การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการผสมผสานแนวคิดกับแนวปฏิบัติเข้าด้วยกัน 

การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

               

                การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นการผสมผสานแนวคิดกับแนวปฏิบัติเข้าด้วยกัน  โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

                1.  การสร้างบรรยากาศเปิด  ให้สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาได้รับทราบความจำเป็นและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงานทุกคนให้ก้าวหน้ามั่นคงเป็นมืออาชีพ

                2.  พัฒนาวินัยพื้นฐาน 5 ประการ  ให้แก่สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานวิธีการคิดการปฏิบัติของตนเองและสถานศึกษา

                3.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้และพร้อมต่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารและระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงานและระบบงานต่าง ๆ

                4.  พัฒนาผู้นำให้มีทักษะในการเป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศ  สามารถนำพาทีมงานและบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้

                5.  กำหนดรูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะที่เหาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

                6.  กำหนดมาตรการในการถ่ายเทองค์ความรู้และทักษะเข้าสู่การปฏิบัติงาน  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยเป็นลักษณะการท้าทายและการสนับสนุน  เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

                7.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  เช่น การกำหนดเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายทีมงานที่ชัดเจน  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทีมงาน  มีระบบการผ่องถ่ายอำนาจการตัดสินใจและการบริหารงาน  และมีการสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 230587
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

neenee'
เขียนเมื่อ Fri Dec 19 2008 14:52:13 GMT+0700 (ICT)

เป็นความคิดที่ดี  แต่การผสมผสานแนวคิดกับแนวปฏิบัติได้ต้องดูบริบทด้วย

mommam
เขียนเมื่อ Fri Dec 19 2008 14:59:29 GMT+0700 (ICT)

เห็นด้วยค่ะ

มนมีน
เขียนเมื่อ Sat Dec 20 2008 11:34:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคุณ neenee'และคุณ mommam ค่ะที่เสนอแนวคิดร่วมกัน

ลูกฮวก..
เขียนเมื่อ Sat Dec 20 2008 11:35:22 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ก็ดี แต่เราต้องทำได้

มนมีน
เขียนเมื่อ Sat Dec 20 2008 12:42:58 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณลูกฮวกนะจ๊ะที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

fao
เขียนเมื่อ Sat Aug 08 2009 14:18:27 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคะ ยังไงก็แลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า