ชวนคิดคณิตศาสตร์กับปฏิทิน

 เรื่องเล่า 

แบบบันทึกเรื่องเล่า

หัวปลา (Knowledge  Vision)  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (สาระ/งานโครงการ)

สาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์

เรื่อง  ชวนคิดคณิตศาสตร์กับปฏิทิน

คุณกิจ (ผู้เล่าเรื่อง)  นางสังวาลย์  บุญยะวงศ์   โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร  สพท.ลบ.1

รายละเอียดเรื่องเล่า

            จากประสบการณ์การสอนนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2  ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มานาน  จะพบปัญหาต่าง ๆ เช่น 

-          นักเรียนมีทักษะในการคิดเลขช้า

-          นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์  เบื่อ  ไม่สนุก  ไม่เร้าความสนใจ

-          นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่เกิดทักษะในการคิด

จึงพยายามคิดหาแนวทางแก้ปัญหา  เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  เกิดความรักในคณิตศาสตร์  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการคิด  การคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ตามศักยภาพและความสามารถของตน  โดยจัดหาสื่อที่อยู่ใกล้ตัว  ประหยัด  และนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตได้ทุกชิ้นงาน  มาประกอบในการทำแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด  สื่อสิ่งนี้คือ  ปฏิทิน  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จากตัวเลขน้อย ๆ เพียงแค่  29,  30,  31  จำนวน  สามารถนำมาสร้างโจทย์และหาคำตอบได้อย่างหลากหลายเกือบทุกเนื้อหาสาระ  และนักเรียนสามารถสร้างโจทย์และหาคำตอบได้เองตามศักยภาพและความสามารถของนักเรียน  นักเรียนเก่งสามารถสร้างโจทย์ได้อย่างหลากหลายและยากขึ้น  ส่วนนักเรียนอ่อนเขาก็สามารถสร้างโจทย์และหาคำตอบได้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  และนักเรียนสามารถเติมสีสันลงในชิ้นงานได้อย่างภาคภูมิใจ  ครูจะคอยให้กำลังใจ ชมเชย และให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  

ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

 

            นักเรียนเกิดความรักในการเรียน ชอบเรียนคณิตศาสตร์ ชอบที่จะทำงาน ชวนคิดคณิตศาสตร์กับปฏิทิน  อยากจะรู้ว่าปฏิทินสามารถสร้างชิ้นงานอะไรได้อีก  ผลที่ตามมา  นักเรียนเกิดทักษะในการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): เรื่องเล่าของฉัน 
 หมายเลขบันทึก: 194072
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า