ความหมายของสถิติและข้อมูล

 สถิติคืออะไร 
               สถิติ หมายถึง   

 • ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น
 • ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample) หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ๆ ค่า (Statistics)
 • วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data) 2.การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data ) 3.การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) 4.การตีความหมายของข้อมูล (Interpretation of Data ) ข้อมูล(Data) หมายถึง รายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): สถิติคืออะไร 
 หมายเลขบันทึก: 233727
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สุรินยา ศรีขวาชัย
IP: xxx.147.85.2
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 09:53:43 GMT+0700 (ICT)

สวยจังนักสถิติ

นางสาวสุรินยา ศรีขวาชัย
IP: xxx.26.179.205
เขียนเมื่อ Sat Aug 08 2009 18:52:24 GMT+0700 (ICT)

สถิติ คือ ตัวเลข ที่แทนค่าสิ่งนั้นๆ นะจ๊ะ

sm1 Somchit
IP: xxx.24.168.231
เขียนเมื่อ Thu Aug 27 2009 11:33:36 GMT+0700 (ICT)

สถิติ สิ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

11
IP: xxx.172.29.4
เขียนเมื่อ Sat Aug 29 2009 19:09:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ.....

สุรินยา ศรีขวาชัย
IP: xxx.53.112.14
เขียนเมื่อ Sun Nov 08 2009 17:11:57 GMT+0700 (ICT)

สถิติ คือ ตัวเลขที่แทนค่าในสื่งนั้นๆ

IP: xxx.9.31.109
เขียนเมื่อ Wed Oct 27 2010 22:57:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนค่ะ

ไม่ประสงลงนาม
IP: xxx.164.235.85
เขียนเมื่อ Tue Nov 16 2010 16:57:46 GMT+0700 (ICT)

บ้า

ข้อมูลน้อยจัง

อุไรวรรณ การุญ
IP: xxx.26.240.84
เขียนเมื่อ Mon Dec 06 2010 22:02:37 GMT+0700 (ICT)

ได้คำตอบแล้วค่ะข้อสอบ 2 ข้อ ข้อ1.สถิติประกอบด้วย 4 ขั้นตอน อะไรบ้าง ข้อ2.สถิติที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแล้วสรุปผลไปยังประชากรคือ.. ขอบคุณมากค่ะ

เฟิร์น
IP: xxx.53.160.89
เขียนเมื่อ Sun Jan 02 2011 17:29:38 GMT+0700 (ICT)

ไม่ละเอียดเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า