แบบทดสอบคำวิเศษณ์

 การใช้แบบทดสอบคำวิเศษณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

แบบทดสอบ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อบจ.ชลบุรี

เรื่อง คำวิเศษณ์                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖             ปีการศึกษา ๒๕๕๑            เวลา   ๒๐   นาที/ชั่วโมง   ๑๐  คะแนน      

คำชี้แจง ใหันักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. วิเศษณ์ แปลว่า อะไร

     ก. มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้ข้อความในประโยค มีความหมายที่ชัดเจนและแตกต่างกันไป

     ข. เป็นคำที่ทำหน้าที่ประกอบคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ด้วยกัน

      ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ง. คำนามชี้เฉพาะ  เช่น ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง

๒. ข้อใดคือความหมายของ คำวิเศษณ์

     ก. มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้ข้อความในประโยค มีความหมายที่ชัดเจนและแตกต่างกันไป

     ข. เป็นคำที่ทำหน้าที่ประกอบคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ด้วยกัน

      ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ง. คำนามชี้เฉพาะ  เช่น ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง

๓. “คนดีย่อมีวาจาไพเราะ” ประกอบคำในข้อใด

     ก. ประกอบคำนาม

     ข. ประกอบคำสรรพนาม

     ค. ประกอบคำกริยา

     ง. ประกอบคำวิเศษณ์

๔. “เขากินอาหารจุมาก” ประกอบคำในข้อใด

     ก. ประกอบคำนาม

    ข. ประกอบคำสรรพนาม

    ค. ประกอบคำกริยา

    ง. ประกอบคำวิเศษณ์

๕. “ถ้าจะพูดคุยกับคุณปู่ต้องตะโกนดังๆ” ประกอบคำในข้อใด

    ก. ประกอบคำนาม

    ข. ประกอบคำสรรพนาม

    ค. ประกอบคำกริยา

    ง. ประกอบคำวิเศษณ์

๖. “เขาทั้งหมดจะเดินทางมากหาเรา” ประกอบคำในข้อใด

ก. ประกอบคำนาม

ข. ประกอบคำสรรพนาม

ค. ประกอบคำกริยา

ง. ประกอบคำวิเศษณ์

๗. ข้อใด คือ คำวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ

ก. อย่างไร อะไร  กี่ ไหน

ข. ใกล้  ไกล  ทิศเหนือ

ค. ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้

ง. สาย บ่าย เย็น พรุ่งนี้

๘. ข้อใด คือ คำวิเศษณ์บอกความไม่ชี้เฉพาะ

ก. อย่างไร อะไร  กี่ ไหน

ข. ใกล้  ไกล  ทิศเหนือ

ค. ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้

ง. สาย บ่าย เย็น พรุ่งนี้

๙. ข้อใด คือ คำวิเศษณ์บอกสถานที่

ก. อย่างไร อะไร  กี่ ไหน

ข. ใกล้  ไกล  ทิศเหนือ

ค. ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้

ง. สาย บ่าย เย็น พรุ่งนี้

๑๐. ข้อใด คือ คำวิเศษณ์แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ

ก. ครับ  คะ ค่ะ จ๋า

ข. ใกล้  ไกล  ทิศเหนือ

ค. ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้

ง. สาย บ่าย เย็น พรุ่งนี้

 

*******************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 235309
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

IP: xxx.67.75.116
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 21:27:27 GMT+0700 (ICT)

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

IP: xxx.26.115.218
เขียนเมื่อ Mon Jan 25 2010 14:53:57 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ - -

IP: xxx.4.40.36
เขียนเมื่อ Sun Mar 03 2013 07:22:47 GMT+0700 (ICT)

Thank you so much 


 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า