การกระจายของข้อมูล

 การกระจายของข้อมูล 

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ นางสาววาสนา สง่างาม  นำเสนอเรื่อง...

การวัดการกระจายของข้อมูล
              จากความหมาย การคำนวณ และการใช้ค่ากลางชนิดต่างๆ ถ้าพิจารณาให้ละเอียด จะเห็นว่า การทราบแต่เพียงค่ากลางของข้อมูลไม่เพียงพอที่จะอธิบายการแจกแจงของข้อมูลชุดนั้น ค่ากลางแต่ละชนิดมิได้บอกให้ทราบว่า ค่าจากการสังเกตทั้งหลายในข้อมูลชุดนั้นต่างจากค่ากลางมากน้อยเพียงใด และค่าส่วนใหญ่อยู่รวมกลุ่มกันหรือกระจายออกไโดยทั่วๆ ไป การวัดการกระจายของข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ
1. การวัดการกระจายสัมบูรณ์ (
absolute variation) คือ การวัดการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียว เพื่อดูว่าในข้อมูลชุดนั้นแต่ละค่ามีความแตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงไร การวัดการ                                               - พิสัย (range)
- ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ หรือกึ่งช่วงควอร์ไทล์
(
quartile deviation หรือ semi- interquartile range)
- ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
(
mean deviation หรือ average deviation)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
standard deviation) กระจายสัมบูรณ์ที่นิยมใช้กันอยู่มี 4 ชนิด คือ

การกระจายสัมพัทธ์ (relative variation) คือ การหาค่าเพื่อเปรียบเทียบการกระจายระหว่างข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด โดยใช้อัตราส่วน การเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลระหว่างชุดมีอยู่ 4 ชนิด คือ

- สัมประสิทธิ์ของพิสัย (coefficient of range)
- สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
(
coefficient of quartile deviation)
- สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
(
coefficient of average deviation)
- สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (
coefficient of variation                                      การวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์
(
measures of absolute variation)
พิสัย (
range)
พิสัย คือ ค่าที่ใช้วัดการกระจายที่ได้จากผลต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุด และข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดn)                                                                                               ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ หรือกึ่งช่วงควอร์ไทล์ (quartile deviation หรือ semi- interquartile range)
ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ คือ ค่าที่ใช้วัดการกระจายที่หาได้จากครึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่างควอร์ไทล์ที่สาม
และ ควอร์ไทล์ที่หนึ่ง            นั้นเอง
ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (
Q.D.)                                                                           ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
(
mean deviation หรือ average deviation)

ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยคือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น ค่ากลางอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมัธยฐานก็ได้ แต่ส่วนมากนิยมใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 205098
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า

ความเห็น

คนรักคณิตศาสตร์
เขียนเมื่อ Wed Oct 01 2008 09:54:19 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีเนื้อหามากกว่านี้นะค่ะ

ฟาฮีมะฮ์
IP: xxx.173.182.99
เขียนเมื่อ Mon Jul 06 2009 10:32:33 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีตัวอย่างบ้างนะคะ

AA
IP: xxx.67.228.45
เขียนเมื่อ Sun Jul 26 2009 09:30:13 GMT+0700 (ICT)

น่าจะมีตัวอ่ยางให้ดูนะคะ

หฤทัย
IP: xxx.49.108.154
เขียนเมื่อ Fri Sep 02 2011 16:46:24 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาน่าจะมีให้มากกว่านี้ ชัดเจนกว่านี้ พร้อมยกตัวอย่าง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์