19. แผนการจัดการเรียนรู้...คณิตศาสตร์ ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์                                                                   
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อัตราส่วนตรีโกณมิติ                                                              
เวลา 2  ชั่วโมง
สอนโดย  นางสาวฉันทนี  คงแถลง  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
************************************************                                                                                                                                               
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
    มาตรฐานการเรียนรู้
    มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัด
     ม. 4-6 /1 ใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  ในการคาดคะเนระยะทางและความสูง
2.  สาระสำคัญ
        1.  สามเหลี่ยมคล้าย
        2.  อัตราส่วนตรีโกณมิติ
3.  จุดประสงค์
        1. บอกความหมายและสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายได้ (k)
        2. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ หาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กำหนดให้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างความสัมพันธ์ได้ (P)
        3. ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์อัตราส่วนตรีโกณมิติและนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้ (A)
 4.  สาระการเรียนรู้
        1. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
        2. อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30 , 45 และ 60 และการหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติจากตาราง
        3. การหาอัตราส่วนตรีโกณมิติจากความสัมพันธ์ของด้านและมุม
        4. การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 309734
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บรรจง
เขียนเมื่อ Sat Oct 31 2009 12:11:20 GMT+0700 (ICT)
  • เยี่ยมเลย ครูเรา
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า