แบบทดสอบ คำสันธาน

 การใช้แบบทดสอบคำสันธาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

แบบทดสอบ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อบจ.ชลบุรี

เรื่อง คำสันธาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖             ปีการศึกษา ๒๕               เวลา   ๒๐   นาที/ชั่วโมง   ๑๐  คะแนน      

คำชี้แจง ใหันักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. ข้อใด เป็นความหมายของ คำสันธาน

ก. เป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยค ๒ ประโยคให้เป็นประโยคเดียวกัน หรือเชื่อมข้อความให้สละสลวย

ข. มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้ข้อความในประโยค มีความหมายที่ชัดเจนและแตกต่างกันไป

ค. เป็นคำที่ทำหน้าที่ประกอบคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ด้วยกัน

ง. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. คำสันธานแบ่งเป็นกี่ชนิด

ก. ๒ ประเภท        คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน

                                คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

ข. ๓ ประเภท         คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน

                                 คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

                                คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค. ๔ ประเภท         คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน

คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

                คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

                คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

ง. ๕ ประเภท         คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน

                                คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

                                คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

                คำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้มีความสละสลวย

                คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

๓. ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน

ก. ถึงเขาจะเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่เขาก็เป็นคนขยันเรียน

ข. แม่บอกฉันว่าดูทีวีเสร็จแล้วต้องไปทำการบ้าน

ค. พรุ่งนี้ไม่พ่อก็แม่ที่จะพาฉันไปเที่ยว

ง. เพราะเธอเป็นคนตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่หนึ่ง

๔. ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

ก. ถึงเขาจะเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่เขาก็เป็นคนขยันเรียน

ข. แม่บอกฉันว่าดูทีวีเสร็จแล้วต้องไปทำการบ้าน

ค. พรุ่งนี้ไม่พ่อก็แม่ที่จะพาฉันไปเที่ยว

ง. เพราะเธอเป็นคนตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่หนึ่ง

๕. ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

ก. ถึงเขาจะเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่เขาก็เป็นคนขยันเรียน

ข. แม่บอกฉันว่าดูทีวีเสร็จแล้วต้องไปทำการบ้าน

ค. พรุ่งนี้ไม่พ่อก็แม่ที่จะพาฉันไปเที่ยว

ง. เพราะเธอเป็นคนตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่หนึ่ง

๖. ข้อใดเป็นประโยค ที่เป็น คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก. ถึงเขาจะเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่เขาก็เป็นคนขยันเรียน

ข. แม่บอกฉันว่าดูทีวีเสร็จแล้วต้องไปทำการบ้าน

ค. พรุ่งนี้ไม่พ่อก็แม่ที่จะพาฉันไปเที่ยว

ง. เพราะเธอเป็นคนตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่หนึ่ง

๗. ดังนั้น ฉะนั้น เหตุเพราะ เหตุว่า เพราะฉะนั้น...จึง ฉะนั้น...จึง จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด

ก. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

ข. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค. คำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้มีความสละสลวย

ง.  คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

๘. มิฉะนั้น หรือ ไม่ก็ ไม่..ก็ จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด

ก. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

ข. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค. คำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้มีความสละสลวย

ง.  คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

๙. แต่ แต่ว่า แต่..ก็  ถึง...ก็  ถึง...แม้ จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด

ก. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

ข. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค. คำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้มีความสละสลวย

ง.  คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

๑๐. ก็ กับ และ แล้ว จึง ครั้น......ก็ ถ้า......ก็ ครั้น....จึง จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด

ก. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

ข. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน       

ค. คำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้มีความสละสลวย

ง.  คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน

***************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 235319
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สุริยา
IP: xxx.26.107.240
เขียนเมื่อ Fri Aug 28 2009 20:02:48 GMT+0700 (ICT)

ทำไมข้อสอบยากจังเลย.......

สิรินทรา
IP: xxx.42.69.23
เขียนเมื่อ Fri Sep 04 2009 18:51:31 GMT+0700 (ICT)

ข้อสอบยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเยย............

ลำธาร
IP: xxx.47.176.250
เขียนเมื่อ Tue Sep 08 2009 18:24:26 GMT+0700 (ICT)

ง่ายจริงๆ

ณฐมน
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 15:20:12 GMT+0700 (ICT)

คุณสาธารลองไปหาคุณสิรินทราแบ่งปันความรู้กันหน่อยนะค่ะ

สริตา
IP: xxx.55.149.218
เขียนเมื่อ Sun Jan 06 2013 21:19:53 GMT+0700 (ICT)

ง่ายมากๆๆง่ายกว่า o-net ปี53ที่ครูให้ทำเยอะเลย


 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า