1. แผนการจัดการเรียนรู้...เคมีพื้นฐาน ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา เคมีพื้นฐาน (ว 30121) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารชีวโมเลกุล (ไขมันและน้ำมัน)      
เวลา 6 ชั่วโมง
โดย  นางสาวเบญจมาญ กระตารัตน์  ตำแหน่ง ครู
**************************************                                                                                                                                               
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
         มาตรฐานการเรียนรู้
         มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
         ตัวชี้วัด
         7. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต
         8. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์  และปฏิกิริยา บางชนิดของไขมันและน้ำมัน 
         9. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก
 2.  สาระสำคัญ
          ไขมันและน้ำมันเป็นสารอินทรีย์ประเภทเดียวกับ  สารประกอบเอสเทอร์  ไขมันและน้ำมันมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบได้แก่  คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  เมื่อเผาผลาญแล้วจะให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี/กรัม
 3.  จุดประสงค์
         1.  นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดไขมันหรือน้ำมัน  พร้อมทั้งเขียนสมการได้ (K)
         2. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้ (K)
         3.  นักเรียนสามารถทำการทดลอง เตรียมอุปกรณ์ทดลอง เรื่อง สมบัติและความแตกต่างของน้ำมันและไขมันได้ (P)
         4.  นักเรียนสามารถเขียนสมการการเกิดสบู่ (สะปอนนิฟิเคชัน) เมื่อกำหนดกรดไขมันและกลีเซอรอลมาให้ได้ (K)
         5. นักเรียนสามารถอธิบายกลไก การชำระล้างสิ่งสกปรกของสบู่และผงซักฟอกได้ (K)
         6. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดกลิ่นเหม็นหืนของไขมันหรือน้ำมัน และวิธีป้องกันได้ (K)
         7.  นักเรียนสามารถบอกชนิดและผลกระทบของผงซักฟอกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ (K)
         8. นักเรียนเห็นความสำคัญของไขมันและน้ำมันไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (A)
 4.  สาระการเรียนรู้
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สารชีวโมเลกุล (ไขมันและน้ำมัน) 
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 309679
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

บรรจง
เขียนเมื่อ Fri Oct 30 2009 16:48:01 GMT+0700 (ICT)
  • เยี่ยมมากครับ ครูเชียงกลมวิทยา
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า