับกลุ่ม 3 และพรุ่งนี้จะเจอกับกลุ่ม 2

ฝากคำถามไว้กับเด็ก ๆ สัก 2 ข้อ ขอให้ช่วยกันตอบด้วยนะจ๊ะ จะได้เชื่อมโยงเนื้อหากันได้

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 326807
 เขียน:  
 ความเห็น: 125  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
นางสาวนาอีมีย์ ดือราแม
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 14:43:05 GMT+0700 (ICT)

1. ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในทุกๆด้านนั้นมีความสำคัญพอๆกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย เราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ด้านอารมณ์ เราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารามณ์ มีอารมณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์างๆได้อย่างเหมาะสม ด้านสังคม เราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กๆมีสัมพันธไมตรีต่อเพื่อนร่วมห้อง การแบ่งปัน การเล่นด้วยกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการให้อภัย ด้านสติปัญญาเองก็สำคัญไม่แพ้ด้านอื่นๆ เราส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิด การแยกแยะสิ่งต่างๆที่เหมือนและต่างกัน รู้จักที่จะใช้ความคิดในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถของตัวเด็กเอง เมื่อพัฒนาการทุกด้านได้พัฒนาตามความเหมาะสมแล้ว ก็จะส่งผลให้เด็กนั้นมีความพร้อมและมีามสมบูรณ์งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาได้ค่ะ

2. ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ เนื่องจากว่าอาจารย์สุภาพท่านได้สอนแล้ว แต่ไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาที่สมควร อีกทั้งอาจารย์สอนด้วยน้ำเสียงที่เบามากจึงทำให้การสื่อสารนั้นขัดข้องไป ดิฉันจึงอยากให้อาจารย์สรุปเนื่อหาใจความสำคัญทั้งหมดในรายวิชานั้น

นางสาวอามานี สีตีเลาะ รหัส 405110042
IP: xxx.173.232.178
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 14:43:24 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ.. ด้านร่างกาย เพราะเด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อมือ และขาในการร่วมกิจกรรม เด็กบริบาลจะชอบความเป็นอิสระ ชอบวิ่งเล่น มีความคิสร้างสรรค์ สนุกสนาน ร่าเริงอยูตลอดเวลา

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ.. อยากให้อาจารย์สอนวิชาการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลให้ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้ เพราะอาจารย์สุภาพได้สอนเนื้อหาวิชานี้ยังไม่ละเอียด

ไซนูรี ลาเซ็ง รหัส 405110018
IP: xxx.173.232.178
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 14:50:19 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ.. ด้านสติปัญญา เพราะเด็กบริบาลจะชอบเล่นบทบาทสมมุติดยการเล่นตุ๊กตาเป็นพ่อแม่ลูก เด็กบริบาลจะเป็นเด็กที่ชอบซักถาม และต้องการคำตอบ และเด็กวัยนี้จะชอบงอแง และเอาแต่ใจตนเอง มีความสุขตลอดเวลา

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ..อยากให้อาจารย์สอนวิชาการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลให้ดี และละเอียดมากกว่าอาจารย์สุภาพ เพราะอาจารย์สุภาพพึงสอนได้นิดเดียวเอง

นางสาวฟาดีละห์ จะปะกียา
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 14:58:49 GMT+0700 (ICT)

1.ตอบ สำหรับดิฉันแล้วพัฒนาการของเด็กบริบาลนั้นมีความสำคัญทุกด้าน พัฒนาการทางด้านร่างกาย ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ด้านอารมณ์ ควรส่งเสริมให้เด็กมีอารมณ์ที่สดใสและร่าเริงอยู่สม่ำเสมอ ด้านสังคม ควรส่งเสริมให้นั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้านสติปัญญา ควรส่งเสริมให้เด็กนั้นรู้จักการคิด การแยกแยะสิ่งต่างๆที่เหมือนและต่างกัน รู้จักที่จะใช้ความคิดในการแก้ปัญหาด้วยความสามารถของตัวเด็กเอง

2.ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น เนื่องจากที่อาจารย์สุภาพท่านสอนมาแล้วดิฉันไม่ค่อยใจมากนักเพราะอาจารย์พูดเสียงเบามากจึงทำให้เรียนไม่ค่อยเข้าใจคะ

นางสาวสุรี ลำบาลี
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 15:21:41 GMT+0700 (ICT)

1. ตอบ ทั้ง 4 ด้านเลยค่ะ ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และก็ด้านสติปัญญา เพราะเด็กวัยนี้เหมาะสมที่สุดที่จะพัพัฒนาการแกดการเรียนรู้ 1. ด้านร่างกาย ก็พัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วน เพราะเด็กช่วงนี้เป็นวัยที่ซุกซน ชอบวิ่งเล่นสนุกสนาน 2. ด้านอารมณ์ ก็ต้องส่งเสริมให้เด็กเกิดอารมณ์ที่ดี เด็กช่วงนี้จะมีอารมณ์ ที่แปรปรวน ติดแม่ อยากได้อะไรก็ต้องได้ 3. ด้านสังคม ฝึกให้เด็กคิดเข้าสังคม เริ่มต้นจากในโรงเรียนในชั้นเรียน ให้เด็กรู้จักแบ่งปันของเล่น การให้อภัยต่อเพื่อน 4.ด้านสติปัญญา ฝึกให้เด็กได้ใช้สติปัญญา ด้านการคิดบวกเลข ภาษา การแยกแยะ ความคิดสร้างสรรค์

2.ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาที่ละเอียดกว่านี้ เพราะอาจารย์สุภาพสอนไม่ค่อยเข้าใจ จึงอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาที่ครบถ้วน และสรุปใจความสำคัญของเนื่อหาทั้งหมด พวกเราจะได้เข้าใจในรายวิชานี้มากขึ้น

ปาตีเมาะ จารง
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 15:24:23 GMT+0700 (ICT)

1.ตอบ.... พัฒนาการของเด็กวัยบริบาลนั้นมีความสำคัญพอๆกันทุกด้าน แต่ที่สำคัญที่สุด พัฒนาการด้านร่างกายเพราะเป็นการให้เด็กใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรมต่างของเด็กในวัยบริบาล เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรง

2.ตอบ....อยากให้อาจารย์สอนรายวิชานี้ให้ละเอียดมากขึ้น เนื่องจากดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สุภาพสอนเพราะอาจารย์มีน้ำเสียงเบามาก

นางสาวลีย๊ะ หาบยุโซะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 15:33:19 GMT+0700 (ICT)

1.ตอบ ด้านอารมณ์ เราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารามณ์ มีอารมณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์างๆได้อย่างเหมาะสม เพราะเด็กในวัยนี้ต้องได้รับความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ถือได้ว่าเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีอารมณ์แปรปรวนเอาแต่ใจตัวเอง จึงต้องได้รับการพัฒนาเอาใจใส่เป็นพิเศษ

2.ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ให้ละเอียดมากขึ้น เพราะอาจารย์สุภาพสอนมาแล้วไม่ค่อยใจนักอาจารย์เป็นคนพูดเสียงเบามากจึงทำให้เรียนไม่ค่อยเข้าใจคะ

นาริสา ยีงอ
IP: xxx.173.232.178
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 15:37:29 GMT+0700 (ICT)

ชื่อนางสาวนาริสา ยีงอ รห้ส 405110125

1)นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสังคม เพราะเป็นทักษะพื้นฐานในการปรับตัวในสังคม ร่วมมือกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความเป็นตัวของตัวเอง และรู้จักกาละเทศะ เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวเพื่อให้สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู้จักให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักแบ่งปัน วามสามารถในการช่วยตัวเองในชีวิตประจำวันเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง บอกเวลาจะถ่ายได้ ถอดกางเกง เข้าห้องน้ำเอง และทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้

2)ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้ครูเพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลเพราะอาจารย์สอนยังไม่ละเอียด

นางสาวอาสมี สะอิ
IP: xxx.173.232.178
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 15:47:44 GMT+0700 (ICT)

ชื่อนางสาวอาสมี สะอิ รหัส 405110122

คำถาม

(1.) นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ พัฒนาการด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กบริบาล แต่ที่สำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ พัฒนาการด้านสติปัญญาสำคัญที่สุด เนื่องจากเด็กในวัยบริบาลจะมีการเติบโตด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการเรียนรู้ ความคิด ความจำ ตลอดทั้งพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กประกอบด้วยธรรมชาติของเด็กวัยนี้ เริ่มมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายจาการค้นคว้าและสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัว มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความพร้อมทางทักษะของพัฒนาการมากขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเด็กในวัยนี้มีความสำคัญด้านสติปัญญามากที่สุดค่ะ

(2.)ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ อยากให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ความหมาย ความสำคัญของเด็กบริบาล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเด็กบริบาล ทิศทางและวิธีการเลี้ยงดูเด็กบริบาลการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กบริบาล การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กบริบาล ตัวอย่างการจัดโปรแกรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งมีบางส่วนที่อาจารย์สุภาพได้สอนนั้น บางเนื้อหาก็มีบางที่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

นูรอิลมี เนือเรง
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 16:13:23 GMT+0700 (ICT)

คำถาม

(1.) นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ. การพัฒนาเด็กบริบาลทางด้านร่างกายสำคัญที่สุดและเหมาะกับวัยมากที่สุด เพราะเด็กวัยนี้มีพัฒนาการที่สำคัญทางด้าน

ร่างกายเนื่องจากเป็นระยะที่ชอบเล่นและมีการใช้ประสาทสัมผ้สทั้ง 5 ได้ดี

(2.)ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ. อยากให้ช่วยอธิบายถึงเนื้อหาสาระการเรียนรู้และรายละเอียดของรายวิชานี้ให้มาก เพราะมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนแล้วไม่เข้าใจอาจมีเหตุมาจากเสียงของอาจารย์ที่เบาเกินไปค่ะ

นางสาวมารียะ สาเระ
IP: xxx.173.232.178
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 16:43:30 GMT+0700 (ICT)

คำถาม (1.) นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ ตอบ ดิฉันคิดว่าการอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็กบริบาลมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัย และดิฉันคิดว่าการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา เหมาะสมกับวัยนี้มากที่สุด การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาให้แก่เด็กบรบาลได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีจะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข การอบรมเลี้ยงดูโดยเข้าใจเด็กพร้อมจะตอบสนองความต้องการของเด็กจะเติบโตมีความมั่นคงทางใจ รู้ภาษา ใฝ่รู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข (2.)ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร ตอบ อยากให้อาจารย์มีวิธีการสอนมีทั้งด้านทฎษฎีและปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาเด็กบริบาลทางด้านต่างๆ(ที่มอบหมายงานก็ดีอยู่แล้วค่ะ)ขอบคุณค่ะ

นางสาวรอมือละ ยูโซะ
IP: xxx.173.232.178
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 16:58:26 GMT+0700 (ICT)

1.) นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ.พัฒนาการด้านสติปัญญาเนื่องจากเด็กจะสามารถสำรวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้

บอกชื่อของตนเองได้ ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้

นิทานและเรื่องราวต่างๆ ร้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได รู้จักใช้คำถาม อะไร?

สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัว

(2.)ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ.อยากให้อธิบายรายวิชาที่อาจารย์สุภาพได้สอนไปแล้ว เพราะอาจารย์สุภาพเสียงเบาเกินก้เลยไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร

นางสาวนูรูลฮูดา ซอมัด 017 ห้อง 1
IP: xxx.173.195.64
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 17:42:04 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ข้าพเจ้าคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นมีความสำคัญในทุกๆด้านพอๆกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพราะทุกๆด้านจำเป็นกับการดำรงชีวิตของเด็ก ด้านร่างกายก็จะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ ด้านอารมณ์ก็จะฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์และมีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคม ก็จะฝึกให้เด็กรู้จักเข้าสังคม มีความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกลุ่มเพื่อน และรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือกัน และสุดท้ายด้านสติปัญญา ก็จะฝึกให้เด็กมีความฉลาดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดวิเคราะห์(ในการเรียนรู้) การแก้ปัญหาต่างๆได้ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งใดเด็กจะพัฒนาด้านต่างๆได้ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของคุณพ่อ คุณแม่เป็นสำคัญ

2)ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ข้าพเจ้าอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ให้มากที่สุด และสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาให้พวกข้าพเจ้าไดเรียนรู้

น.ส. วีณา ราพู
IP: xxx.173.195.64
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 17:51:42 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสติปัญญาค่ะ ก็เพราะว่า ด้านสติปัญญา เป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะอยู่ในขั้นความคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรม คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือกระทำที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น เรียนรู้ธรรมชาติวัตถุ จากการทำ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสำรวจ ปฏิบัติทดลอง การเรียนรู้ สื่อ วัสดุ ของเล่นและผลงานต่าง ๆ เป็นกระบวนการกระตุ้นให้เด็กใช้กระบวนการคิดมากว่าเน้นความรู้ความจำเป็นค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนวิชาการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลค่ะ ไห้ละเอียดมากกว่าอาจารย์สุภาพ เพราะอาจารย์สุภาพพึงสอนได้นิดเดียวเอง และก็ไม่เข้าใจที่อาจารย์สอน อาจารย์เสียงเบามากค่ะ และอาจารย์ก็สอนตามภาษาของอาจารย์โดยไม่นึกถึงว่านักศึกษาเข้าจะเข้าใจหรือไม แต่อาจารย์เขาใจดี มาก และเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ

นางสาวนูรีดา มะเต๊ะ
IP: xxx.183.193.213
เขียนเมื่อ Mon Jan 11 2010 21:23:42 GMT+0700 (ICT)

1.) นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ สำหรับเด็กบริบาลดิฉันคิดว่าน่าจะมีความสำคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่ากาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม แต่การพัฒนาเด็กในวัยบริบาลนี้ด้านที่สำคัญที่สุดก็คือ ด้านร่างกาย พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องความสูงและน้ำหนัก การเพิ่มของ น้ำหนักเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ ในตอนต้นของวัยนี้ สัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงใกล้ เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้น กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวดี ขึ้น เด็กจึงชอบวิ่ง กระโดด ไม่หยุดนิ่ง ชอบเล่น กระโดด 2 เท้า คล่องขึ้นการหยิบจับและการช่วยเหลือตนเอง สามารถควบคุมและบังคับการทรงตัวได้ดี เมื่อด้านร่างกายมีการเจริญเติบโต แล้วต่อไปด้านอารมณ์ สติปัญญา และสังคมก็จะมาลำดับต่อไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลให้ละเอียดกว่านี้ เพราะอาจารย์สอนได้ไม่กี่ครั้งอาจารย์ก็ไม่สบาย ทำให้นักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับรายวิชานี้ และอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาให้มากกว่านี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวนูรีนา กะมานิ๊
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 11:08:53 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสติปัญญา เนื่องจากสมองในช่วงวัยแรกเกิด-3ปี จะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันกับผู้ใหญ่ได้เป็นสิบๆเท่า ดังนั้นช่วงวัยบริบาลจึงเป็นโอกาสทองแห่งการเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นวัยแห่งการวางรากฐานของการเรียนรู้ เพราะถ้าเด็กไม่ได้เรียนรู้ในช่วงนี้การพัฒนาให้เต็มศักยภาพจะทำได้ยาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการพัฒนาเด็กบริบาลก็จะต้องมีการพัฒนาหลายๆด้านไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์และทางด้านสังคมก็จะต้องทำควบคู่กันไป ในความคิดของข้าพเจ้าจึงคิดว่าการพัฒนาทางด้านสติปัญญามีความสำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาในรายวิชาทั้งหมดใหม่ พร้อมทั้งสรุปใจความสำคัญของรายวิชานั้นด้วย เนื่องจากเมื่อตอนเรียนกับอาจารย์สุภาพนั้น เนื้อหาดังกล่าวเรียนไม่ค่อยเข้าใจและเนื้อหาบางส่วนก็ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาบวกกับน้ำเสียงที่เบาทำให้ไม่ค่อยได้ยินเป็นผลทำให้เรียนไม่เข้าใจค่ะ

นางสาวสุปรีญา ปอแซ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 11:43:39 GMT+0700 (ICT)

1...นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

.....ตอบ.....สำหรับเด็กวัยบริบาลสิ่งที่สำคัญก็คือ ด้านอารมณ์ เพราะเด็กวัยนี้มีปฏิกริยาลงมาที่อารมณ์โดยตรง เนื่องจากอารมณ์ของเด็กวัยนี้มีอารมณ์ค่อนข้างที่จะแสดงออกมาทางสีหน้าไม่ว่าจะเป็ฯอารมณ์โกรธ ดีใจ เสียใจ น้อยใจ เด็กวัยนี้ต้องการมากที่สุดก็น่าจะเป็นการเอาอกเอาใจจากคนรอบข้างมากที่สุด มิฉะนั้นการฝึกให้เด็กมีอารมณ์ที่ดีอยู๋เสมอนั้นต้องเข้าใจในสิ่งที่เด็กกำลังคิด และกำลังทำอยู่ และจะทำให้เด็กรู้สึกไว้ใจ รู้สึกดีเวลาคนรอบๆข้างสนใจในความคิดของตน

2...ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

.....ตอบ.....อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาทุกเรื่อง เพราะอาจารย์สุภาพได้สอนไว้อย่างไม่ค่อยละเอียดมากนัก สาเหตุมาจากน้ำเสียงของอาจารย์สุภาพด้วยเลยทำให้ได้ยินเรื่องที่อาจารย์สอนไม่ค่อยชัดเจนคะ ขอบคุณนะคะ

นางสาวอาดีลา ปาหะ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 11:47:30 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบด้านที่คิดว่าสำคัญคือด้านสังคม โดยปกติเด็กชอบที่เล่นและเล่นกับเพื่อนชอบอยู่ร่วมกับสังคมชอบที่จะดูแบบอย่างและเลียนแบบตามที่เห็น จึงคิดว่าควรส่งเสริมเด็กทางด้านสังคมเพื่อที่เด็กจะได้อยู่ร่วมกับสังคมเพื่อนฝูงได้ในอนาคต

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบอยากให้อาจารย์สอนแบบสรุปในแต่ละเนื้อหา เพราะเวลาเรียนกับอาจารย์สุภาพไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร

นางสาวสูวายมะห์ ตือโละสะโต
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:05:46 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ สำหรับเด็กบริบาลควรพัฒนาทั้ง 4 ด้านพร้อมๆกัน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา แต่ที่สำคัญที่สุดคือด้านสติปัญญาเนื่องจากสมองมีการพัฒนาในวัยนี้มากที่สุดสมองของเด็กจะรับทุกสิ่งที่เข้ามา เด็กในวัยนี้มีคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือกระทำที่เป็นรูปธรรมชัดเจนไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาให้ได้มากที่สุดและเข้าใจง่ายโดยสรุปใจความสำคัญ

นางสาวรอซีด๊ะ เต๊ะมานอ รหัส405110056 ปี2 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:14:36 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ การพฒันาทางด้านร่างกายและอารมณ์

เพราะเด็ก1-3ปีนี้มีการพัฒนาการที่สำคัญทางด้านร่างกายและอารมณ์เนื่องจากเป็นระยะที่ชอบเล่นและมีการใช้ประสาทสัมผ้สทั้งห้าได้ดี

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ทุกเรื่องค่ะ

ฟาอีซะห์ ซาเมาะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:18:09 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ จะมีความสำคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่ากาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม แต่การพัฒนาเด็กในวัยบริบาลนี้ด้านที่สำคัญที่สุดก็คือ ด้านสติปัญญาเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะอยู่ในขั้นความคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรม การคิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือกระทำที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น เรียนรู้ธรรมชาติวัตถุ จากการทำ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสำรวจ ปฏิบัติทดลอง การเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและผลงานต่าง ๆ ซึ่งการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของและความสัมพันธ์ของสิ่งของต่าง ๆ โดยเด็กได้พัฒนาทักษะการสังเกต การจำแนก เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นกระบวนการกระตุ้นให้เด็กใช้กระบวนการคิดมากว่าเน้นความรู้ความจำเป็น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เน้นเนื้อหาและปัจจัยสำคัญๆในรายวิชาให้เข้าใจง่ายขึ้น

นาวสาง สูไหนี สามะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:23:44 GMT+0700 (ICT)

1...นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ สำหรับเด็กบริบาลแล้ว พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจมีความสำคัญต่อเด็กมากซึ่งมีความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึกรวมทั้งความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้ง และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดีและนับถือต่อตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสังคมด้วย บางครั้งจึงมีการรวมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ กับทางด้านสังคมเป็นกลุ่มเดียวกัน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาทุกเรื่อง เพราะอาจารย์สุภาพได้สอนไว้อย่างไม่ค่อยละเอียดมากนัก สาเหตุมาจากน้ำเสียงของอาจารย์สุภาพด้วยเลยทำให้ได้ยินเรื่องที่อาจารย์สอนไม่ค่อยชัดเจนคะ ขอบคุณคะ

นูรไฮนี เปาะจิ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:32:18 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาของเด็กบริบาลสำคัญทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านร่ากาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม แต่การพัฒนาเด็กในวัยบริบาลนี้ด้านที่สำคัญคือด้านร่างกายเพราะด้านนี้จะพัฒนาเด็กไปเรื่อยๆเป็นไปอย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องความสูงและน้ำหนัก การเพิ่มของ น้ำหนักเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ ในตอนต้นของวัยนี้ สัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงใกล้ เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้น กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวดี ขึ้น เด็กจึงชอบวิ่ง กระโดด ไม่หยุดนิ่ง ชอบเล่น กระโดด 2 เท้า คล่องขึ้นการหยิบจับและการช่วยเหลือตนเอง สามารถควบคุมและบังคับการทรงตัวได้ดี

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาใหม่อีกครั้งเพราะอาจารย์สูภาพท่านสอนไม่ค่อยเข้าใจและอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

นางสาวตอฮีเราะห์ สะเตาะ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:37:23 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ สำหรับพัฒนาการของเด็กวัยบริบาลดิฉันคิดว่ามีความสำคัญทั้ง 4 ด้าน เพราะว่าทุกๆด้านมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเด็กถ้าเด็กได้รับการดูแลที่ดีเด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม มีพัฒการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย มีความคิด ความจำที่ดี สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาในรายวิชาทั้หมด พร้อมทั้งสรุปใจความสำคัญของรายวิชานั้นด้วยค่ะ

นางสาวรอฮานา ดาการี 096 ห้อง 2
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:37:54 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เพราะการที่เราให้ความสำคัญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนั้นเป็นการพัฒนาเด็กบริบาลที่ไม่เหมาะสมกับวัย เราควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน คือพัฒนาด้านร่างกายโดยส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายทีดีและร่างกายมีความสัมพันธ์กัน พัฒนาด้านอารมณ์โดยส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส พัฒนาด้านสังคมโดยส่งเสริมให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมในสังคมได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาด้านสติปัญญาโดยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และพอจะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้นไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร อยากให้ครูสอนเพิ่มเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กบริบาลที่สำคัญในรายวิชานี้

นางสาว ลินดา หมุดประเสริฐ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:38:50 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะ ด้านร่างกายมีความสำคัญกับเด็กวัยบริบาลมากเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะพัฒนาการด้านต่างๆตามวุฒิภาวะของเด็กได้อย่างสมบูรณ์ เช่น เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีและเหมาะสมกับวัยของเด็กบริบาลเด้กก็จะเรียนรู้และมีการพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญาต่อไปค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจ้ดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กวัยบริบาลมีวิธีการจัดโปรแกรมอย่างไร และ การจัดโปรแกรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆที่เหมาะสมกับวัยค่ะ

นางสาวกมลพรรณ เจริญผล 068 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 12:45:21 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย และ ด้านอารมณ์ เหตุผลเพราะ เด็กอยู่ในช่วงอายุ 1-3 ปี จะเหตุได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย เป็นสำคัญ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า และมีดนตรี เสียงเพลง การเล่น ของเล่น เพื่อพัฒนาทางด้านอารมณ์ ในวัยนี้ค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ค่ะอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ใหม่ค่ะ สรุปเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของอาจารย์ค่ะ

นางสาวนูรียะ มะแตหะ รหัส 405110075การศึกษาปฐมวัยปี2 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 14:46:16 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เหตุผลเพราะเราจะให้ความสำคัญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนั้นเป็นการพัฒนาเด็กบริบาลที่ไม่เหมาะสมกับวัย เราควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำให้เด็กสามารถเข้าสังคมกับบุคคลอื่นๆได้ง่ายทำให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ค่ะอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ใหม่ค่ะ

นางสาวนูรีดะห์ แลแตบาตู 069 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 14:51:16 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่า การพัฒนาเด็กบริบาลนั้นจำเป็นต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมๆกัน เพราะพัฒนาการแต่ละด้านนั้นมีความสำคัญเท่าๆกัน แต่ถ้าให้เลือก ดิฉันคิดว่าด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ การพัฒนาด้านร่างกาย เพราะเด็กในวัยนี้ยังเล็กอยู่ร่างกายยังไม่พร้อมเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เมื่อเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีแล้วจะทำให้เด็กมีความพร้อม และนำไปสู่การพัฒนาในด้านอ่นๆต่อไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่หมดเลย เนื่องจากอาจารย์สุภาพสอนแล้วไม่เข้าใจเลย ไม่มีเอกสารประกอบ และไม่รู้ว่าสอนเนื้อหาเรื่องอะไร เพราะอาจารย์สอนเสียงเบามาก และอยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมค่ะ

นางสาวนาญีฮาห์ อาแว
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:01:54 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลควรที่จะพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา แต่ที่สำคัญก็คือด้านร่างกาย เพราะเป็นการที่ให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน ในการเคลื่อนไหว สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานี้ และสรุปสาระสำคัญให้เข้าใจ ตั้งแต่เรียนมายังไม่ค่อยได้เข้าใจสักเท่าไรเนื่องจากเสียงของอาจารย์เบามาก

นางสาวมูรณี ไซซิง 011 ห้อง1
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:05:21 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลด้านที่สำคัญถ้าอยู่ในช่วง 0-2 ขวบควรจะพัฒนาในด้านร่างกายเพราะถ้าร่างกายเด็กยังไม่พร้อมก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเติมที่และเมื่อร่างกายเด็กมีความพร้อมแล้วก็จะสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและเติมที่

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้เพิมเติมในส่วนของการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลวิธีการจัด จัดอย่างไรให้เหมาะสม และเนื้อหาที่สำคัญของเด็กบริบาลด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาว นูรียะห์ ดีสะเอะ 050 ห้อง 2
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:07:34 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าเด็กวัยบริบาลควรมีพัฒนาการทุกๆ ด้านเพราะจะทำให้ได้พัฒนาทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทางด้านร่างกายเพราะเด็กในวัยบริบาลกล้ามเนื้อยังทำงานไม่สัมพันธ์กัน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มทำการสอนบทเรียนใหม่เพราะจากที่เรียนกับอาจารย์ สุภาพ นั้นดิฉันไม่ค่อยเข้าใจและเวลาอาจารย์สอนไม่ค่อยได้ยินเพราะอาจารย์พูดเสียงเบามาก

นางสาวอาซีย๊ะ สาแมง
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:13:52 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลทุกด้านล้วนมีความสำคัญ แต่ที่สำคัญที่สุดตามความคิดของดิฉันดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายมีความสำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด เพราะถ้าพัฒนาการทางด้านร่างกายไม่พร้อม ก็จะส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆเกิดขึ้นได้ช้าและยาก ซึ่งถือได้ว่าพัฒนาการด้านอื่นๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพัฒนาการด้านร่างกายมีความพร้อม ดังนั้นการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายมีความสำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติม มีการแจกเอกสารของรายวิชานี้ เพื่อจะได้อ่านเพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้ในการสอบปลายภาคด้วย

นางสาวรอกีเยาะ ลือมาน๊ะ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:20:51 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลไม่ว่าจะด้านใดก็สำคัญทั้งนั้น แต่สำหรับดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายสำคัญที่สุด เหตุผลก็คือ การที่เด็กได้พัฒนาด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่นั้นจะทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ในส่วนที่ได้เรียนมาแล้วนั้นยังไม่ชัดเจน ฉะนั้นอยากให้ผู้สอนเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระให้ตรงกับรายวิชาด้วย และอยากให้เพิ่มเติมความรู้ให้ละเอียดและชัดเจนด้วยค่ะ

นางสาวอาอีเส๊าะ ทาเน๊าะ 060
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:23:37 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลควรที่จะพัฒนาไปทุกด้านไปพร้อมๆกัน แต่หากให้เลือกว่าควรจะพัฒนาในด้านใดก่อนจึงจะเหมาะสมกับวัย ดิฉันคิดว่า พัฒนาการด้านร่างกาย เพราะว่าเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ระบบประสาทสัมผัสยังทำงานไม่ประสานกัน และเด็กในวัยนี้ชอบเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่พร้อมก่อนเพื่อจะได้เตรียมพร้อมพัฒนาการทางด้านต่างๆ หากร่างกายมีความพร้อมพัฒนาการทางด้านอื่นๆ ก็จะพร้อมไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ถ้าเป็นไปได้ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่ค่ะ เพราะว่าที่อาจารย์สุภาพสอนไปนั้นดิฉันไม่เข้าใจเนื่องจากอาจารย์ท่านเสียงเบามากและดิฉันได้นั่งอยู่แถวหลังจึงไม่ได้ยิน อีกทั้งเอกสารแนะนำรายวิชาและเอกสารประกอบการเรียนก็ไม่มีค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุรายา โตะแวมะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:39:50 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าในการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นมีความสำคัญทุกด้านไม่ว่าด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นช่วงแห่ง การวางรากฐานทางสติปัญญา หากสมองได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องและจะต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาวิชานี้ใหม่หรือไม่ก็สรุปเนื้อหาวิชาให้เพราะจากที่อาจารย์สุภาพสอนมาดิฉันไม่เข้าใจเลยเนื่องจากเสียงของท่านเบาใหม่

นางสาว โซพียะ วาหะ รหัส 143 ห้อง3
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 15:44:23 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เพราะทั้ง4ด้านนี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับพัฒนาการของเด็กบริบาล แต่ที่สำคัญควรเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกายให้มีความเหมาะสมกับวัย เพราะวัยนี้จะใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจกรรม การพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายให้มีความเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติม และวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลอย่างไรให้เหมาะสม มีเนื้อหาในการสอนที่สำคัญ และสามารถอ่านได้

นางสาว สามีฮะ มะเเซ รหัส 113 ห้อง 3
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 16:03:24 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดของนักศึกษาคนนี้คิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นทูกๆด้านนั้นล้วนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเด็กก็ยังเป็นเด็กที่มีเเต่ความว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ทูกๆด้านของเด็กยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตรอให้ผู้ปกครองเเละคุณครูมาพัฒนาในทุกๆด้านต่อไป ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ด้านอารมณ์ เพราะว่าอารมณ์เด็กนั้นเป็นหลักสำคัญก่อนอันดับเเรกที่จะพัฒนาในด้านต่างๆเพราะถ้ามีอารมณ์ที่ดีการอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นก็จะดี สติปัญญาก็จะดีเเละสุดท้ายด้านร่างกายนั้นเด็กบางคนอาจจะมีความบกพร่องมาตั้งเเต่กำเนิดก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ไม่มีอะไรมาก เพราะอาจารย์สุภาพสอนดิฉันก็พอเข้าใจแล้วอยากให้มีการสอนที่ต่อเนื่องจากที่เคยเรียนแล้ว

นางสาว ฟารีดา วาแม รหัส 070 ห้อง 2
IP: xxx.173.185.101
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 18:56:57 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ถ้าให้เลือกดิฉันคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทางด้านร่างกาย เพราะเด็กในวัยบริบาลกล้ามเนื้อทำงานยังไม่สัมพันธ์กันดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทางด้านร่างกายก่อนหากร่างกายมีความพร้อมพัฒนาการทางด้านอื่นๆ ก็จะพร้อมไปด้วยค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่ค่ะ เพราะอาจารย์สุภาพสอนแล้วดิฉันไม่เข้าใจค่ะเนื่องจากอาจารย์สุภาพท่านเสียงเบามาก อีกทั้งเอกสารประกอบการเรียนก็ยังไม่มีค่ะ

IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 21:10:23 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ พัฒนาการด้านร่างกายเพราะเป็นการให้เด็กพัฒนาด้านกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรม

ต่างๆของเด็กในวัยบริบาล เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นางสาวซารีตา ปาเนาะ รหัส030 ห้อง1
IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 21:13:55 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ พัฒนาการด้านร่างกายเพราะเป็นการให้เด็กพัฒนาด้านกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรม

ต่างๆของเด็กในวัยบริบาล เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นางสาวซามีฮะห์ ดือราแม รหัส009 ห้อง1
IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 21:35:24 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาทางด้านร่างกายเพราะเหมาะกับวัยมากที่สุดและเด็กวัยนี้จะต้องพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ซึ่งจากเป็นระยะที่เด็กชอบเล่นและมีการใช้ประสาทสัมผ้สทั้ง 5 ได้ดีค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะและอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นางสาวมารียัม หะยีสามะ รหัส046 ห้อง1
IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ Tue Jan 12 2010 21:45:06 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

ดิฉันเลือกการพัฒนาด้านร่างกายสำคัญที่สุด เหตุผลก็คือ การที่เด็กได้พัฒนาด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่นั้นจะทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะและอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นัยลา เจะกา
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 14:53:34 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

จากความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าการพัฒนาการของเด็กบริบาลมีความสำคัญและเหมาะสมกันทุกด้านทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทุกด้านล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาการทางด้านร่างกาย การที่ร่างกายจะพัฒนาได้ต้องเหมาะสมกับอายุและวัยของเด็กด้วย การที่เด็กจะพัฒนาตนเองก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถึงเด็กจะมีความสมบูรณ์และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

จากที่ดิฉันได้เรียนกับอาจารย์ สุภาพ มา 3 สัปดาห์ ดิฉันไม่เข้าใจในวิชาที่อาจารย์สอนเลย ดิฉันอยากให้อาจารย์กฤษฎา ช่วยสอนเพิ่มเติมใหม่จากเนื้อหา การจัดการโปรแกรมเด็กบริบาล และอยากให้อาจารย์ทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

นัยลา เจะกา รหัส 034 ปี 2 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 14:59:09 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ ตอบ จากความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าการพัฒนาการของเด็กบริบาลมีความสำคัญและเหมาะสมกันทุกด้านทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทุกด้านล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาการทางด้านร่างกาย การที่ร่างกายจะพัฒนาได้ต้องเหมาะสมกับอายุและวัยของเด็กด้วย การที่เด็กจะพัฒนาตนเองก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถึงเด็กจะมีความสมบูรณ์และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไป 2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ตอบ จากที่ดิฉันได้เรียนกับอาจารย์ สุภาพ มา 3 สัปดาห์ ดิฉันไม่เข้าใจในวิชาที่อาจารย์สอนเลย ดิฉันอยากให้อาจารย์กฤษฎา ช่วยสอนเพิ่มเติมใหม่จากเนื้อหา การจัดการโปรแกรมเด็กบริบาล และอยากให้อาจารย์ทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

รอกีเยาะ มาฮะ รหัส 024 ปี 2 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 15:20:51 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

ดิฉันคิดว่า การพัฒนาการของเด็กบริบาลทางด้านร่างกายสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากค่ะ เพราะการที่เด็กจะพัฒนาตนเองได้ เด็กต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายก่อน ถ้าร่างกายพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านก็จะพร้อมตามมาด้วย ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์

์2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหา การจัดโปรแกรมเด็กบริบาลเพิ่มเติม จากที่ดิฉันได้เรียนมาดิฉันไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเลย

และอยากให้อาจราย์สอนแบบมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ซากียะห์ มาหะมะอาลี
IP: xxx.53.119.84
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:42:56 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดเห็นของดฉัน คือการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะ สมองของเด็กวัยบิรบาลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเด็กบริบาลจะประกอบไปด้วยด้วยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเด็ก เด็กสามารถคิดเองได้ในบางเรื่องและสามารถแก้ปัญญาโดยมีผู้เลี้ยงคอยดูข้างๆ เด็กจะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เวลาที่อยู่ในโรงเรียน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน ตอนที่อาจารย์สอนไม่มีเอกสารเรียนแล้วไม่เข้าใจ ให้สอนตรงตามรายวิชาที่เรียนด้วย

อาจารย์มีเสียงที่เบามาก

ซากียะห์ มาหะมะอาลี รหัส 405110014 ห้อง 1
IP: xxx.53.119.84
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:46:23 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดเห็นของดฉัน คือการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะ สมองของเด็กวัยบิรบาลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเด็กบริบาลจะประกอบไปด้วยด้วยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเด็ก เด็กสามารถคิดเองได้ในบางเรื่องและสามารถแก้ปัญญาโดยมีผู้เลี้ยงคอยดูข้างๆ เด็กจะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เวลาที่อยู่ในโรงเรียน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน ตอนที่อาจารย์สอนไม่มีเอกสารเรียนแล้วไม่เข้าใจ ให้สอนตรงตามรายวิชาที่เรียนด้วย

อาจารย์มีเสียงที่เบามาก

นางสามาเรียม ตาเละ
IP: xxx.157.246.76
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:48:39 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริการสำคัญทุกด้าน ไม่ว่าด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม แต่สิ่งคัญมากที่สุดสำหรับเด็กบริบาล คือด้านร่างกาย เพราะเด็กวัยนี้กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงและยังไม่สัมพันธ์กัน ควรจัดกิจกรรมที่หมาะสมกับเด็กวัยนี้เพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงและสัมพันธ์กันได้ดีมากยิ่งขึ้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหา มีการแจกเอกสารของรายวิชานี้ เพื่อจะได้อ่านเพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้ในการสอบปลายภาคนี้ด้วย

มารีนา หะแว รหัส090 ห้อง2
IP: xxx.157.246.76
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 19:57:30 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนี้สำคัญและเหมาะสมในทุกๆด้านเพราะถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะทำให้เด็กบริบาลขาดความรู้ในด้านนั้นนั้นและจะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า แต่ถ้าเป็นด้านที่สำคัญที่สุดดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านรางกายเพราะเมื่อร่างกายสมบูณร์และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วพัฒนาการในด้านต่างๆก็จะไม่ยากสำหรับเขาต่อไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มการสอนใหม่ เพราะที่เรียนกับอาจารย์ สุภาพมาดิฉันไม่เข้าใจ เพราะอาจารย์สุภาพสอนท่านเสียงเบามาก และอยากให้อาจารย์สอนในเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการโปรแกมเด็กบริบาล ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

สากีเร๊าะ ซาและ
IP: xxx.53.119.84
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 20:14:54 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านสติปัญญามีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะอยู่ในขั้นความคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรม การคิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา คิดสรรค์สร้าง ซึ้งจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติกระทำที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่นเรียนรู้ธรรมชาติวัตถุ จากการทำกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสำรวจ กิจกรรมปฏิบัติทดลอง การเรียนรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและผลงานต่างๆ ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ ซึงเป็นกระบวนการกระตุ้นให้เด็กใช้กระบวนการคิดจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่หมดเลย มีเอกสารแจกให้และสรุปเนื้อหา พร้อมกับอธิบายวิธีการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาลด้วยค่ะ

ฮามีด๊ะ เจะเดร์
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 09:56:22 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ สำหรับความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาให้ครบทุกๆด้าน เพราะทุกด้านล้วนจำเป็นและสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น แต่สำหรับเด็กบริบาลควรจะเน้นพัฒนาด้านร่างกายมากที่สุด เพราะการที่เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเด็กควรจะมีความพร้อมทางด้านร่างกายเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถพัฒนาด้านอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ สอนใหม่หมดเลย หรือสอนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ได้มากที่สุด

อานีซะห์ แจกอหมะ รหัส 405110072
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 10:10:53 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่า ควรพัฒนาเด็กบริบาลในด้านสติปัญญามากที่สุด เพราะว่าด้านอื่น เช่น ด้านร่างกาย จะพัฒนาไปตามวุฒิภาวะ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาด้านสติปัญญามากที่สุด เพราะเป็นการฝึกฝนให้เด็กบริบาลได้รู้จักคิดเป็น รู้จักใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ เพื่อว่าเด็กบริบาลเป็นเด็กที่ดีในอนาคต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นต้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อาจารย์สอนเนื้อหาใหม่หมดเลย และเน้นในเรื่องของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล

อานีซาร์ ซามะ รหัส 405110033 ปี2 ห้อง1
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 10:35:24 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาการของเด็กบริบาลช่วงอายุ 0- 2ปี ดิฉันคิดว่า การพัฒนาการทางด้านร่างกายมีความสำคัญมากที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากค่ะ เพราะการที่เด็กจะพัฒนาตนเองได้นั้น เด็กจะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายก่อน ถ้าร่างกายพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาการด้านอื่นๆก็จะพัฒนาตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมและมีเอกสารประกอบของรายวิชานี้ด้วย เพื่อจะได้อ่านเพิ่มเติม

IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 11:52:18 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านอารมณ์ อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด-3ปี เด็กวัยนี้จะมีการพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจน ทั้งอารมณ์ที่พึ่งพอใจและไม่พึ่งพอใจ เด็กวัยนี้มักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง หงุดหงิด ดือรั้น โมโหร้าย ชอบปฎิเสธ แต่เด็กวัยนี้สามารถสร้างความรักและความผูกพันธ์กับบุคคลอื่นได้

สำหรับลักษณะอารมณ์เด่น คือ

-อารมณ์โกรธ

-อารมณรัก

-อารมณ์กลัว

-อารมณ์อยากรู้อยากเห็น

-อารมณ์อิจฉาริษยา

-อารมณ์ร่าเริง ดีใจ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนทุกเรื่อง เพราะ อาจารย์สุภาพสอนไม่เข้าใจ

นางสาวนาปีเสาะ โซ๊ะซูมะ 036 ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 11:58:27 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านอารมณ์ อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด-3ปี เด็กวัยนี้จะมีการพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจน ทั้งอารมณ์ที่พึ่งพอใจและไม่พึ่งพอใจ เด็กวัยนี้มักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง หงุดหงิด ดือรั้น โมโหร้าย ชอบปฎิเสธ แต่เด็กวัยนี้สามารถสร้างความรักและความผูกพันธ์กับบุคคลอื่นได้

สำหรับลักษณะอารมณ์เด่น คือ

-อารมณ์โกรธ

-อารมณรัก

-อารมณ์กลัว

-อารมณ์อยากรู้อยากเห็น

-อารมณ์อิจฉาริษยา

-อารมณ์ร่าเริง ดีใจ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนทุกเรื่อง เพราะ อาจารย์สุภาพสอนไม่เข้าใจ

หมายเหตุ ฉบับแรกหนูลืมเขียนชื่อค่ะ ก็เลยส่งฉบับใหม่

ซารีนา สะนิ รหัส 149 ปี 2 ห้อง 3
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 11:59:07 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

การพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในช่วง 0-3 ปี เหมาะที่จะเริ่มการพัฒนาการ ดิฉันคิดว่า การพัฒนาทางด้านร่างกายมีความสำคัญมากที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากค่ะ เพราะการที่เด็กจะพัฒนาการได้ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย ถ้าร่างกายพร้อมทีที่จะเรียนรู้ พัฒนาการทุกด้านก็ส่งเริมตามมาด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับรายวิชาที่อารจารย์สอนและมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

นางสาวรอดะห์ เราะแตวา 037 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:10:40 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะเด็กวัย 0-2ขวบยังมีพัฒนาการด้านร่างกายยังไม่พร้อมที่ทำกิจกรรรมอื่นและร่างกายมีความสำคัญหากร่างกายยังไม่พัฒนาเด็กก็จะไม่สามารถพัฒนาด้านอื่นได้ และเมื่อพัฒนาการด้านร่างกายพร้อมแล้วก็จะสามารถพัฒนาด้านอื่นๆตามมาได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเด็กบริบาล

นางสาวอารีย๊ะ เซะบากอ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:22:39 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายที่มีความสำคัญและเหมาะสมกับเด็กในวัยนี้มากที่สุด เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมหรือเด็กมีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ไม่แข็งแรง จะทำให้เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ ส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆช้าตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมของเด็กบริบาลว่ามีวิธีการจัดอย่างไรให้สอดคล้องกับเด็กในวัยนี้

นางสาว คอลาตี ยีเลาะ รหัส 013 ห้อง 1 ปี2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:25:59 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าเราควรที่จะพัฒนาทางด้านร่างกายก่อนค่ะ เพราะเด็กในวัย 0-2 ปี นี้ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ยังต้องพึ่งพาผู้อื่นเสมอโดยเฉพาะพ่อแม่ และดิฉันคิดว่าการทำงานของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กในวัยนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องพัฒนา ซึ่งถ้าเราส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายก่อนก็จะช่อยให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในด้านอื่นๆต่อไปค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจาย์ช่วยสอนเนื้อหาใหม่หมดค่ะ และอยากให้อาจาย์ช่วยสอนเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยด้วยค่ะ เพราะจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ในรายวิชาที่เรียนมากขึ้น

ยาฮารา อามัด 006 ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:40:11 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาในด้านร่างกาย เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมหรือมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง จะทำให้เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ และเกิดการเรียนรู้ที่ช้ากว่าปกติ ซึ่งทำให้เด็กพัฒนาในด้านอื่นๆช้าลง

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. อยากให้อาจารย์สอนใหม่หมดเลยและเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล

นางสาวอารีย๊ะ เซะบากอ รหัส 405110002 ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:43:17 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายที่มีความสำคัญและเหมาะสมที่สุดในวัยนี้ เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมหรือเด็กมีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญไม่แข็งแรง ทำให้เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ ส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆช้าตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอย่างให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปแกรมสำหรับเด็กวัยบริบาลว่ามีวิธีการจัดอย่างไรถึงจะสอดคล้องกับเด็กในวัยนี้

ซารีปะห์ ดือราแม 016 ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:54:13 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาในด้านร่างกาย เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมเด็กก็ไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเติมที่และทำให้เด็กเกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆช้าตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานี้ทั้งหมดเลยค่ะ

นางสาวยามีละ บินอีซอ รหัส001ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 12:58:39 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายมีความสำคัญมากที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากมีอายุ0-2ขวบเพราะการที่เด็กจะพัฒนาการได้ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย ถ้าร่างกายของเด็กไม่แข่งแรงจะทำให้เด็กทำกิจกรรมอื่นไม่ได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเรื่องการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลว่ามีวิธีการอย่างไร ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

นูรีซัน อะเซ็ง 048 ห้อง 1
IP: xxx.53.118.63
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 13:41:50 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่า ด้านร่างกายที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้มากที่สุด เพราะว่าเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งถือได้ว่าร่างกายเป็นองค์ประกอบแรกที่เด็กในวัยนี้จำเป็นที่ต้องมีและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการด้านอื่นๆอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ อยากให้อาจารย์มีการเพิ่มเติมสาระเนื้อหาในด้านการจัดโปรมแกรมของเด็กบริบาลอย่างละเอียดและเป็นขั้นๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใจไดง่ายขึ้นและรวมทั้งนักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเองได้

นางสาวอามีเนาะ เจะเงาะ 45110135 การศึกษาปฐมวัยปี2/3
IP: xxx.157.235.166
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 16:49:44 GMT+0700 (ICT)

.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ...ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายสำคัญที่สุดเพราะถ้าด้านร่างกายไม่พร้อมด้านอื่นๆก็ไม่พร้อมด้วยเช่นถ้าเด็กเห็นเพื่อนเล่นแต่ตัวเองเล่นไม่เป็นเพราะพัฒนาการด้านร่างกายยังไม่พร้อมเด็กจะโมโหหรืออารมณ์เสียทำให้ขาดพัมนาการด้านอารณ์ไปและไม่อยากเข้าสังคมกับเพื่อนๆทำให้ขาดการเข้าสังคม.

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ...ในส่วนของการจดดโปรแกรมทั้งหมด

นางสาววิจิตรา สาเมาะบาซา
IP: xxx.157.235.187
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 16:50:52 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกายเป็นด้านที่สำคัญที่สุด เพราะ ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กมีการพัฒนาและมีความพร้อมในทุกด้านก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการด้านอื่นๆดีตามไปด้วย และสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้ดีอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ เนื้อหาที่อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในทุกๆเรื่องโดยสอนอย่างละเอียดและเสียงดัง ซึ่งจะเป็นจุดเด่นทำให้นักศึกษาอยากเรียนมากขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น

นางสาวซะฮาดา สตาปอ
IP: xxx.173.232.93
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 16:53:15 GMT+0700 (ICT)

ชื่อนางสาวซะฮาดา  สตาปอ

รหัส 405110123

โปรแกรม การศึกษาปฐมวัย  ห้อง 3

 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ  ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กในวัยนี้  เพราะว่าถ้าเด็กไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกายทำให้เด็กจะไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ อีกอย่างเด็กในวัยนี้เป็นเด็กที่กำลังเจริญเติบโตค่อนข้างพอสมควร

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเรื่องการจัดโปรแกรมให้ละเอียดมากกว่านี้และอยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาในการจัดโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน

นางสาวกูอีซัน ลงสะรี รหัส 405110129 ห้อง 3
IP: xxx.157.235.187
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 16:56:02 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในแต่ละด้านล้วนมีความสำคัญ แต่ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ควรพัฒนามากที่สุด เพราะถ้าพัฒนาการทางด้านร่างกายไม่พร้อม ก็จะส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆเกิดขึ้นได้ช้าและยาก ซึ่งถือได้ว่าพัฒนาการด้านอื่นๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพัฒนาการด้านร่างกายมีความพร้อม ดังนั้นการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายมีความสำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ. ดิฉันอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล

และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเด็กบริบาลมากกว่านี้

นางสาวสุรีพร อุตส่าห์ราชการ
IP: xxx.173.232.93
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 16:58:31 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายเพราะเด็กต้องการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไป โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการใช้ตาและมือประสานกันในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นสำคัญ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่เพราะเท่าที่เรียนมาก็ไม่ค่อยเข้าหนักและให้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานี้เป็นสำคัญ

นส.นูรีซา สะอะสาฆอร์
IP: xxx.173.232.93
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 16:59:04 GMT+0700 (ICT)

นส.นูรีซา สะอะสาฆอร์ รหัส 405110124 (ปี2 ห้อง3)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายสําคัญมากที่สุดเพราะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการพัฒนาร่างกายอย่างมากเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการทํากิจกรรม

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล การจัดโปรแกรมหมายถึงอะไรความสําคัญ ให้เข้าใจเเละสามารถเขียนโปรแกรมได้เอง

นส.นาซารียา รีจิ
IP: xxx.157.235.50
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 18:49:25 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายมีความสำคัญที่สุด เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยที่ร่าเริง ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายมีความพร้อมจะทำให้เด็กสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติม เพราะที่เรียนมายังไม่ค่อยเข้าใจ

นางสาวซอบารีย๊ะ หะมะ
IP: xxx.157.235.229
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 20:48:11 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือด้านร่างกายเพราะถ้าเด็กไม่มีความพร้อมในด้านพัฒนาการด้านร่างกายก็จะส่งผลให้เด็กไม่พร้อมที่จะพัฒนาด้านอื่นๆด้วย และพัฒนาการด้านร่างกายนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเด็กๆแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรม สอนแบบสรุปเนื้อหาที่สำคัญๆ ให้นักศึกษาได้เข้าใจง่าย

นางสาว นุรไอนี บาเหม
IP: xxx.173.194.79
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 21:02:11 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญที่สุด เพราะร่างกายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กในแต่ละวัน และพัฒนาการด้านร่างกายก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้เน้นเนื้อหาเรื่องการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กบริบาล สรุปเนื้อหาที่ง่ายๆและเข้าใจ

นางสาว รุสนานี มีนา
IP: xxx.173.194.26
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 21:16:59 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเล่นและเริ่มมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายช้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาจะทำให้พัฒนาการทางด้านต่างๆช้าลงตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ การจัดโปรแกรมและพัฒนาการในด้านต่างๆ

นส.วิศนี สามะอาลี
IP: xxx.157.235.229
เขียนเมื่อ Thu Jan 14 2010 21:26:09 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ เพราะ เด็กในวัยนี้จะมีกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยแข็งแรง และเด็กชอบเคลื่อนไหวร่างกาย ถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมเด็กก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมกี่ยวกับการจัดโปรแกรม เพราะที่ผ่านมาเรียนไม่ค่อยเข้าใจ และอาจารย์สุภาพก็เสียงเบามาก

นิตยา เรืองแป้น
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 00:03:31 GMT+0700 (ICT)
  • อ.A ประกวดได้ แต่รับรางวัลพิเศษ ที่ อ. OOD
  • จะรีบไป up blog เหมือนกันค่ะ
  • จะมอบหมายให้ นศ.ทุกคนที่เรียนกับอาจารย์นิต เข้ามาอ่านและ comment ใครทำตามนี้บวกคะแนนเพิ่ม  อิ..อิ..(เลียนแบบคณบดี)
  • หนูตาลเอ๊ย. รางวัลอภิมหาฯ ครั้งนี้ต้องเป็นของน้านิตแน่ๆ...
นางสาวพาตีเมาะ ยาแม รหัส 027 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 09:22:24 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายมีความสำคัญมากในเด็กวัยนี้ เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเล่นและเริ่มมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายช้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาจะทำให้พัฒนาการทางด้านต่างๆช้าลงตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนในเรื่องการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลให้ครอบคลุมกับเนื้อหามากที่สุด

นูรีดา เละแมะ 010 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 09:30:48 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กวัยบริบาลในด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือด้านร่างกายเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญหากไม่ได้รับการพัฒนาการด้านร่างกายก่อน ตั้งแต่เด็กๆก็จะส่งผลทำให้มีพัฒนาการด้านอื่นๆช้าไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเนื้อหาสาระให้มากขึ้น และนักศึกษาสามารถจัดทำโปรแกรมได้เองเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปในอนาคต

รอซีดะ ดาโอ๊ะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 09:37:36 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสติปัญญา เพราะเด็กวัยบริบาลเป็นวัยที่จัดจำได้ง่ายและมักจะสังเกตในสิ่งที่ผู้ใหญ่หรื่อผู้ปกครองกระทำเนื่องจากจะเป็นวัยที่ซุกซน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมดและอยากให้อาจารย์มีตำราแจกให้กับนักศึกษา

ฟาตีฮะห์ โตะลู
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 09:42:49 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลควรพัฒนาในทุกๆด้านเพราะการพัฒนาพัฒนาการของควรเด็กพัฒนาควบคู่กันทั้ง การพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม และถ้าหากเราพัฒนาไปเฉพาะด้านอาจจะทำให้ พัฒนาการของเด็กไม่สมบูรณ์เป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมด เพราะเท่าที่เรียนกับอาจาย์สุภาพเรียนได้เรียนไม่กี่สัปดาห์เอง ตรงกับวันหยุดบ้าง อาจารย์ไม่สบายบ้างคะและ อาจารย์สุภาพเสียงเบาด้วย บางครั้งไม่ได้ยินที่อาจารย์สอนเลย คะ

อาซีเยาะ มะเซ็ง
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 09:50:07 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ควรพัฒนาทุกๆด้านคะ เพราะหากพัฒนาด้านเดียวจะทำให้การพัฒนาด้านอื่นไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการล้าช้าในพัฒนาการของเด็ก

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเรื่องการจัดโปรแกรมของเด็กบริบาลค่ะ และอยากให้มีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

ฮายาตี ตูหยง รหัส.405110043 ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 09:59:30 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกาย มีความสำคัญมากในเด็กวัยนี้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยที่ร่าเริง ที่กำลังเล่นและเริ่มมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายช้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาจะทำให้พัฒนาการทางด้านต่างๆช้าลงตามไปด้วย ถ้าเด็กในวัยน้ มีความพร้อมในทุกด้านก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการด้านอื่นๆดีอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรม ให้ครอบคลุมกับเนื้อหามากที่สุด และอยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาที่ง่ายๆและเข้าใจ

สีตีฟาตีเมาะ กือดี
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 10:18:30 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลในด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ ด้านร่างกาย เพราะ เด็กกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต จึงจำเป็นในการพัฒนาด้านร่างกาย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจรย์สอนในเรื่อง การจัดโปรแกรม เพราะอาจารย์ไม่ค่อยเข้าสอนและเวลาสอนเสียงเบามาก

นางสาวเมยาวี อาดำ
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 10:30:18 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ คิดว่าน่าเป็นด้านร่างกายค่ะ เพราะ ในเด็กบริบาลอายุระหว่าง 0-2 ขวบ ยังเล็กอยู่ควรพัฒนาด้านนี้ก่อนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การตักข้าวเข้าปาก การหัดจับดินสอ การกระโดด เป็นต้น แต่ด้านอื่นๆก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาเช่นกันเพราะในเด็กปฐมวัยนั้นควรส่งเสริมให้ครบทุกด้านควบคู่กันไปค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ก็อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมในหัวข้อการจัดโปรแกรม ซึ่งอาจารย์สุภาพได้สอนค้างไว้ค่ะ ส่วนที่อาจารย์มอบหมายงานมานี้ก็ช่วยได้เยอะมากแล้วในส่วนของคะแนนเก็บ ส่วนใหญ่ก็ดีแล้วค่ะ

รอซือน๊ะ มะสือนิ
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 10:38:16 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกายค่ะ เพราะว่า ด้านนี้ต้องเป็นพื้นฐานของการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด ดังนั้นด้านร่างกายจึงควรพัฒนาก่อน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ขอให้มีเอกสารเพิ่มเติมบ้างในหัวข้อที่สำคัญๆ เช่น การจัดโปรแกรมการศึกษาของเด็กปฐมวัยค่ะ

นางสาวรอกีเย๊าะ สะนิ 405110020
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 10:41:02 GMT+0700 (ICT)

.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลมีความสำคัญในทุกๆแต่เด็กบริบาลอายุ 0-2 ปีพัฒนาทางด้านร่างกายสำคัญที่สุดเพราะเด็กในวัยนี้จะพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบและร่างกายกำลังเติบโตเพราะเด็กในจะเล่นเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็จะพัฒนาในขั้นต่อๆไปเป็นลำดับขั้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบอยากให้อาจารย์สอนเรื่องการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลให้มากและมีเอกสารในการเรียนและสอดคล้องกับบทเรียน

นางสาวอาดีบะห์ บาเหะ
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 11:12:20 GMT+0700 (ICT)

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ไม่ว่าจะเป็นททางด้านใดก็ตาม ดิฉันคิดว่าทุกด้านก็มีความสำคัญ แต่ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายมีความสำคัญมากกว่า เพราะว่าร่างกายเด็กจะต้องมีการพัฒนาเป็นอันดับแรก หากร่างกายเด็กไม่แข็งแรง เด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านอื่น เพราะฉนั้นดิฉันคิดว่าร่างกายเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนา

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ เท่าที่ได้เรียนกับอาจารย์สุภาพแล้ว ยังไม่เข้าเนื้อวิชาเลยค่ะ จึงอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลค่ะ เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

นางสาวฟาตีเมาะ ดอเลาะบองอ
IP: xxx.123.139.55
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 16:07:35 GMT+0700 (ICT)

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลนับตั่งแต่แรกเกิด-2ขวบ ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญทุกด้านค่ะ โดยเฉพาะด้านร่างกายในเรื่องของการเจริญเติบโตของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย หากมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็จะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไปได้ค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนในเรื่องของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ เท่าที่ได้เรียนมายังไม่ค่อยเข้าใจ รู้เพียงแค่ความหมายเท่านั้น และอยากให้อาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการเรียนเพื่อจะได้นำไปอ่านและทบทวนด้วยตัวเองได้ค่ะ

นางสาวอานิสา อาแยกาจิ
IP: xxx.183.195.163
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 16:46:26 GMT+0700 (ICT)

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ เด็กบริบาลคือเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 2 ขวบ ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงต้องมีการพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นหลักและควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญาและด้านสังคมไปพร้อมๆกันเพื่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์ช่วยสอนถึงเรื่องการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลให้ละเอียดและเข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะ ถ้ามีเอกสารเป็นตัวเสริมก็จะเป็นการดีค่ะ

นางสาวนูรฮาซามี แมเฮาะดำ รหัส074 ห้อง 2
IP: xxx.173.187.109
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 18:38:22 GMT+0700 (ICT)

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายสำคัญที่สุดเพราะว่าร่างกายเด็กจะต้องมีการพัฒนา หากร่างกายเด็กไมได้รับการพัฒนาร่างกายเด็กก็จะไม่แข็งแรง เด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่น ๆ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่หมดเลยเท่าที่ดิฉันเรียนกับอาจารย์สุภาพดิฉันไม่เข้าใจเลยเพระอาจารย์ท่านพูดเบามาก

และอยากให้อาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการเรียนเพื่อจะได้นำไปอ่านและทบทวนด้วยตัวเองด้วยค่ะ

นางสาวบารียะ ดือเระห์ รหัส 073 ห้อง 2
IP: xxx.173.187.109
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 21:20:15 GMT+0700 (ICT)

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ เด็กบริบาลควรได้รับการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมไปพร้อมๆกันเพระถือว่าทุกส่วนมีความสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยอนุบาลและเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพที่ดีในวันข้างหน้า

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่ทั้งหมด เพราะเท่าที่เรียนมาไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร ( ขอเกรดดีๆนะคะอาจารย์ )

อับดุลซูโก ลือแบลูวง ห้อง 2 รหัส405110095
IP: xxx.29.32.240
เขียนเมื่อ Sun Jan 17 2010 20:32:07 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมาก ที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ผมคิดว่าใน ด้านร่างกายและจิตใจมีสำคัญและเหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กในวัยนี้ เพราะร่างกายและจิตใจต้องพร้อมต้องมาควบคู่กันอยู่เเล้ว ถ้าร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมก็จะนำไปสู่การเรียนรู้ การพัฒนาในด้านต่างๆได้ดีครับผม

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ผมอยากให้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล

นายวรันธร บุสนาม ห้อง2 405110079
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Sun Jan 17 2010 20:38:26 GMT+0700 (ICT)

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่ สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ผมคิดว่าการพัฒนาเด็กในวัยบริบาลนี้ควรจะมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างเหมาะสมกับวัย เเต่สิ่งที่ควรพัฒนามากที่สุดคือด้านทางการเเละจิตใจเพราะเมื่อร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมเด็กก็พร้อมที่จะรับเเละพัฒนาในทุกด้านได้ดียิ่งขึ้นอย่างเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการสอนเเละการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในวัยบริบาลครับ

อาจารย์อ๊อด
เขียนเมื่อ Sun Jan 17 2010 21:12:07 GMT+0700 (ICT)

ครูมาอ่านคำตอบและคำแนะนำจากพวกเราทุกคนแล้ว พรุ่งนี้จะเตรียมเอกสารไปให้ทั้ง 3 ห้องนะ

น.ส.เมทินี ศรีแดง 405110088
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 09:31:15 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสังคม เพราะ การพัฒนาด้านสังคมจะสามารถช่วยพัฒนาในทุกๆด้านด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์อธิบายคำว่า การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล ว่าเป็นอย่างไร เน้นเรื่องจัดโปรแกรมเพื่อใช้ได้จริง

ซูไรณี มะนอ 405110067 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 10:52:06 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสังคม เพราะ การที่เราพัฒนาในด้านนี้ก็จะเน้นให้เด็กสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย และนำไปสู่ในการรียนต่อไปได้ดีค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์แจกเอกสารการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาลและอธิบายเนื้อหาที่เรียน

นางสาว รอฮานา วาจิ ห้อง 2 405110052
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 10:53:10 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายและด้านสติปัญญาสำคัญที่สุด เพราะว่าทั้งสองด้านนี้จะต้องมีการพัฒนา หากทั้งสองด้านนี้ไม่ได้รับการพัฒนาเด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่น ๆ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มใหม่ทั้งหมด เพราะเท่าที่เรียนกับอาจารย์สุภาพดิฉันไม่เข้าใจ เพราะเสียงของอาจารย์เบามาก

พาอีซ๊ะ สะโต
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 11:41:56 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นทุกด้านมีความสำคัญทั้งนั้นแต่ดิฉันจะเน้นเรื่องการพัฒนาด้านอารมณ์เด็กและร่างกายเพราะเด็กในวัยนี้ต้องส่งเสริมทางด้านอารมณ์จิตใจและร่างกาย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมดและให้อาจารย์แจกเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะเพราะเรียนกับอาจารย์สุภาพไม่เข้าใจเลยค่ะ

พาอีซ๊ะ สะโต ห้อง 2 รหัส 0080
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ Mon Jan 18 2010 11:48:19 GMT+0700 (ICT)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นทุกด้านมีความสำคัญทั้งนั้นแต่ดิฉันจะเน้นเรื่องการพัฒนาด้านอารมณ์เด็กและร่างกายเพราะเด็กในวัยนี้ต้องส่งเสริมทางด้านอารมณ์จิตใจและร่างกาย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมดและให้อาจารย์แจกเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะเพราะเรียนกับอาจารย์สุภาพไม่เข้าใจเลยค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า