วงจร P-D-C-A คือ

 การบริหารคุณภาพ 
 วงจร P-D-C-A  คือ!
                PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
                P  = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น ประกอบด้วย
                1.กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยการพิจารณาถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นที่ชัดเจน
                2.กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
                3.กำหนดวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
             D = Do   คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย
               1.ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการตามที่แผนงานกำหนด
               2.ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
               3.รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
           C = Check  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผน งานนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด ประกอบด้วย
           1.ตรวจสอบผลในขณะที่การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่จัดตั้งไว้
          2.ตรวจสอบผลโดยการวัดความผิดพลาด,ความแปรปรวนต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงาน
         3.ตรวจสอบผลคุณลักษณะด้านคุณภาพเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่จัดตั้งไว้
        A = Action  คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็   ยอมรับแนวทางการ ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป ประกอบด้วย
              1.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที
             2.เมื่อการแก้ไขปัญหาบรรลุผลสำเร็จ ให้จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ของปัญหา
             3.ปรับปรุงระบบและวิธีการทำงาน
                เมื่อได้ว่างแผนงาน  (P)  นำไปปฏิบัติ  (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C)  พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ
 โดยสรุปแล้ว PDCA คือการบริหารงานให้มีคุณภาพ มีการวางแผน มีการลงมือปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  มีการตรวจสอบในขณะที่เราลงมือปฏิบัติงาน  มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาด และได้ปรับปรุงแก้ไขงานในครั้งต่อไปเพื่อไม่มห้เกิดปัญหาซ้ำซาก
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 323396
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

เจษฎา
เขียนเมื่อ Sun Dec 27 2009 11:33:38 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ.....

สรุปได้ดีจังเลย.....

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
เขียนเมื่อ Sun Dec 27 2009 11:40:52 GMT+0700 (ICT)

วางแผนมากระวังปวดหัวน่ะครับ ฮิๆๆ

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Sun Jan 31 2010 10:38:01 GMT+0700 (ICT)

ทักทายวันหยุดค่ะ สบายดีน่ะค่ะ

IP: xxx.9.44.247
เขียนเมื่อ Tue Mar 30 2010 09:43:36 GMT+0700 (ICT)

thank you

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า