คุณธรรมเก้าประการ

 เป็นคนไทยจิตใจงาม มีคุณธรรม แปดประการ 

เพลงคุณธรรม 9 ประการ

 

                                                                                                                                 

เนื้อร้อง    จรีภรณ์  ทิศอาจ 

ทำนอง  เพลง เกษตรนี้หล่อจริงๆ                                                                                                                            

(ประยุกต์ท่ารำนาฏยศัพท์พื้นฐาน)

 

 

คุณธรรม เก้าประการ

เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี

 

คนดี ดี มีความขยัน 

มานะบากบั่น หมั่นออมประหยัด ( ซ้ำ )

 

ซื่อสัตย์ตลอดเวลา

สร้างศรัทธามีวินัย

 

วาจาสุภาพอ่อนหวาน  

จิตชื่นบานเป็นคนสะอาด ( ซ้ำ )

 

ฉลาดดีมีความรัก

สามัคคีมีน้ำใจ

 

เป็นคนไทยจิตใจงาม

มีคุณธรรมกตัญญู

 

................

 

 

คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝังเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ   เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

การเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผล

ผู้เรียนสามารถคิดท่ารำประกอบเพลงนี้ได้โดยอาศัยท่ารำนาฏยศัพท์เบื้องต้น นำมากำหนดท่ารำด้วยการใช้ท่ารำวงประยุกต์     เป็นการคิดหลากหลาย คิดประยุกต์ คิดอย่างมีจินตนาการ รวมถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

 

โรงเรียนบ้านนาลับแลงใช้เป็นเพลงกายบริหาร ประกอบท่ารำไทยประยุกต์พื้นฐาน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วงเช้าทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน แปดประการ

 หมายเหตุ..เพิ่มเติมจากคุณธรรม 8 ประการ เป็น คุณธรรม 9 ประการ ได้เพิ่ม ความกตัญญู และเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงวรรคสุดท้าย มีคุณธรรมแปดประการ เป็น มีคุณธรรมกตัญญู

เนื้อร้อง/ทำนอง/ท่ารำ โดยนางสาวจรีภรณ์  ทิศอาจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): คุณธรรมเก้าประการ 
 หมายเลขบันทึก: 219528
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 37  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 14:56:31 GMT+0700 (ICT)

คนไทยทุกคนควรมีคุณธรรมประจำใจ

โดยเฉพาะคุณธรรมพื้นฐาน แปดประการ

มาร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานแปดประการแก่เยาวชนของแผ่นดินนะคะ

อิน
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 15:02:14 GMT+0700 (ICT)

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ

1.ความขยัน

2.ความประหยัด

3.ความซื่อสัตย์

4.การมีวินัย

5.ความสุภาพ

6.ความสะอาด

7.ความสามัคคี

8.ความมีน้ำใจ

ขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้สร้างความเป็นคนมีคุณธรรมในแผ่นดิน

ลินดา
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 15:02:52 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยมคะ

ครูลี่
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 15:09:13 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเยี่ยมค่ะ เพราะสนใจคุณธรรมพื้นฐานแปดประการ ขออนุญาตนำเพลงไปให้นักเรียนนะคะ แต่ว่า ทำนองเกษตรนี้หล่อจริง ร้องไงคะ ทำนองเหมือนเพลงอะไรบ้างคะขอบคุณมากค่ะ

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 15:20:31 GMT+0700 (ICT)
  • ดีครับ ได้คุณธรรม ออกกำลังกาย และ รักษาวัฒนธรรม ประเพณี
  • กำลังสงสัยมากครับว่า "ลับแลง หมายถึงอะไร?"
อิน
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 15:38:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะที่มีความหมายเดียวกันคือร่วมสร้างแผ่นดินคุณธรรมจริง ๆ อิ่มใจจัง ค่ะว่าจะนำเสียงใส่ด้วย พร้อมดนตรี กำลังเริ่ม planไว้บ้างแล้วค่ะ ......... ยินดีค่ะ ที่สนใจในภาษาไทยเรา ลับแลง คำนี้เป็นคำประสม ของคำว่า ลับ คือ มองไม่เห็น แลง เป็นภาษาถิ่นที่นาลับแลง คือ เวลา เย็น ๆ ใกล้ ค่ำ ลับแลง ไกลจนมองไม่เห็น กว่าจะเดินไปถึงก็เกือบมืด ค่ำ ประมาณนี้ละค่ะ

ขอบคุณจริง ๆ นะคะ
ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 16:52:33 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ลับแลง=ย่ำค่ำ ลุบหลู่ twilight...

อิน
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 17:10:48 GMT+0700 (ICT)

ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เท่ห์จัง twilight

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
เขียนเมื่อ Sat Dec 27 2008 09:29:26 GMT+0700 (ICT)
ยูมิ
เขียนเมื่อ Tue Dec 30 2008 10:14:13 GMT+0700 (ICT)

มาสวัสดีปีใหม่ครับ

มีความสุขมาก ๆ ในทุก ๆ วันนะครับผม

ครูลี่
เขียนเมื่อ Thu Jan 01 2009 13:59:40 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

         ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจ ประสบความสำเร็จตลอดไปนะคะ

        

ยูมิ
เขียนเมื่อ Thu Jan 08 2009 11:03:42 GMT+0700 (ICT)

มาชม ถ้ามี...มีคุณธรรมแปดประการ

นี้ดีจริงนะ...

อิน
เขียนเมื่อ Mon Nov 09 2009 13:39:38 GMT+0700 (ICT)

วิชาการ

เรื่อง : การจัดการความรู้กับนโยบาย 3 D ของ สพฐ

ประเภท : สรุปย่อสาระสำคัญ

การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)

ดีใจกับนโยบาย 3 D ยินดีที่มีส่วนร่วมสรรค์สร้าง ผู้เรียนมุ่งสู่เป้าหมาย ให้จงได้

อิน
เขียนเมื่อ Mon Dec 07 2009 09:25:54 GMT+0700 (ICT)

05 ธันวาคม

พ่อผู้พอเพียง

ธ ประหยัดทุกทางอย่างที่เห็น

หลอดเปล่าเปล่าย่อมเป็นพยานได้

ควรไทยทำตามองค์พระทรงชัย

สร้างนิสัยมัธยัสถ์ประหยัดออม

atozorama
เขียนเมื่อ Mon Dec 07 2009 09:34:46 GMT+0700 (ICT)

ควรปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆ

the image at: 203.172.141.6/nsta1/view.php?article_id=848

อิน
เขียนเมื่อ Mon Dec 07 2009 11:40:55 GMT+0700 (ICT)

 

ควรปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆ

ขอบคุณนะคะ

หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ Mon Dec 07 2009 11:44:00 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ค่ะ

อยากได้ยินเสียงเพลง คงเพราะมากนะคะ

(^___^)

อิน
เขียนเมื่อ Mon Dec 07 2009 12:11:19 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ

แล้วจะอัดเสียงร้องเพลงใส่ไว้

ตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่มีค่ะ

อิน
เขียนเมื่อ Sat Dec 12 2009 17:19:56 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ไปเรียนหนังสือมาด้วยหล่ะ

อิน
เขียนเมื่อ Wed Dec 16 2009 10:34:01 GMT+0700 (ICT)

คุณธรรมกับท่ารำ

Sany0111

อิน
เขียนเมื่อ Thu Dec 24 2009 23:32:22 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่

มีความสุข  ความเจริญ

ตลอดไป

อิน
เขียนเมื่อ Sat Jan 16 2010 15:41:04 GMT+0700 (ICT)

 

สวัสดีคุณครูค่ะ

อิน
เขียนเมื่อ Sat Feb 06 2010 18:59:32 GMT+0700 (ICT)

คุณธรรม นำเทคโนโลยี

อิน
เขียนเมื่อ Sat Feb 13 2010 16:59:03 GMT+0700 (ICT)

"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
 
ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ"
 
 
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

อิน
เขียนเมื่อ Sat Aug 14 2010 00:44:55 GMT+0700 (ICT)

ยามนี้อยากเห็นคุณธรรม ข้อที่มี ความสามัคคีที่สุดค่ะ

อิน
เขียนเมื่อ Sun Dec 05 2010 22:47:33 GMT+0700 (ICT)

ความรู้คู่คุณธรรม

อิน
เขียนเมื่อ Mon Dec 27 2010 14:55:53 GMT+0700 (ICT)

Merry Christmas and Happy New Year 2011

 

นลินี
IP: xxx.122.137.16
เขียนเมื่อ Sun Feb 13 2011 13:14:09 GMT+0700 (ICT)

ฟังคำสอนของคุณครุเสมอ

 

 

อิน
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 17:53:58 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ

อิน
เขียนเมื่อ Mon Apr 18 2011 18:09:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีวันสงกรานต์ ขอให้อายุมั่น ขวัญยืน

อิน
เขียนเมื่อ Sun Jul 10 2011 00:00:56 GMT+0700 (ICT)

บ่มเพาะต้นกล้า ให้แข็งแรง ด้วย "คุณธรรม"

อิน
เขียนเมื่อ Mon Jan 16 2012 16:04:14 GMT+0700 (ICT)

ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้

 

Pojana Yeamnaiyana Ed.D.
เขียนเมื่อ Tue Jan 17 2012 06:13:34 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณครูIco48 ...ระลึกถึงพระคุณครูทุกท่านค่ะ

อิน
เขียนเมื่อ Sun Oct 07 2012 22:49:04 GMT+0700 (ICT)

เรียนรู้คุณภาพ คู่คุณธรรม

อิน
เขียนเมื่อ Mon Dec 31 2012 16:22:22 GMT+0700 (ICT)

มีคุณธรรมกตัญญู

อิน
เขียนเมื่อ Tue Jan 01 2013 00:31:08 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ 2556 ..happy new year 2013..

"อิ่มสุข ทุกข์หมด"
การทำตนให้มีความสุขทั้งกาย

และใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์

หลงเหลืออยู่ในกายและใจตนเลย

"When happiness comes,

 misery goes away" -
If one increases the feeling of happiness

 in one’s mind and body every day,

one’s misery will be reduced.

Then one day not the slightest

traces of misery will remain in

one’s body and mind.

Vikrom Kromadit

อิน
เขียนเมื่อ Tue Jan 01 2013 00:49:59 GMT+0700 (ICT)

ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข

ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา

ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา

ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย..

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า