สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและิสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคม    ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: นโยบายและแผน 
· หมายเลขบันทึก: 312395
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
1
 
· สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
แจ้งลบ
แจ้งลบ
Todsapol
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 22:52:26 GMT+0700 (ICT)

ผมมองว่า นี่เป็นยอดของความมุ่งหวังที่หน่วยงานทางการศึกษา ต้องการให้เกิด นี่คือพุ่มใบ ดอก และผลที่มองเห็นและคาดหวัง แต่ลำต้นและดินไม่มีการเตรียมให้พร้อม ความหวังก็ไร้ค่า

ผมมองเหมือนหลวงปู่ดู่ ท่านสอนว่า " การที่จะหวะงให้ต้นไม้เกิดดอกผล สวยงามเราต้องเตรียมดิน ดูแลราก และลำต้นให้แข็งแรงเสียก่อน"

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น