แผนพัฒนาการศึกษา

 แผนพัฒนาการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและิสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคม    ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): นโยบายและแผน 
 หมายเลขบันทึก: 312395
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Todsapol
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 22:52:26 GMT+0700 (ICT)

ผมมองว่า นี่เป็นยอดของความมุ่งหวังที่หน่วยงานทางการศึกษา ต้องการให้เกิด นี่คือพุ่มใบ ดอก และผลที่มองเห็นและคาดหวัง แต่ลำต้นและดินไม่มีการเตรียมให้พร้อม ความหวังก็ไร้ค่า

ผมมองเหมือนหลวงปู่ดู่ ท่านสอนว่า " การที่จะหวะงให้ต้นไม้เกิดดอกผล สวยงามเราต้องเตรียมดิน ดูแลราก และลำต้นให้แข็งแรงเสียก่อน"

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า