บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 

กาญจนา  เนตรวงศ์.  คู่มือวิทยาศาสตร์ ว 101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  นครปฐม : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,

                2543.

บัญชา  แสนทวี.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี 1. 

                     กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช จำกัด, 2546.

ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์.  สารานุกรมวิทยาศาสตร์ ม.ต้น.   กรุงเทพฯ :     รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2545.

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ จำกัด, 2548.

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข.  วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป.  กรุงเทพฯ :

                     พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด, 2548.         

ภพ  เลาหไพบูลย์.  แนวการสอนวิทยาศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

จำกัด, 2542.

ยุพา  วรยศ และคณะ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                     วิทยาศาสตร์ ม.1.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2546.

วรรณทิพา  รอดแรงค้า.  การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :

                พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด, 2544.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 266447
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ratcha
IP: xxx.173.39.227
เขียนเมื่อ Mon Dec 14 2009 10:49:35 GMT+0700 (ICT)

ต้องการใช้พอดี ขอบคุณม๊าก มาก ค่ะ

สิริฌาณ์
IP: xxx.52.191.15
เขียนเมื่อ Fri Sep 17 2010 14:45:10 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆๆๆ

ที่มีเว็บนี้

หนูหาเกือบตาย.............

ขอบคุณค่ะ

วรัดดา
IP: xxx.52.191.15
เขียนเมื่อ Fri Sep 17 2010 14:45:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ สําหรับ เว็บนี้ และการคิดค้นเรื่องวิทยาศาสตร์

ขอบพระคุณค่ะ

พิมล
IP: xxx.9.32.70
เขียนเมื่อ Sat May 21 2011 21:00:42 GMT+0700 (ICT)

ยอดเยี่ยมเลยค่ะ

Puttipong
IP: xxx.49.248.39
เขียนเมื่อ Thu Sep 29 2011 22:18:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า