แนวทางการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 แนวทางการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

บทความเรื่องแนวทางการต่อใบอนุญาตฯ นี้ ปรากฏอยู่ในไดอารี่ล่มล่าสุดของคุรุสภา หากเพื่อนครูท่านใดสงสัยในประเด็นไหน ถามมาก่อนนะคะ แล้วจะหาคำตอบให้เป็นระยะ ซึ่งอย่างที่จั่วหัวข้างต้นนะคะ นี่คือ แนวทางในการต่อใบอนุญาตฯ นะคะ

แนวทางการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใบอนุญาตฯมีอายุ 5 ปี และผู้ที่จะสามารถต่อใบอนุญาตฯได้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรสภากำหนด ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณา

ครู

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

1.ปริญญาทางการศึกษา

2. ปริญญาตรีอื่น+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

3. ปริญญาตรีอื่น+ผ่านการรับรองความรู้(เทียบโอนทดสอบหรือฝึกอบรม)

4.ปริญญาตรีอื่น+ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.ต่ำกว่าปริญญาตรี+ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี

1.ปริญญาตรีบริหารการศึกษา

2.ปริญญาตรี/โท/เอกอื่น+ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา

3. ปริญญาตรี/โท/เอกอื่น+ผ่านการรับรองความรู้

4.ปริญญาตรี/โท/เอกอื่น + ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา หรือบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.ต่ำกว่าปริญญาตรี+ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา หรือบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี

1.    ปริญญาโททางการศึกษา

2.ปริญญาโทอื่น+ผ่านการรับรองความรู้(เทียบโอน ทดสอบ หรือการฝึกอบรม)

3.ปริญญาโทอื่น+ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.ปริญญาตรี+ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีผลการพัฒนาตามกิจกรรมที่คุรุสภากำหนดไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายใน 5 ปี

พัฒนาตนเอง

พัฒนาโดยโรงเรียนเป็นฐาน

พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก

-ศึกษาให้มีวุฒิสูงขึ้น

- เลื่อนวิทยฐานะ

-เป็นวิทยากร

-เขียนตำรา บทความ ผลงานทางวิชาการ

- ทำวิจัย

- สร้างนวัตกรรม

-เข้าอบรม/สัมมนา

- ได้รับการยกย่อง

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน

ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 232781
 เขียน:  
 ความเห็น: 80  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

add
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 12:58:54 GMT+0700 (ICT)
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Dec 31 2008 14:33:03 GMT+0700 (ICT)
ลิสาหทัย แก้วพรหม
IP: xxx.173.156.126
เขียนเมื่อ Thu May 21 2009 18:02:50 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันมีปัญหาในการต่อใบอนุญาติค่ะ เนื่องจากดิฉันปฏิบัติหน้าที่ครู สอนเด็กออทิสติก แต่ไม่ได้สังกัดกับหน่วยงานใด แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองที่เป็นเด็กออทิสติก และการต่อใบอนุญาติต้องให้มีลายเซ็นทั้งผู้ตรวจสอบหลักฐานและผู้บังคับบัญชา แล้วดิฉันอยากเรียนถามว่าตรงลายเซ็นนี้จะให้ใครเป็นผู้รับรองค่ะ

จิ๊บ
IP: xxx.146.118.140
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 09:13:46 GMT+0700 (ICT)

เจ้ๆ

ทำไมมี ใน google ด้วยอะ

เปรี้ยว สุดๆ เลย

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Sat Jun 13 2009 15:41:52 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ ลิสาหทัย แก้วพรหม ของคุณไม่ถือเป็นสถานศึกษา ดังนั้น ให้คุณใส่ในช่องผู้มิได้ประกอบวิชาชีพ และรับรองตัวเองค่ะ

IP: xxx.129.36.212
เขียนเมื่อ Fri Sep 03 2010 15:12:52 GMT+0700 (ICT)

ต่อใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 11 เดือนมีนาคม 2553 แล้วยังไม่ได้ผลการตอบรับเลย รบกวนว่าควรจำทำอย่างไรดี เพราะรอมานานแล้ว พัชราภา

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Mon Sep 06 2010 13:59:35 GMT+0700 (ICT)

เข้าไปที่เว็บคุรุสภา ขวามือ เรื่อง การสำรวจติดตามผู้ยังไม่ได้รับการต่อใบอนุญาต โหลดแล้วแฟกซ์ส่งมาตามที่ระบุในนั้นเลย หรือมาติดตามด้วยตัวเอง หรือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดได้เลย

สาลินี
IP: xxx.47.195.69
เขียนเมื่อ Tue Oct 19 2010 15:01:37 GMT+0700 (ICT)

ทำอย่างไรดีคะ ใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2553 แล้ว พึ่งดู จะทำเรื่องต่ออายุได้อย่างไรคะ ตอนนี้เป็นครูผู้ช่วยอยู่ค่ะ แต่ไปสอบบรรจุใหม่ได้ และกำลังจะเรียกบรรจุใหม่ในอีกไม่กี่วันแล้ว

somkamol
IP: xxx.172.173.254
เขียนเมื่อ Wed Oct 20 2010 04:55:52 GMT+0700 (ICT)

คุณสาลินี ให้มาเขียนคำร้องที่คุรุสภาเลย แล้วก็มายื่นต่อ โดยระบุความจำเป็นเร่งด่วนไว้ ให้มาด้วยตัวเองที่คุรุสภาเลยนะ มาให้ทันก่อนสิ้นเดือนนี้ด้วยจ๊ะ เดี๋ยวไม่ทันกาล

สาลินี
IP: xxx.67.5.153
เขียนเมื่อ Thu Oct 21 2010 08:31:35 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

สาลินี
IP: xxx.84.219.215
เขียนเมื่อ Mon Oct 25 2010 19:33:41 GMT+0700 (ICT)

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ

กรณีของดิฉัน ต้องให้ ผอ.เซ็นรับรองไหมคะ หรือว่าไปยื่นคำร้องที่คุรุสภาได้เลย โดยไม่ต้องเซ็นรับรองมาตรฐานต่าง ๆ

สามารถต่ออายุทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ หรือต้องไปที่คุรุด้วยตนเองอย่างเดียว

somkamol
IP: xxx.172.173.254
เขียนเมื่อ Tue Oct 26 2010 12:48:55 GMT+0700 (ICT)

ต้องให้ผู้บังคับบัญชา(ผอ.) เซ็นมาด้วยค่ะ สามารถอัพโหลดผ่านอินเตอร์เนตได้ แต่ของคุณเป็นกรณีเร่งด่วน แนะนำให้มาด้วยตัวเอง ที่คุรุสภาดีกว่า จะได้เขียนใบคำร้องกรณีเร่งด่วนด้วย

สาลินี
IP: xxx.84.140.122
เขียนเมื่อ Tue Oct 26 2010 21:55:59 GMT+0700 (ICT)

ถ้าเขียนใบคำร้องกรณีเร่งด่วน แล้วจะได้ทันทีเหรอคะ หรือว่าได้ใบรับรอง แล้วถ้าไม่ได้เขียนคำร้องกรณีเร่งด่วนนี่ปกติ จะมีใบรับรองให้ไหมคะ

สายฝน
IP: xxx.130.128.4
เขียนเมื่อ Wed Jan 19 2011 22:03:32 GMT+0700 (ICT)

ใบอนุญาตจะหมดอายุประมาณเดือนมิถุนายน 2554 ค่ะ แต่ว่าไม่เคยสอนเลยเพราะทำงานช่วยที่บ้าน รบกวนถามว่าจะสามารถต่อใบอนุญาตได้ไหมค่ะ ปีนี้อยากลองสอบบรรจุค่ะ ขอบคุณค่ะ

ศรชัย
IP: xxx.93.166.184
เขียนเมื่อ Sun Jan 30 2011 16:46:22 GMT+0700 (ICT)

ขอคำแนะนำด้วยครับ ตามตารางการต่อใบประกอบฯข้างต้นผมไม่เข้าข่ายเลยครับ

มีปริญญาตรีอื่นๆไม่มี ป.บัณฑิต ไม่ได้อบรม ไม่ได้เทียบโอน ประสบการณ์สอนไม่ถึงห้าปี

ตอนนี้เป็นครูผู้ช่วย ทำอย่างไรถึงจะสามารถต่อใบประกอบได้ครับ ตามระเบียบแล้วจะถูกให้ออกจากราชการไหมครับ รบกวนให้คำแนะนำด้วยครับเพราะกรณีอย่างผมมีอีกหลายคนครับ ขอบคุณครับ

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Mon Jan 31 2011 10:23:16 GMT+0700 (ICT)

กรณีคุณสายฝน หากมีวุฒิทางครูก็สามารถต่อได้ โดยระบุว่ามิได้ประกอบวิชาชีพ  หากไม่มีวุฒิ จะทำกรณีเดียวกับคุณศรชัย คือ ต้องเทียบโอน หรือสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 มาตรฐาน  เนื่องจากในชั้นแรกของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ระบุไว้แล้วว่า สำหรับผู้มิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา(วุฒิครู) เมื่อถือครองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องกระทำตนเพื่อให้เข้าสู่วิชาชีพครู  กรณีถูกให้ออกจากราชการนั้น ไม่จำเป็นหรอก โรงเรียนสามารถทำผ่อนผันมาได้ โดยระยะของการผ่อนผันคือ 2 ปี

ศรชัย
IP: xxx.93.166.184
เขียนเมื่อ Tue Feb 01 2011 17:16:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากครับ

 ค่อยคลายความกังวลลงมาหน่อย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติครับ

นายธเนศพล
IP: xxx.91.78.90
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 10:23:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คือคุณแม่ผมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 14/07/53 แล้วครับแต่ยังไม่ได้ต่อ ต้องทำเรื่องยังไงบ้างครับและต้องติดต่อที่ไหนได้บ้าง ตอนนี้คุณแม่อาศัยอยู่ที่จ.พิษณุโลกครับ ขอบคุณครับ

somkamol
IP: xxx.172.173.254
เขียนเมื่อ Mon Feb 14 2011 10:39:38 GMT+0700 (ICT)

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุรุสภา จ.พิษณุโลกได้เลยค่ะ อยู่ที่เขตการศึกษานะคะ

ครูราชบุรี
IP: xxx.204.94.50
เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 13:23:34 GMT+0700 (ICT)

ขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ 1.หนูและเพื่อนๆลืมต่อใบอนุญาตก่อนวันหมด 180วันค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ กำลังจะหมดเมษา 54 นี้ และกำลังจะไปในวันจันทร์นี้ค่อนข้างกังวลค่ะเพราะเตรียมตัวสอบเมษาที่จะถึง 2.แล้วหนูต้องใช้รูปถ่ายที่ใช้ในการต่อแบบไหนค่ะ ต้องเป็นชุดครุยหรือเปล่าหรือใส่อะไรถ่ายและ ใช้รูป 1นิ้วใช่ไหมคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ

 

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Fri Feb 18 2011 15:15:45 GMT+0700 (ICT)

รับสมัครสอบ 4-10 เมษายน ถ้าบัตรคุณ ณ วันนั้นยังไม่หมดอายุก็ไม่เป็นไร ส่วนการต่อก็ไปต่อได้เลย แต่ให้เก็บใบจริงไว้เพื่อใช้สมัครสอบ ใช้สำเนาในการต่ออายุ ส่วนระเบียบการใช้รูปใช้อะไร คุณก็ดูที่เอกสารการต่อ 

อารีย์
IP: xxx.147.4.69
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 10:48:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  ขอรบกวนปรึกษาปัญหาด้วยค่ะ เครียดมากๆ

เป็นครูค่ะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุเดือนสิงหาคม53 ได้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯเดือนมิถุนายน53 โดยส่งให้ทางโรงเรียนยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งต่อ สก.สคจังหวัด แล้วส่งต่อคุรุสภาจังหวัด เพื่อส่งต่อคุรุสภากรุงเทพฯ อีกที ทั้งนี้ก็ได้ติดตามการต่อใบอนุญาตฯที่คุรุสภากรุงเทพฯ ก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่รับเรื่องจากทางจังหวัด ซึ่ง ณ ขณะนี้กุมภาพันธ์54 แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเพิ่งโทรแจ้งให้ทราบว่ายังไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตให้ได้ โดยแจ้งให้ทราบหลังจากที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุไปแล้ว 6 เดือน ก็ไม่เข้าใจว่าช่วงระหว่างที่ยื่นขอต่อเดือนมิถุนายน53-สิงหาคม53จนกระทั่งล่วงเลยวันหมดอายุแล้วนั้น ทางเจ้าหน้าที่ถึงใช้เวลาดูเอกสารนานขนาดนั้นกว่าจะได้รับทราบว่าต้องเพิ่มเติมเอกสารอะไรบ้าง (แต่ก็คงต้องโทษตัวเองมากกว่าที่ไม่ยอมจี้เรื่องตั้งแต่ต้นๆเพราะเข้าใจว่าเมื่อได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตฯกับทางโรงเรียนและส่งผ่านไปตามขั้นตอนนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อาจอยู่ในช่วงดำเนินการต่อใบอนุญาตฯให้) แต่เมื่อได้ฟ้งคนอื่นพูดกันว่าหากเป็นข้าราชการครูแล้วไม่มีใบอนุญาตฯ จะต้องโทษปรับ หรือ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย แล้วอย่างกรณีของดิฉัน ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยอยู่นั้นเมื่อใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว 6 เดือน จะโดนลงโทษไล่ออกจากราชการหรือไม่ค่ะ กลุ้มใจจริงๆค่ะ ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว ดิฉันควรจะขอเอกสารทั้งหมดที่ยื่นไว้กับคุรุสภาจังหวัดคืนมาแล้วนำไปยื่นต่อที่คุรุสภากรุงเทพฯ ด้วยตัวเองได้ไหมค่ะ หรือว่ามีวิธีไหนที่จะดำเนินการได้บ้างค่ะ

ขอรบกวนท่านช่วยชี้แนะทางออกด้วยค่ะ ขอพระคุณมากค่ะ

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 11:08:24 GMT+0700 (ICT)

เอาอย่างนี้นะคะ ถ้ามี ต่อไปนี้ 

1. มีวุฒิครูทุกหลักสูตร  หรือ

2. สอนมาแล้ว 5 ปี

รวบรวมเอกสารทุกอย่างในการต่อ ไปที่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพ

ถ้าไม่มีอย่างที่มาข้างต้น ให้โรงเรียนทำเรื่องขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาตฯ ไปก่อน ระหว่างนั้นคุณค่อยดำเนินการทดสอบ(ถ้าไม่มีสองข้อข้างต้นนะ) จะเปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเมษายนนี้

การต่อแบบนี้ เขาจะมีใบคำร้องให้ กรณีที่มิได้ทำการต่อในระยะเวลาที่กำหนด คุณระบุไปได้เลยว่าเพราะอะไร

ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางมาที่กรุงเทพฯ ก็ให้ไปหาเจ้าหน้าที่คุรุสภาด้วยตัวเอง ตอนนี้อยู่ที่เขตฯ เรียบร้อยแล้ว  ถ้าต้องเอาไปใช้ด่วนให้บอกเขาด้วย

ขอเพียงเอกสารครบเท่านั้น ไม่มีปัญหาใดเลย เอกสารว่ามีอะไรบ้าง ให้ดูที่ใบคำขอต่อ หรือดูที่หน้าเวบของคุรุสภาได้เลย

 

อารีย์
IP: xxx.147.4.69
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 12:47:25 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบถามต่ออีกนิดนะค่ะ (อารีย์ค่ะ)

มีวุฒิ วทบ.เอกวิทยาศาตร์การกีฬา ตอนนี้ก็เรียน ป.บัณฑิต อยู่ด้วยค่ะ แต่ยังไม่จบ ก็ต้องนำวุฒิ วทบ. + หนังสือรับรองการเรียน ป.บัณฑิต ไปยื่นพร้อมเอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตฯ ใช่ไหมค่ะ (แต่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่เขตจังหวัดเขาบอกว่าต้องมีใบรับรองประสบการณ์ทางการสอนด้วยน่ะค่ะ ที่ผ่านมา5ปี ก่อนใบอนุญาตฯจะหมดอายุ ก็พึ่งจะได้ทำการสอนตอนบรรจุเป็นครูผู้ช่วยนี่แหล่ะค่ะ ถ้านับระยะเวลาการสอนก็ประมาณ 1 ปี ก่อนที่ใบอนุญาตฯจะหมดอายุน่ะค่ะ) แต่ถ้าหากเป็นไปตามที่ท่านแนะนำก็แค่นำวุฒิ วทบ. + หนังสือรับรองการเรียน ป.บัณฑิต ไปยื่นพร้อมเอกสารประกอบก็น่าจะต่อได้นะค่ะ แล้วมันจำเป็นที่จะต้องมีใบรับรองประสบการณ์ทางการสอนอย่างเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตจังหวัดเขาบอกมาหรือไม่ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 13:32:11 GMT+0700 (ICT)

สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ระหว่างคุณวุฒิ และ ประสบการณ์ อ่านรายละเอียดในบทความที่ให้ข้างบน ข้อ 2 และ 4 ช่องครู

ป.บัณฑิต จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

กรณีของป.บัณฑิต มีหลายเคส เช่น

1. คุณไปเรียนแบบได้ใบอนุญาตปฏิบัติสอน เช่นนี้คุณก็ต้องแนบประสบการณ์

2. คุณไปเรียนแบบที่คุรุสภาไม่รับรอง เช่นนี้ก็ต้องเอาไปเทียบโอนก่อน แล้วแนบประสบการณ์

3. คุณไปเรียนแบบ หลังวันที่ 19 สิงหาคม 2553 อันนี้ก็เรื่องยาว ก็ต้องมานั่งดูว่าจะได้รับรองหรือเปล่า ท้ายที่สุดถ้าไม่รับรองก็ต้องไปเทียบโอน แล้วแนบประสบการณ์ เช่นกัน

 

กรณีของ ป.บัณฑิต ต้องรู้รายละเอียด ให้ดีก็ต้องเห็นทรานสคริบต์ถึงจะตอบได้แบบฟันธง

คาปู้
IP: xxx.108.109.102
เขียนเมื่อ Wed Feb 23 2011 19:57:01 GMT+0700 (ICT)

เนื่องจากดิฉันมีปัญหาในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 4 มิถุยน 2554 นี้ (ไม่ถึง 180 วัน) สามารถเข้ามาดำเนินการขอต่อใบประกอบวิชาชีพด้วยตนเองที่คุรุสภา ไม่ทราบว่าจะยังทันหรือเปล่าค่ะ  ทั้งนี้ดิฉันได้ทำการศึกษาในระดับปริญญาโทและสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

นฤมล
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ Fri Mar 04 2011 14:22:09 GMT+0700 (ICT)

เป็นครูที่ทำการสอนในโรงเรียน จ้างโดยโรงเรียน บัตรหมดอายุเมื่อ ๓๑ ส.ค. ๕๓ จบ ศศ.บ.ดนตรี จากราชภัฎ ได้ทำเรื่องต่ออายุแต่ไม่ผ่าน คุรุสภาส่งแบบเทียบโอนให้เราต้องทำอย่างไรเพราะไม่ได้เรียน ป.บัณฑิต มีแนวทางดำเนินการอย่างไร

IP: xxx.89.151.58
เขียนเมื่อ Sat Mar 05 2011 10:47:47 GMT+0700 (ICT)

คุณคาปู้ สามารถต่อได้ตามปกติ ถ้าไม่สะดวกติดต่อเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำจังหวัดได้เลย

 

คุณนฤมล ทำการเทียบโอนตามที่คุรุสภาแจ้งค่ะ รายละเอียดอยู่หน้าเวบไซต์คุรุสภาแล้ว

อภิชาติ
IP: xxx.164.172.128
เขียนเมื่อ Sat Mar 05 2011 18:06:33 GMT+0700 (ICT)

ขอนุญาตสอบถามครับ

ตอนนี้ผมเป็น นวก.สังกัด อปท.อยู่และกำลังทำเรื่องขอโอนย้ายไปเป็นครู สังกัด สพท.

บัตรหมดอายุ 31มี.ค53 ยื่นต่อ 4 เม.ย 53 จนป่านนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเลยครับ ทางเขตที่จะโอนย้ายเค้าขอดูใบอนุญาตตัวจริง อย่างนี้ผมต้องไปติดต่อเองที่คุรุสถาเองเลยรึเปล่าครับ (จบ คบ. มีประสบการณ์สอน 4 ปีครับ) ขออนุญาตสอบถามครับ

IP: xxx.89.151.58
เขียนเมื่อ Sat Mar 05 2011 22:13:12 GMT+0700 (ICT)

คณอภิชาติ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เลยดีกว่า เพราะกรณีอย่างนี้ ต้องดูรายละเอียดหลายอย่าง ตั้งแต่การกรอกรายละเอียดในใบคำขอต่อว่าอย่างไร  หรือเอกสารที่ส่งเป็นอย่างไร หรือวิธีการส่งคำขอต่อส่งอย่างไร สิ่งที่ดีที่สุด คือ ไปพบเจ้าหน้าที่ดีกว่า เป็นเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดก็ได้ 

หทัยรัตน์
IP: xxx.232.226.29
เขียนเมื่อ Mon Mar 07 2011 11:35:27 GMT+0700 (ICT)

บัตรหมดอายุ  11 พฤษภาคม 2553 มีวุฒ คบ. แต่ไม่ได้ประกอบอาชีบครู จะต่อใบประกอบวิชาชีพได้ไหมค่ะ และต้องทำอย่างไร

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Mon Mar 07 2011 12:03:48 GMT+0700 (ICT)

ต่อเลยค่ะ ติดต่อเขียนคำร้องที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดได้เลย

ปิยวรรณ
IP: xxx.49.90.95
เขียนเมื่อ Wed Apr 13 2011 08:22:39 GMT+0700 (ICT)

หนุจะไปสอบเมษานี้ ลืมต่อใบอนุญาตก่อนวันหมด 180 วันค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ จะหมดอายุวันที่ 28 พ.ค. 54 นี้ แล้วหนูพึ่งไปต่อที่จังหวัดมาวันที่ 11เมษา จะมีปัญหาอะไรไหมค่ะ แล้วนานไหมค่ะกว่าจะได้ ขอบคุณค่ะ

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Wed Apr 13 2011 18:15:24 GMT+0700 (ICT)

คุณปิยวรรณ # เสียดายจังเน๊อะ เกินไป 1 วันเอง แต่ก็ต่อตามปกติได้ค่ะ ไม่เกินสามเดือนค่ะสำหรับรองการอนุมัติแต่ละรายการ ถ้าเกินนี่ต้องรีบติดตามนะคะ ทวงถามที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัด ที่ สพป

เขต 1 นั่นก็ได้นะคะ

วัลลภา42
IP: xxx.25.104.254
เขียนเมื่อ Thu Apr 28 2011 15:21:09 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนถามนะคะ

1. ต้องต่อใบประกอบฯก่อนหมดอายุ 6 เดือนจริงหรือเปล่าคะ แล้วถ้าไม่ได้ต่อก่อนหมดอายุ 6 เดือน แล้วจะไปต่อก่อนหมดอายุประมาณ 1 เดือนได้ไหมคะ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ

2. แล้วถ้าไม่ได้เป็นครู แล้วต้องมีหลักฐานอะไรบ้างคะ คือตอนนี้กำลังทำเรื่องโอนย้ายไปรับราชการครูอยู่แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นครูค่ะ

ขอบคุณนะคะ

จุรัพร
IP: xxx.172.98.240
เขียนเมื่อ Tue May 03 2011 21:14:51 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพครูหมดเมื่อวันที่16 เดือนมีนาคม 2553 แล้วจะต่ออายุได้ไหมคะ แต่ปัจจุบันไม่ได้สอน มีคำแนะนำอะไรบ้างคะ อยากจะต่อไว้คะ และปัจจุบันได้แต่งงานเปลี่ยนสกุลอย่างเดียวคะ คำนำหน้ายังเป็นนางสาวคะ

จุรัพร
IP: xxx.172.98.240
เขียนเมื่อ Tue May 03 2011 21:19:06 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพครูหมดเมื่อวันที่16 เดือนมีนาคม 2553 แล้วจะต่ออายุได้ไหมคะ แต่ปัจจุบันไม่ได้สอน มีคำแนะนำอะไรบ้างคะ อยากจะต่อไว้คะ และปัจจุบันได้แต่งงานเปลี่ยนสกุลอย่างเดียวคะ คำนำหน้ายังเป็นนางสาวคะ

รัตนา
IP: xxx.232.176.160
เขียนเมื่อ Tue May 10 2011 21:27:39 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพครูหมดเมื่อวันที่22 เดือนมีนาคม 2553 เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นบัตรหาย พอเจออีกทีก็หมดอายุแล้ว ตอนนี้สอนอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ แล้วจะต่ออายุได้ไหมคะ หรือว่าต้องยื่นคำขอใหม่ มีคำแนะนำอะไรบ้างคะ รบกวนหน่อยน่ะค่ำ ขอบคุณค่ะ

somkamol srisungnern
เขียนเมื่อ Wed May 11 2011 10:52:07 GMT+0700 (ICT)

คุณวัลลภา42

1. ต่อก่อนหมดอายุ 180 วัน จะไม่ 180 วันก็ได้ เพียงแต่คุณก็ได้รับช้าขึ้น อาจจะเกินวันหมดอายุ หรือต่อหลังหมดอายุก็ต้องทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

2. ไม่ได้เป็นครู ต้องมีวุฒิทางครู หรือเคยสอนมาแล้ว 5 ปี อย่างนี้ต่อได้เลย ถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปทำการเทียบโอน/ทดสอบ ให้ครบ 9 มาตรฐานก่อน

อร
IP: xxx.230.54.231
เขียนเมื่อ Sat May 28 2011 00:55:45 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันเป็นครูผู้ช่วยบรรจุเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553 ใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ 13 มีนาคม 2554 ยังไม่ได้ต่อเพราะจำปีผิดนึกว่าหมดอายุปี 55 ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไร

จุฬาภรณ์ ตรีกุล
IP: xxx.174.16.50
เขียนเมื่อ Mon Jun 13 2011 13:45:48 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์เบอร์โทรศัพท์คุรุสภาฝ่ายขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยค่ะ

จันทิรา มาละอินทร์
IP: xxx.207.34.176
เขียนเมื่อ Wed Jun 15 2011 18:56:40 GMT+0700 (ICT)

พอดีใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ กันยา ปี 2552 ค่ะ จะสามารถต่อได้ไหมค่ะ เพราะไม่ได้สอนหนังสือแล้วค่ะ ค้าขายค่ะ แต่อยากต่อเพราะอาจจะไปสมัครครูที่บ้านเกิดค่ะ และถ้าต่อได้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ หรือไม่ได้ต้องไปอบรมหรือเรียนที่ไหน ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ธงชัย
IP: xxx.173.239.215
เขียนเมื่อ Wed Sep 14 2011 10:38:11 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพครูผมหมดอายุ 1 ปีแล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นครูต้องการต่อต้องทำอย่างไร

กรรรวีกรณ์
IP: xxx.49.233.218
เขียนเมื่อ Mon Oct 03 2011 19:46:35 GMT+0700 (ICT)

ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ

ใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุแล้ว8เดือนค่ะและพึ่งได้เป็นครูในโรงเรียนเอกชนจะสามารถต่ออายุได้ไหมค่ะช่วยตอบด่วนนะคะด่วน

sor
IP: xxx.205.60.78
เขียนเมื่อ Wed Oct 05 2011 16:49:58 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

ตอนนี้ทำงานเป็น ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ของศูนย์เด็กเล็กอยู่

บัตรจะหมดอายุวันที่ 5 มีนาคม 54 จะต่อใบประกอบวิชาชีพครู

ต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มหรือไม่ เช่น เกียรติบัตรเข้าอบรม

และถ้าเป็นงานวิจัย นวัตรกรรม และการศึกษาดูงาน จะต้องแนบหลกฐานอ้างอิง ประเภทใด เช่น ภาพถ่าย หรือเอกสารข้อมูล

และการรับรองคุณสมบัติ ต้องรับรองตนเอง หรือให้ใครรับรอง เพราะยังไม่มีหัวหน้าศูนย์ มีแต่หัวหน้ากองการศึกษา

ใครรู้ตอบด่วน จะส่งเอกสาร วันที่ 7 ต.ค.54 นี้ แล้ว แต่ยังค่อยไม่เข้าใจ

sor
IP: xxx.205.60.78
เขียนเมื่อ Wed Oct 05 2011 17:07:23 GMT+0700 (ICT)

เขียนผิดค่ะค่ะ บัตรหมดวันที่ 5 มี.ค. 55 ปีหน้าค่ะ

กิรณา
IP: xxx.89.21.233
เขียนเมื่อ Mon Feb 06 2012 11:10:58 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามค่ะ

1. ตอนนี้หนูทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เด็ก LD) อยู่ในสถานศึกษา สามารถต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้ไหม ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยทำหน้าที่สอนมา 4 ปี แต่ตอนปัจจุบันเป็นครูพี่เลี้ยงแทน

2. กรณีเราเปลี่ยนชื่อใหม่ เราต้องทำอย่างไรดีค่ะ

รสริน
IP: xxx.180.184.196
เขียนเมื่อ Fri Mar 02 2012 14:41:17 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอสอบถามค่ะ

คือใบประกอบวิชาชีพหมดอายุตั้งแต่สิงหาคม ปี 53 แล้วเพิ่งมาเห็น จะต่ออายุได้ไหมค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้าง หรือว่าต้องไปสอบใหม่ค่ะ(ไม่ได้เป็นครูค่ะ แต่อยากต่ออายุเก็บไว้ค่ะ)รบกวนช่วยตอบกลับที่เมลล์ด้วยก้อจะขอบคุณอย่างสูงค่ะ

สาวิตรี
IP: xxx.207.98.110
เขียนเมื่อ Thu Mar 15 2012 13:43:03 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามค่ะ

ใบประกอบวิชาชีพครู หมด 21 สิงหาคม 2555 ค่ะ ถ้าต่อใบประกอบฯ ต้องยื่นเอกสารอะไรมั่งค่ะ คือดิฉันจะส่งทางไปรษณีย์นะค่ะ ทุกอย่างเป็นสำเนาหมดเลยหรือเปล่าค่ะ

เกษร
IP: xxx.24.178.186
เขียนเมื่อ Wed Mar 21 2012 15:21:31 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุเมษายน 2553 ถ้าจะต่ออายุไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงคะ เพราะว่าไม่ได้ดูวันหมดอายุ แล้วคิดว่าจะสอบครูผู้ช่วยในเดือนเมษายนปีนี้ด้วยคะ ต้องทำยังไงคะ

ดวงดาว บัวศรีน้ำผึ้ง
IP: xxx.49.232.31
เขียนเมื่อ Fri Mar 30 2012 15:02:55 GMT+0700 (ICT)

บัตรหมดอายุวันที่ 14 มีนาคม 2555 วันที่ 30 มีนาคม 2555 เพิ่งไปยื่นเรื่องขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูที่ คุรุสภา จังหวัดสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 แล้วอีกประมาณอาทิตย์หน้าจะมีการเรียกบรรจุไม่ทราบว่าเห็นข้อความของคุณสาลินี อยากทราบว่าที่ไปขียน กรณีเร่งด่วนนั้นทำได้มั้ยคะ แล้วได้บัตรแข็งหรือใบรับรองคะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

นิลธิญา
IP: xxx.206.203.78
เขียนเมื่อ Tue May 29 2012 12:03:04 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ ก.ค. 53 ดิฉันมีความจำเป็นจึงลาออกจากการสอนได้ 3-4ปีแล้วและคิดว่าคงไม่กลับมาเป็นครูอีกแต่พอมาตอนนี้ดิฉันอยากไปสอบเพื่อบรรจุเป็นครูดิฉัน จะทำเรื่องขอต่อใบประกอบวิชาชีพได้ไหมค่ะ และเพื่อจะให้ทันการไปสมัครสอบในเดือน มิถุนายนนี้ ดิฉันควรต่อคุรุสภา หรือ ทางไปรษณีย์ ที่จะได้เร็วกว่ากันค่ะแล้วจะทันในการสมัครหรือเปล่าค่ะ รบกวนค่ะ

เสาวภา
IP: xxx.67.224.139
เขียนเมื่อ Mon Jun 04 2012 11:48:42 GMT+0700 (ICT)

ขอสอบถามค่ะ คือดิฉันเป็นพนักงานราชการแล้วใบประกอบอนุญาตวิชาชีพหมดอายุวันที่ 24 พฤษภาคม 55 แต่ไปต่อที่คุรุสภาจังหวัดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 55 และจะต้องไปสมัครสอบครูผู้ช่วยในวันที่ 8-14 มิถุนายน 55 นี้จะสมัครสอบได้มั้ยคะ จะใช้ใบสมัครอันเก่าสมัครได้มั้ยคะ

ชนิดา
IP: xxx.52.88.191
เขียนเมื่อ Fri Jun 08 2012 14:08:18 GMT+0700 (ICT)

ได้ค้นหาสถานะการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พบว่าได้รับอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 08/06/2554 หมดอายุใบอนุญาต 07/06/2559 (เลขที่ใบอนุญาต 54209000194714) แต่ยังไม่ได้รับบัตรจริงซึ่งต้องการใช้ด่วนมาก ต้องทำอย่างไร

porn
IP: xxx.25.203.26
เขียนเมื่อ Sun Jun 17 2012 16:03:08 GMT+0700 (ICT)

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่หมดอายุ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 และปัจจุบันไม่ได้เป็นครู ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

noon
IP: xxx.130.52.135
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2012 21:01:42 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุไปหลายปีแล้ว ไม่ทราบว่ายังต่ออายุได้อีกไหมคะ

ณัฐภรณ์
IP: xxx.67.128.154
เขียนเมื่อ Thu Jul 05 2012 23:26:16 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่กำลังจะหมดอายุสิ้นปีนี้อยากทราบว่าถ้าเราไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูแล้วต้องรับรองตัวเองจะต้องทำอย่างไร เช่น ต้องเข้าอบรมที่ไหน มีหน่วยงานไหนสามารถแสดงการรับรองได้บ้างค่ะ เพราะตอนนี้ดิฉันได้เปิดรับเลี้ยงเด็กที่บ้านและสอนตามแนวทางที่เคยศึกษาและเคยทำงานโรงเรียนเอกชนมาแล้ว3ปี ซึ่งถ้าปล่อยให้หมดอายุคงน่าเสียดาย ช่วยตอบให้ด้วยนะคะจะรีบดำเนินการ ขอบคุณค่ะ

ธันยรัตน์
IP: xxx.19.86.202
เขียนเมื่อ Mon Jul 09 2012 16:07:27 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพครูจะหมดอายุแล้วค่ะแต่อยากไปต่อใบประกอบวิชาชีพครู ที่ครุสภาเลยจะได้ไหมคะ อยากไปด้วยตัวเองค่ะ ไม่อยากผ่านเขตพื้นที่เพราะใช้เวลานานมาก ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

MBA543
IP: xxx.207.75.220
เขียนเมื่อ Wed Jul 11 2012 10:33:07 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพครู หมดอายุเมื่อ 4 ธันวาคม 2552

1.ต่ออายุได้อีกหรือไม่

1.1 กรณีต่ออายุได้ ต้องทำอย่างไร

1.2 กรณีต่ออายุไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

*ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพครู....อนาคตจะกลับมาสอนอีกครั้ง**

ขอบคุณครับ

เบญญาภา กำทรัพย์
IP: xxx.31.142.250
เขียนเมื่อ Wed Jul 11 2012 14:35:32 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพครู หมด อายุปี 53 แต่ไม่ได้ต่อและทำงานบริษัทไม่ได้สอน อยากต่อไว้และอยากสอบครู จะต่อได้หรือไมคะ และทำอย่างไร ต้องสอบใหม่วัดมาตรฐานใหม่หรือไม่คะ

น้อง
IP: xxx.172.10.101
เขียนเมื่อ Tue Jul 17 2012 08:02:49 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พอดีดิฉันใบประกอบวิชาชีพจะหมดอายุ ในเดือน เมษายน 2556 จะมาสามารถไปต่ออายุก่อนได้หรือเปล่าค่ะ ดิฉันเรียนจบป.บัณทิต ประสบการณ์สอน 3 ปี ได้รับการอบรมในช่วงระยะเวลาที่เป็นครูอยู่ และปัจจุบันเป็นครูอยู่ ไม่ทราบว่าจะไปต่ออายุที่ไหน อยู่จังหวัดเชียงใหม่

Yai
IP: xxx.122.147.143
เขียนเมื่อ Sat Jul 28 2012 11:47:56 GMT+0700 (ICT)

ผมได่ส่งแบบการขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว ประมาณเดือนกว่าแล้ว จากการตรวจสอยสถานะกลับไม่พบข้อมูลเลย ผมต้องขอใหม่อีกหรือเปล่า

แม่มด
IP: xxx.77.138.62
เขียนเมื่อ Tue Aug 07 2012 10:37:03 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการในโรงเรียน ไม่ได้สอน ต้องการจะต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดิฉันจะต้องรับรองตนเองหรือให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รับรอง และจะต่อใบอนุญาตได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วณิชญา บุดดี
IP: xxx.88.75.126
เขียนเมื่อ Fri Aug 10 2012 11:58:46 GMT+0700 (ICT)

ขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ 29 พฤษภาคม 54 ดิฉันทำงานเกี่ยวกับโครงการการศึกษา ในมูลนิธิการกุศลค่ะ โดยมีหน้าที่ในการฝึกอบรมให้ครูประจำชั้นในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก และสอนเด็กไปด้วยในขณะเดียวกััน ดิฉันจะสามารถต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่คะ และต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

ฝน
IP: xxx.53.108.199
เขียนเมื่อ Wed Aug 22 2012 12:59:47 GMT+0700 (ICT)

รบกวนถามหน่อยหนึ่งค่ะ ดิฉันใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ ตั้งแต่ สิงหาคม 2553 สามารถต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือปล่าวค่ะ จบวุฒิ คบ. ค่ะ ถ้าต่อได้ต่อวิธีไหนได้บ้างค่ะ ต่อนี้สอนอยู่ ได้ประมาณ 4 เดือนกว่า จะมีวิธีไหนบ้างที่จะต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้บ้างเพราะอยู่นราธิวาสค่ะ

นายจารสินทร์ จันทร์อำพล
IP: xxx.205.223.127
เขียนเมื่อ Sat Sep 22 2012 22:56:29 GMT+0700 (ICT)

พอดีผมเป็นครูอยู่คับ ใบประกอบวิชาชีพ หมดอายุเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 แล้วได้ทำการเดินทางไปต่อด้วยตนเอง โดยที่นำเอกสารไปเอง โดยมี ผอ. เป็นผู้รับรอง และเอกสารอื่น ๆ ทุก ๆ อย่าง พอไปยื่นทางคุรุสภาก็ตรวจดูแล้วก็ให้จ่ายเงิน จำนวน 200 บาท ซึ่งได้กลับมาแค่ใบเสร็จ ส่วนใบประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อครับ ช่วยแนะนำผมหน่อยคับ ผมไม่ทราบว่าจะไปปรึกษาใครแล้วล่ะคับ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคับ เบอร์ผม 0875166421

นางสาวภาวิดา ธรรมวงศ์
IP: xxx.109.2.247
เขียนเมื่อ Fri Dec 21 2012 12:55:04 GMT+0700 (ICT)

พอดีอยากจะเรียนถามค่ะ ว่าดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่ปี 51-สิ้น พ.ค.2556 นี้แต่ขณะนี้ดิฉันไม่ได้เป็นครูแล้วสามารถต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนทราบคำตอบด้วยค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ


กุ้ง
IP: xxx.109.21.166
เขียนเมื่อ Sat Dec 22 2012 12:33:38 GMT+0700 (ICT)

    ดิฉันขอรบกวนถามนิดหนึ่งค่ะ ดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่จะหมดอายุเดือน พฤษภาคม 2556 ที่จะถึงนี้ แต่ตัวดิฉันไม่ได้เป็นครูมา 1 ปีแล้วค่ะ สามารถต่อใบอนูญาติประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยค่ะ และต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ  เรียนถามและขอคำตอบจากท่านด้วยนะคะ  ดิฉันไม่รู้จะไปปรึกษาใครค่ะจริงๆ


ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

namemena
IP: xxx.164.68.195
เขียนเมื่อ Tue Jan 08 2013 11:22:03 GMT+0700 (ICT)

ถามนะค่ะ มีปัญหาว่าใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูหมดอายุได้ประมาณ 2 ปี แล้วไม่ได้ทำการสอน และไม่คิดว่าจะไปประกอบวิชาชีพอีก แต่ตอนนี้อยากจะต่อใบประกอบอ่ะค่ะ ควรทำยังไงดีค่ะที่จะขอต่อใบประกอบ

ooy
IP: xxx.49.234.15
เขียนเมื่อ Sat Jan 19 2013 12:38:56 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันขอรบกวนถามค่ะใบอณุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุเมื่อวันที่  18  ธันวาคม 2555  ซึ่งตอนนี้หมดอายุแล้วยังไม่ได้ไปต่อถ้าไปต่อต้องทำอย่างไรบ้างคะ    เรียนถามและขอคำตอบจากท่านด้วยนะคะ   ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

aeaw
IP: xxx.144.139.253
เขียนเมื่อ Fri Feb 22 2013 15:18:41 GMT+0700 (ICT)

ถ้าลาออกจากการเป็นครูแล้ว แต่ใบประกอบวิชาชีพครูจะหมดประมาณเดือน พฤษภาคมนี้ อยากจะต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเอาไว้ เผื่อจะได้มีโอกาสกลับไปสอน ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่คะ

Nooknic
IP: xxx.5.230.51
เขียนเมื่อ Mon Feb 25 2013 19:15:42 GMT+0700 (ICT)

เรียนปรึกษาด้วยครับ  ใบประกอบวิชาชีพครูของผมหมดอายุแล้ว ลืมดูครับ และตอนนี้ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่  แต่ต้องการสมัครสอบรับราชการในปี 2556 นี้  ผมต้องทำอย่างไรครับถึงจะได้แบบเร่งด่วน  เพราะถ้ารอเข้าอบรมหรือสอบ 9 มาตรฐาน คงไม่ทันเวลาแน่นอน  (เป็นความผิดของผมเอง ที่ไม่ยอมดูวันหมดอายุของใบประกอบฯครับ)

ขอความกรุณาหาทางออกให้ผมด้วยครับ 

ขอบคุณมากครับ

โดม
IP: xxx.67.194.138
เขียนเมื่อ Tue Mar 05 2013 17:38:17 GMT+0700 (ICT)

ใบปะกอบวิชาชีพครูของผมหมดอายุตั้งแต่มีนา 55 ถ้าผมต้องการจะต่อใบประกอบวิชาชีพครู

สามารถต่อได้มั้ยคับ และต้องทำอย่างไรคับ ขอบคุณมากคับ

arkom
IP: xxx.183.23.211
เขียนเมื่อ Mon Dec 09 2013 13:43:32 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาตสอบถามครับ ผมลาออกจากครูเอกชน ไปทำงานบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และบัตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุเมื่อ 8 ธันวาคม 2552 แล้วปี 2556 ผมกลับเข้ามาเป็นครูอีกครั้ง สามารถต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ไหมครับ ขอคำตอบ ขอบคุณล่วงหน้า

โสมฤทัย
IP: xxx.175.90.49
เขียนเมื่อ Fri Jan 03 2014 10:28:34 GMT+0700 (ICT)

มีเรื่องปรึกษาค่ะ ดิฉัน มีวุฒิ ป.ตรี วท.บ. ชีววิทยา และเริ่มสอนและรับการบรรจุเป็นครูในรร.เอกชน( สช.) ในปี 2547 ขณะนั้น รร.ได้รวบรวมข้อมูลไปและให้ทำใบประกอบวิชาชีพครู และได้ใบประกอบฯมา ดิฉันได้ทำงานเป็นครูสอนตลอดระยะเวลา 5 ปี และไปเรียน ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ ของ มสธ. ได้วุฒิเพิ่มเติม จึงมีหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ จึงต่อใบประกอบวิชาชีพครูปีที่ 2 ได้ แต่ ปี 2553 ดิฉัน สอบบรรจุรับราชการได้ และสอนอยู่รร.ใหม่ ที่สอบเข้ามา จนถึงปัจจุบันปี 57 และใบประกอบจะหมดอายุในปี 58 ดิฉันยังสามารถต่อได้ตามปกติหรือไม่ โดยดิฉัน มีผลงานและหลักฐานต่างๆในการพัฒนาอาชีพของ รร.ใหม่อีกมากมาย และจะมีปัญหามั๊ย เพราะใบประกอบฯที่กำลังหมดอายุ ได้ทำขึ้นกับ รร.เก่า (เอกชน) ข้อมูลก็น่าจะเป็นสอนอยู่ที่เก่า ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้านะคะ

sukanya
IP: xxx.6.249.181
เขียนเมื่อ Mon Mar 10 2014 14:13:02 GMT+0700 (ICT)

ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูหมดอายุมา4ปีแล้วค่ะแต่ไม่ได้ประกอบอาชีพครูยังสามารถต่ออายุได้หรือป่าวคะ

ทิชากรณ์
IP: xxx.53.63.111
เขียนเมื่อ Fri Mar 21 2014 15:26:56 GMT+0700 (ICT)

กรณีได้ผ่อนผันครับ2ครั้งแล้วแต่ยังสอบไม่ผ่านอีก2มาตรฐานจะต้องทำอย่างไรครับได้บรรจุครูมาหลาบปีแล้ว

เอมอร
IP: xxx.48.103.189
เขียนเมื่อ Tue Apr 01 2014 14:52:28 GMT+0700 (ICT)

รบกวนสอบถามค่ะ

ใบประกอบวิชาชีพจะหมดอายุวันที่ 7 เมษายน 57 ไม่ได้ยื่นต่อผ่านเขต/โรงเรียน แต่จะไปต่อเองในวันที่ 3 เมษา นี้ได้มัยค่ะ ต้องเตรียมอารัยบ้างค่ะ

เอมอร
IP: xxx.48.103.189
เขียนเมื่อ Tue Apr 01 2014 15:01:12 GMT+0700 (ICT)

ใบประกอบวิชาชีพจะหมดอายุวันที่ 4 เมษา 57 นี้ ดิฉันไม่ได้ยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพ แต่จะไปต่อเองที่คุรุสภา กรุงเทพ เอง วันที่ 3 เมษา นี้ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ต้องเตรียมอาไรบ้างค่ะ

วัชรี
IP: xxx.109.101.242
เขียนเมื่อ Mon Apr 14 2014 13:45:45 GMT+0700 (ICT)

รบกวนหน่อยคะใบประกอบวิชาชีพหมดอายุนานแล้วประมาณ 2 ปีกว่าจะสามารถต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้ไม่คะพอดีไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู จะต้องทำยังไงบ้างคะขอคำแนะนำหน่อยคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า