พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับลูกเสือ

 การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงของบ้านเมือง.....การลูกเสือมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ..... Lord Baden Powell ( B. P. ) กล่าวว่า “ จุดมุ่งหมายของลูกเสือ คือ .... 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

พระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ 6   จังหวัดชลบุรี  เมื่อปี พ.ศ.2511 ตรัสว่า

การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดีและสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้อง  ครบถ้วนของลูกเสือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะทำให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ รู้จักใช้ความรู้ มีความคิด และมีวินัยที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้โดยแท้จริง ผู้ใดก็ตามที่น้อมนำเอาวิธีการของลูกเสือ ไปใช้ในกิจการงานอื่นๆ ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางออกไปด้วยกันทั้งนั้น เพราะการงานต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพ

ขอน้อมเกล้า ฯ พระบรมราโชวาท มาสารต่อพระราชประสงค์ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลูกเสือโลก ที่กล่าวว่า การลูกเสือมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 

  Lord    Baden   Powell   (  B. P. ) กล่าวว่า     จุดมุ่งหมายของลูกเสือ คือ  การศึกษาเรื่อง  อุดมคติอันสูงสุด  การรู้จักพึ่งตนเอง   ความสำนึกต่อหน้าที่   ความสุขุมคัมภีรภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง และความเคารพผู้อื่น  ซึ่งการลูกเสือมีลักษณะไม่เหมือนใครก็ด้วยเรื่องและวิธีการของการพัฒนาอุปนิสัย ( Character ) สำหรับลูกเสือ อีกทั้งกิจการเนตรนารี ก็มีความเจริญก้าวหน้าสมควรบัญญัติให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): scouting for boys 
 หมายเลขบันทึก: 250589
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

krutoiting
เขียนเมื่อ Tue Mar 24 2009 21:26:29 GMT+0700 (ICT)

มาเป็นกำลังใจค่ะ

เอาผักเมืองน้ำเค็มมาให้

อยากบอกว่าท้อได้ แต่อย่าถอย ตอนนี้ไม่ท่วมแล้วเพราะน้องครูปู VBAC กับอ.ขจิตไปช่วยไว้

และกิจกรรมลูกเสือสร้างคน  คนสร้างชาติค่ะ

 

 

Todsapol
เขียนเมื่อ Thu Mar 26 2009 04:18:12 GMT+0700 (ICT)

ผักเมืองนำเค็มจริง ๆ ดูภาพซิ ไม่เค็มได้อย่างไร?  ลุยไปเสียอย่างนั้น5555555

ปิระมิด สวนมาก

 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า