เพลงแขกบรเทศ เถาว์.........

 เพลงที่สองที่เล่นเป็นนะครับ 

เพลงแขกบรเทศ เถาว์ แต่งโดย พระประดิษฐ์ไพเราะ จังหวะหน้าทับ ปรบไก่ เพลงนี้ใช้เวลาฝึกก็หลายเดือนเหมือนกันนะครับ..แต่สนุกมากๆตอนช่วงต่อเพลง..จำได้เพราะตอนเล่นรวมวงนั่นแหละพากันเล่นล่มบ่อยมากๆตอนซ้อมนะครับ...เนื้อเพลงมีดังนี้นะครับ

สามชั้น
ท่อน 1

---ช  -ลลล -ช-ด   -ลลล  -ดรม  -ช-ด รมรด ทลชล
ชรมร ลทรม ลชมช รมชล ชลดร มรดล รดลช ดลชม
มรมม มชมม ดลดด ดรดด ทชลท ดลทด รทดร มดรม
ดรดม รมชล ดรดล ดลชม ชลทด ทดรม ดรลท ดมรด ( กลับต้น )
ลชลล ลดลล ดชลด ชลลล ชดรม รมชด รมรด รดทล ( แทนบรรทัดแรก)

ท่อน 2

---ม   -มมม ชลชม ชมรด -มมม ชมรด รมรด รดทล
ดรดล ดลชม รดรม รมชล ดชลช รมชล รดลด ชลดร
มรมม มชมม ดลดด ดรดด ทชลท ดลทด รทดร มดรม
ดรดม รมชล ดรดล ดลชม ชลทด ทดรม ดรลท ดมรด ( กลับต้น)

สองชั้น
ท่อน 1

---ช   -ลลล  -ช-ด  -ลลล  -ชชช -ล-ช   ดลชม -มมม
ชลชม ชมรด ชลทด ทดรม รมชล ดลชม ชลชม ชมรด
ลชลล ลดลล ดชลด ชลลล ชลดช ลดลช ดลชร ชมมม
ชลชม ชมรด ชลทด ทดรม รมชล ดลชม ชลชม ชมรด

ท่อน 2

-ดรม ชมรด รมรด รดทล ดลชม รมชล รดลด ชลดร
ชลชม ชมรด ชลทด ทดรม รมชล ดลชม ชลชม ชมรด ( กลับต้น)

ชั้นเดียว
ท่อน1

ดลลล ดลลล ดชชช ดลชม ชมรด ชดรม ชลชม ชมรด

ท่อน 2

-มชร มรดล รดลด ชลดร ชมรด ชดรม ชลชม ชมรด

ออกลูกหมด

ดดดด -ด-ด ดดดด -ด-ด ชชชช -ล-ล ดดดด -ร-ร
-ลดร ดลดร ดลดร ดร-- มรดล รดลช ดลชม ลชมร
ดรมช มช-- รมชล ชล-- ดชลด ลด--  ชลดร ดร--


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): เพลง โน๊ตเพลง แขกบรเทศ 
 หมายเลขบันทึก: 19115
 เขียน:  
 ความเห็น: 55  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ยิมส์
IP: xxx.172.89.143
เขียนเมื่อ Sun Oct 01 2006 20:04:02 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะ   เพราะจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว้าบ้างค่ะ   ขอบคุณนะค่ะ

bay
IP: xxx.121.128.141
เขียนเมื่อ Wed Dec 06 2006 21:05:03 GMT+0700 (ICT)

มันเปลกทากที่ผมเรียนต่อนลูกหมดมัน

ดดดด-ดด-ดดดด-ดด-ซซซซ-ลล-ดด-รร

ซํลํดร ดลํดร ดลํด รดร-----มรดล รดลํซํ ลํซํมร

ดรมซํ มซํ  รมซํลํ ซํลํ  ดซํลํดลํ ซํลํดรดร

 

ลุงน้อย
IP: xxx.27.248.72
เขียนเมื่อ Fri Jun 01 2007 18:59:15 GMT+0700 (ICT)
น่าจะใช้หน้าทับสองไม้มากกว่า เพราะลูกหมดเป็นบรรทัดคี่    หน้าทับปรบไก่เป็นบรรทัดคู่
pathara
IP: xxx.24.214.135
เขียนเมื่อ Wed Aug 08 2007 12:52:01 GMT+0700 (ICT)

ลองใช้หน้าทับทยอยหรือหน้าทับสายดิ

คีตพจน์
IP: xxx.108.149.67
เขียนเมื่อ Wed Aug 22 2007 01:21:47 GMT+0700 (ICT)

ขอแก้นิดนึงนะครับ  เถา  มิใช่  เถาว์  ครับ

ยังไงก็เชิญแวะ

www.oknation.net/blog/tcmc

ครับผม

คีตพจน์
IP: xxx.108.150.2
เขียนเมื่อ Sun Sep 02 2007 13:07:53 GMT+0700 (ICT)

อ้างถึงคุณ  bay  คับ

ทางฆ้อง

-ดํ-ดํ/-ดํ-ดํ/-ดํ-ดํ/-ดํ-ดํ/-ซํ-ซํ/-ลํ-ลํ/-ดํ-ดํ/-รํ-รํ/

     ด/     ด/     ด/     ด/     ร/     ม/     ซํ/     ลํ/

-------------------------------------------------------

--ดํรํ/--ดํรํ/--ดํรํ / -รํ--/มํรํ--/รํดํ--/ดํลํ--/ลํซํ--/

-ล--/ดํล--/ดํล--/ดํล--/--ดํลํ/--ลํซํ/--ซํม/--มร

-------------------------------------------------------

----/มซํ-ซํ/---- /ซํลํ-ลํ/----/ลํดํ-ดํ/----/ดํรํ-รํ/

--ดร/--มร/--รม/--ซํม/--ดํซํ/--ลํซํ/--ซํล/--ดํลํ/

-------------------------------------------------------

 

มาเฉพาะลูกหมดนะครับ  ๓  บรรทัด

จากเท่าที่ดูตามทางฆ้องนี้จะเห็นว่าโน้ตก็ถูกทั้งสองคน  เพียงแต่เวลาพิมพ์ในการเว้นจังหวะ  การจัดห้อง  และทางที่เล่นจะแตกต่างกันบ้างครับ

ท้ายสุด

เชิญแวะเที่ยวชม blog  ดนตรีไทย  ของคีตพจน์ครับ

http://www.oknation.net/blog/tcmc

ขอให้ทุกคนที่ความสุขครับ 

 

VeM
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jul 23 2008 18:03:51 GMT+0700 (ICT)

เพลงบรเทศ(ชั้นเดียว)ขิม

ดลลล ดลลล ดซซซ ดลซม ซมรด ซดรม ซลซม ซมรด

ซมซร มรดล ซมซล ซลดร ซมรด ซดรม ซลซม ซมรด

เติ้ล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 10 2008 20:30:31 GMT+0700 (ICT)

หนูว่ามันผิดนะค่ะ

หนุไม่ได้ว่านะค่ะ

มันผิดจิงๆ

ด.ช.รัฐกร หิรัญคำ ( ฟลุ๊ค ) คับ
IP: xxx.172.99.181
เขียนเมื่อ Tue Dec 16 2008 19:16:20 GMT+0700 (ICT)

ผมชอบลูกหมดมากคับ

เอกดนตรี
IP: xxx.24.105.110
เขียนเมื่อ Thu Feb 26 2009 23:07:17 GMT+0700 (ICT)

เพลง แขกบรเทศ เป็นเพลงหน้าทับปรบไก่เดิมอยู่แล้วครับ

เป็นเพลงประเภทดำเนินทำนอง ไม่สามารถใช้หน้าทับทยอย หรือสองไม้ได้

แล้วหน้าทับปรบไก่อะครับ เวลาทอนเหลือชั้นเดียวจะเหลือแค่ 2ห้อง

แล้วตกลงลูกหมดที่บอกว่าว่าใช้ปรบไก่ไม่พอดีกับโน้ต เพราะ เป็นบรรทัดคี่

เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ เพราะว่า ในส่วนของลูกหมดก้มีหน้าทับที่ใช้ในส่วนของมันเองเช่นกันครับ

เอิงจ๊ะ
IP: xxx.8.161.172
เขียนเมื่อ Mon Apr 27 2009 17:58:00 GMT+0700 (ICT)

ของหนูที่รุ่นพี่เค้าต่อให้อ่ะค่ะ

เพลงแขกบรเทศอ่ะค่ะ

มานขึ้นว่า

---ซ/ลลลล/---ด/ลลลล/-ซ-ซ/-ด-ม/รด--/ท-ล-/รลทด/ลดทล/ทดรด/ทลซม/รดลซ/ดลซม/ลซมร/ซมรด/

แบบนี้อ่าค่ะมีใครมีโน๊ดต่อบ้างค่ะหนูต้องการมากๆเรยค่ะ

คนฆ้อง
IP: xxx.122.239.102
เขียนเมื่อ Tue May 05 2009 16:07:18 GMT+0700 (ICT)

โน้ตทางเดียวหน่อยคับ

คนฆ้องเล็ก
IP: xxx.24.56.69
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 19:21:41 GMT+0700 (ICT)

ทางของผม

ดลซม/ซลซด/ทลซด/ทลซม/ซลทด/ทลซม/ฟซลซ/ฟมรด

ซดรม/รมซล/ซลทด/ทลซม/ซลดซล/มซรม/รมซ/รม/ดรลด

รมรด/รดทด/ทลซล/ซฟมร/ดดดทด/รมมมม/ซลซม/ซมรด

ลซมซล/ซลดซล/ลซมซล/ลซฟมร/ทลซล/ทดรม/ฟซลซ/ฟมรด

พ่อ จอมขวัญ
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 19:45:37 GMT+0700 (ICT)
  • น้องๆมีทางไหนก็แบ่งๆกันนะครับ
  • พี่ไม่มีแล้ว
คนรู้จริงและเรียนมา(เกรซ)
IP: xxx.128.144.42
เขียนเมื่อ Mon Jul 06 2009 21:08:15 GMT+0700 (ICT)

ท่อน1

ทดลลล ดลลล ดซซซ ดลซม ซมรด ซดรม ซลซม ซมรด

ดลลล ดลลล ดซซซ ดลซม ซมรด ซดรม ซลซม ซมรด

ท่อน2

รมซล ซด ซลซม ซลซล ดร ซลซด ซดรม ซลซม ซมรด

รมซล ซด ซลซม ซลซล ดร ซลซด ซดรม ซลซม ซมรด

ไม่อยากจะคุย
IP: xxx.24.48.44
เขียนเมื่อ Thu Jul 23 2009 20:33:21 GMT+0700 (ICT)

ชั้นเดียว ท่อน1

ดลซม/ซลซด/ทลซด/ทลซม/ซลทด/ทลซม/ซลซม/ซมรด

ซดรม/รมซล/ทลซด/ทลซม/ซลดซล/มซรม/ฟซลซ/ฟมรด

ชั้นเดียวท่อน2

รมรด/รดทด/ทลซล/ซฟมร/ทลซล/ทดรม/ซลซม/ซมรด

ลซมซล/ซดซล/ซมซล/ซฟมร/ทลซล/ทดรม/ซลซม/ซมรด

ชั้นเดียว ท่อน1 ออกเดี่ยว

ดลซม/ซลดล/ฟซลซ/ฟมซม/ซลทด/ทลซม/ฟซลซ/ฟมรด

ดลซม/ซลซด/ทลซด/ทลซม/ลฟ/ซม/ฟร/มด

ชั้นเดียวท่อน2

ลซมซล/ซลดซล/ลซมซล/ซฟมร/ทดรด/รมซม/ซลซม/ซมรด

ซมซล/ซดซล/ซมซล/ซลดร/ซลทด/รมซม/ซลซม/ซมรด

เอาไปฝึกดูน้ะ

ตรงชั้นเดียว ท่อน1 ออกเดี่ยว (ลฟ/ซม/ฟร/มด ให้ตีแบบไขว้มือน้ะครับ)

ท่าดีงัยก็ติชมมาด้วยน้ะคราฟ

ฟิวส์
IP: xxx.123.203.226
เขียนเมื่อ Wed Sep 09 2009 19:16:06 GMT+0700 (ICT)

เออผมมีโน๊ตตอนจบลูกหมดอ่ะ

คือจะใช้วัดฝีมือของผู้เล่นคับ

ดังนี้

*ดรม ดรมดรมรร

ซลดํ ซลดํ ซลรดด (ซ้ำ *)

( ตรงนี้ต้องเล่นเดี่ยวนะคับ

**มซํ มซํมร (ซ้ำ**)

ดร ดรมรด

**มซํ มซํมร (ซ้ำ**)

ดร ดรมรด )

นมแพะ
IP: xxx.122.9.226
เขียนเมื่อ Wed Sep 09 2009 20:57:16 GMT+0700 (ICT)

ผมเคยตีเพลงนี้แล้วครับ ทั้ง3ชั้นเลยด้วยละ สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกเลยยยยยยย คนที่ไม่เคยเล่นลองเล่นดูนะ รับลองจะถูกใจ แน่นอน

เพ่
IP: xxx.172.250.2
เขียนเมื่อ Thu Sep 17 2009 21:12:30 GMT+0700 (ICT)

อยากห้ายมีประวัติเพลงเยอะๆ

มีเนื้อหามากกว่านี้

แต่ยังงัยก้อขอบคุณนะ

IP: xxx.121.152.53
เขียนเมื่อ Sun Oct 11 2009 19:10:07 GMT+0700 (ICT)

ด-ด-ด-ด-ด-ด-ด-ด-ด-ด-ด/ซ-ซ-ซ/ล-ล/ด-ด-ด/ร-ร

ด-ล-ด-ร-ด-ล-ด-ด-ร-ด-ล-ด-ร-ด-ร/ร-ม-ร-ด-ล-ร-ด-ล-ซ-ด-ล-ซ-ม-ล-ซ-ม-ร

ด-ร-ม-ซ-ม-ซ/ร-ม-ซ-ล-ซ-ล/ม-ซ-ล-ด-ล-ด/ซ-ล-ด-ร-ด-ร

นี่คือลูกบทระนาดเอกนะ

อ้น
IP: xxx.9.147.177
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 12:29:43 GMT+0700 (ICT)

มันผิดทั้งเพลงเลย ที่เรียนมาไม่ใช่แบบนี้ทั้งเพลงเลย อาจารย์ที่สอนเป็นคนสอนดนตรีไทย บอกว่ามันผิด เพราะอาจารย์เรียนมาจากครูดนตรีไทยที่เก่งอันดับประเทศเลย แบบนี้มันผิดทั้งเพลงเลย

เอกจะเข้
IP: xxx.183.146.154
เขียนเมื่อ Wed Nov 04 2009 18:36:35 GMT+0700 (ICT)

ตอนที่ไปแข่งที่ชลบุรีก็แข่งเพลงนี้

แต่พอเข้ามาดูเว็ปนี้แล้วทำให้รู้ว่า

เพลงนี้โน้ตไม่เหมือนกัน แต่การแบ่งช่วง ลูกหมด

ก็จะคลายๆกันหมด

เวลาเล่นเพลวนี้แล้วรู้สึกสนุกมากเลย

เล่นกันครบวงยิ่งสนุกมากเลย

ติดต่อได้ที่ [email protected]

หรือ [email protected]

ลูกหมด

ดดดด-ด-ด ดดดด-ด-ด ชชช-ลลล-ดดด-รรร-

ชลดร-ชลดร-ชลดร--ดร-มรดล-รดลช

ดลชม -ชร -ชรมช--มช รมชล--ชล

ดชลด-ลด -ชลช -ดร-ดร

ยิ่งเล่นไวจะสนุกมากๆเลย

ปิ๊ง
IP: xxx.27.238.184
เขียนเมื่อ Sat Nov 07 2009 16:40:09 GMT+0700 (ICT)

ลูกบทเค้าเล่นกันอย่างงี้ต่างหาก

ดดดดดดดดด ซซซซซ ลล ดดดดด ลล ซซซซซ ลล ดดดดด รร ลดรลดรลดรดร มรดมรดลรดลซดลซม

ซรมซมซ รมซลซล ดซลดลด ซลดรดร ร

ระนาด ลานบือ
IP: xxx.174.16.198
เขียนเมื่อ Sun Nov 22 2009 19:52:37 GMT+0700 (ICT)

ทางครับ

ทลซร มฟซล ซลทด รดทล ซลดร ดทลซ ทดรด ทลซม

ฟซลซ ฟมรด รดทดร มรดรม ลทลซ ฟมรล ทดรม ซมรด

มซลท ดมรด ซลทด รดทล ทลซม ดรมซล ดลซลด รดลดร

ทลซม ซมรด ทลซล ทดรม รมซล ดลซม ฟซลซ ฟมรด

1 ชั้น

ซลทด รดทล ทลซล ทดรม ลทลซ ฟมรล ทดรม ซมรด

ซมรด มรดล ดรมฟ ซฟมร ทลซล ทดรม ฟซลซ ฟมรด

น้ำใส
IP: xxx.173.87.172
เขียนเมื่อ Thu Dec 10 2009 16:21:32 GMT+0700 (ICT)

นี่ค่ะ ด ล ล ล ด ล ล ล ด ซ ซ ซ ด ล ซ ม ซ ม ร ด ซ ด ร ม ซ ล ซ ม ซ ม ร ด ร ม ซ ร ม ร ด ล ซ ม ซ ล ซ ล ด ร ซ ม ร ด

ซ ด ร ม ซ ล ซ ม ซ ม ร ด

kanluffy
IP: xxx.8.185.247
เขียนเมื่อ Sun Dec 13 2009 20:27:12 GMT+0700 (ICT)

เอามาเล่นให้ฟังบ้างก็ดีนะคับ

•~Xวาuจัe~•
IP: xxx.47.71.7
เขียนเมื่อ Wed Dec 30 2009 15:42:45 GMT+0700 (ICT)

เนื้อเพลง แขกบรเทศมีไหมคะ อยากได้อะ(อ.สั่งให้ทำรายงาน แต่ยังหาเนื้อเพลงไม่ได้เลย แงแง)

ติด F แหงๆเลยเรา

นักดนตรีไทยประจำโรงเรียน
IP: xxx.9.1.55
เขียนเมื่อ Tue Jan 05 2010 16:27:09 GMT+0700 (ICT)

ผิดกันหมด

อยากรู้
IP: xxx.24.37.76
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 21:16:40 GMT+0700 (ICT)

ผมชอบลูกหมดเพลง นางครวญ เถา แบบยาวมากๆ

--รด/-ลด-/รดลซ/ฟร--/รดลซ/ฟรฟซ/ลร-ร/-ร-ร

ดรฟซ/ฟร--/ดรฟซ/ลด--/รดลซ/ฟรฟซ/ลร-ร/-ร

--ฟร/-ฟร-/ฟรดล/ดล--/ดฟซล/ซล--/ซลดร/-ดร-

ซลด-/ซลด-/ซลด-/รฟซ-/ฟซล-/รฟซ-/ดรฟ-/ลดร-

--รด/-ลด-/รดลซ/ฟร--/รดลซ/ฟรฟซ/ลร-ร/-ร-ร

ดรฟซ/ฟร--/ดรฟซ/ลด--/รดลซ/ฟรฟซ/ลร-ร/-ร

--ฟร/-ฟร-/ฟรดล/ดล--/ดฟซล/ซล--/ซลดร/-ดร-

ซลด-/ซลด-/ซลด-/รฟซ-/ฟซล-/ซลท-/ลทด-/ทดร

มีเหลื่อมทั้งหมดเลยน่ะ และก็เราอาจจะเว้นวรรคไม่ถูก

ไงๆก็ลองเล่นดูน่ะ

ไม่ต้องรู้
IP: xxx.27.97.77
เขียนเมื่อ Thu Jan 21 2010 17:57:49 GMT+0700 (ICT)

ดีค่ะเพราะหนูก็เล่นดนตรีไทยเหมือนกันค่ะ

หนูต่อเพลงนี้เเล้วค่ะ

ก็อยากเหมือนกันเเต่หนูก็เล่นได้ค่ะ

เครื่องตรีที่หนูเล่น ซอด้วง

IP: xxx.122.189.205
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 14:35:19 GMT+0700 (ICT)

ทางใครทางมันสิครับทางไม่มีครัยผิดหรอก เปิดใจดีกว่าครับ เห็นบางรีพบอกโน๊ตผิดแต่มันก็เป็นเพลงไม่ใช่หรอครับหรือว่าผิดที่ไม่ได้มาจากทางของครูของท่านหรือไงครับ

YZJ
IP: xxx.27.185.16
เขียนเมื่อ Thu Feb 25 2010 19:40:01 GMT+0700 (ICT)

อยากได้โน๊ตที่เป็นของจะเข้น่ะค่ะ พอดีพึ่งเริ่มเล่นเอง

ยิ้ม
IP: xxx.90.64.228
เขียนเมื่อ Sat Mar 06 2010 13:16:53 GMT+0700 (ICT)

เล่นฆ้องคะ ไม่เล่นระนาดเอก ไม่ชอบ เพราะ ยาก เเต่ตีได้คะ

เด็กเก่งdxระนาดเอก
IP: xxx.113.116.54
เขียนเมื่อ Tue Mar 30 2010 12:33:08 GMT+0700 (ICT)

แขกบรเทศ 3 ชั้นทอนหนึ่ง(ทางนี้เป็นทางขั้นเทพอย่าเปิดเผยมากนะ)

ถูกกันหมอและครับมันแล้วแต่ทางที่แปร

ทางผม

ซลลล ซ ด(ขยี่)มรด ล (สบัด)ดรม ซด (สบัด)มรด ทล(สเดะ) รมรรร มซมมม ซลซซซ ลดลลล รลทด (ขยี่) มรดทล

(ขยี่)ทดรดรลทลซม รดลซ ดลซม รมฟช (ขยี่)ลชฟมรด (ขยี่)ทลซลท (ขยี่)ดทลทด (ขยี่)รดทดร (ขยี่)มรดรม

ดรมซ (ขยี่)ดรมซล ทดรด ทลซม รมชทดรมดรลท ดรมรด

เปลี้ยนบรรนทัดแรกเป็นดันนี้ มรดรม รดทดร รดลทด ดทลซล

รุจิรา
IP: xxx.123.139.185
เขียนเมื่อ Sat Apr 24 2010 14:23:15 GMT+0700 (ICT)

ชอบเรียนขิมมากเลยค่ะ ฉันไปเรียนพิเศษที่สนามกลางในภาคฤดูร้อน

คนเล่นดนตรีไทย
IP: xxx.122.218.200
เขียนเมื่อ Fri Apr 30 2010 00:36:35 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากจะฝากถึงคนที่เข้ามาบอกว่าผิด ผิด และก็ผิดทั้งหลายนะครับ ว่าโน้ตไม่เหมือนกัน แต่เวลาเล่นออกมามันตกลูกเดียวกันลงลูกเดียวกัน อันนั้นก็ถือว่าถูกแล้ว และถ้าถามต่อว่าทำไมถึงเล่นไม่เหมือนกันเป็นเพราะ ทางไงครับ การดำเนินแลอนเพลง เช่น

- - -ฟ -ซซซ -ฟ-ล ซซซซ อาจจะบรรเลงเป็นทางเก็บ หรือทางอื่นก็ย่อมได้เช่น ซฟซซ ซลซซ ลฟซล ฟซซซ ก็ได้นะครับ ถึงแม้แต่ละคนจะบรรเลงไม่เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ลงลูกเดียวกันอยู่แล้วครับ

.....
IP: xxx.172.175.192
เขียนเมื่อ Thu May 06 2010 21:36:44 GMT+0700 (ICT)

ขอเป็นเพลงเลยได้มั๊ยค่ะ(ซอด้วง)

เด็กวิทยาลัยนาฏศิลป
IP: xxx.11.27.28
เขียนเมื่อ Sat May 29 2010 19:55:41 GMT+0700 (ICT)

ทางทุกทางย่อมตกเสียงลูกตกเดียวกันนั่นแหละคับ

แต่...อยู่ที่ครูเพลงท่านว่าจะใช้ทางไหน

ผมไม่ชอบเลยเรื่องที่ว่าชอบเถียงกันว่าทางนู้นผิดทางนี้ผิด

แล้วสุดท้ายก็มาทะเลาะกัน

แล้วเรื่องโน้ตเพลงสำหรับเครื่องมือต่างๆ

ผมจะพยายามหามาให้คับ

NU_TAKEY
IP: xxx.91.117.222
เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 15:29:19 GMT+0700 (ICT)

เธ่นู๋ว์มาหาประวัติเพลงแขกบรเทศ

เพราะครูหั้ยมาหา ณ๊ จ๊

บับบบ บายยย

NU_TAKEY
IP: xxx.91.117.222
เขียนเมื่อ Mon May 31 2010 15:33:06 GMT+0700 (ICT)

นู๋เคยเล่นเพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว

สนุกมากเรยอ่า

555+
IP: xxx.24.26.15
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 20:31:46 GMT+0700 (ICT)

ร.ร.ผมพอเล่นแขกมรเทศจบก็ออก เพลง ตะล้อมข้าว ชั้นเดียว 555+

plukkungza
IP: xxx.89.226.237
เขียนเมื่อ Thu Jun 17 2010 07:36:24 GMT+0700 (ICT)

ผมเล่นTrumprt คับ ผมไม่รุเรื่องเลยอ่ะ

ออ...เข้าผิด....อิอิอิอิอิอิ

ล้อเล่นคับ....ถึงผมจะเล่นสากลแต่ผมก็ชอบดนตรีไทยนะคับ

ดนตรีไทยเป็นอะไรที่ดีแต่ทุกอย่างก็มีไม่เหมือนกานนะ

อย่าทับถมกานเลยคับ..ต่างคนต่างเล่นเถอะทุกคนก็เก่งหมดเหละคับ

4456
IP: xxx.142.25.208
เขียนเมื่อ Mon Sep 06 2010 17:52:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนค่ะลเนแขกบรเทศจบไปเล่นเพลงอื่นเลย

ชอบตีระนาดทุ้มมาก
IP: xxx.206.38.38
เขียนเมื่อ Thu Oct 28 2010 18:09:19 GMT+0700 (ICT)

ชอบมากพึ่งต่อระนาดทุ้มเพื่อไปแข่งนะเนียชอบทุกเพลงเลยเช่น เพลง ลาวดวงเดือน แขกต่อยหม้อ ค้างคาวกินกล้วย อีกมาก

นิด นภาวรรณ
IP: xxx.206.169.163
เขียนเมื่อ Sun Nov 07 2010 21:08:02 GMT+0700 (ICT)

ทำไมแขกบรเทศ โน้ตไม่เหมือนกันเลย ดูจากหนังสือหลายเล่ม หลาย เว็ป ก็ไม่เหมือนกันไม่รู้จะใช้โน้ตไหน ใครถูก กันแน่คะ ที่ใช้เลือกโน้ตที่ง่ายค่ะ เพราะสอนเด็กประถมตัวน้อยๆ คงไม่ผิดนะคะครูดนตรีไทย

มาวิน
IP: xxx.19.86.83
เขียนเมื่อ Tue Dec 14 2010 14:12:24 GMT+0700 (ICT)

ขอเนื้อร้องเพลงแขกบรเทศ

IP: xxx.121.245.243
เขียนเมื่อ Mon Jan 31 2011 19:44:52 GMT+0700 (ICT)

ฆ้องวงหรอคะ

55
IP: xxx.93.181.160
เขียนเมื่อ Wed Mar 02 2011 15:54:08 GMT+0700 (ICT)

ผมใช้เดี่ยวตอนงานศิลปหัตถกรรม

555
IP: xxx.93.181.160
เขียนเมื่อ Wed Mar 02 2011 15:55:14 GMT+0700 (ICT)

ผมเคยเดี่ยวทุ้มเพลงนี้

,bho
IP: xxx.11.37.10
เขียนเมื่อ Thu Mar 03 2011 12:32:27 GMT+0700 (ICT)

ง่าย

มาวิน
IP: xxx.26.53.229
เขียนเมื่อ Tue Apr 05 2011 05:56:40 GMT+0700 (ICT)

ทางเดี่ยวระนาดแขกบรเทศ

มะปราง
IP: xxx.93.182.71
เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 14:46:01 GMT+0700 (ICT)

สวดยอดม๊กๆเด็กนนท์

พ่อ จอมขวัญ
เขียนเมื่อ Tue Nov 15 2011 21:09:49 GMT+0700 (ICT)
  • สรุปว่า ตอนนี้ ใครต่อเพลงทางไหนมาก้บรรเลงทางนั้นได้เลย ลูกตกจะเหมือนกันหมด ขึ้นกับทางเพลงของแต่ละอาจารย์
  • หรือไม่ก็นำโน๊ตมาแจกจ่ายกันบ้างก็ได้...
นนท์ ตะโพนไทนร.บ.
IP: xxx.26.131.184
เขียนเมื่อ Tue Dec 31 2013 13:50:35 GMT+0700 (ICT)

เพลงนี้ตอนผมต่อมันมีแค่ 2 ชั้นกับชั้นเดียวเอง นี้มี 3 ชั้นด้วย

ผักกาด เด็กปี่พาทย์ วนศ.
IP: xxx.10.193.38
เขียนเมื่อ Fri Mar 07 2014 20:04:56 GMT+0700 (ICT)

เล่นระนาดเอกกับฆ้องวงใหญ่ค่ะ โน้ตทางระนาดแนววิทยาลัยนาฏศิลปมีมั้ยคะ เคยไปตีทางนี้ให้เพื่อนฟังบอกว่ามันเป็นทางซออู้ แล้วเพื่อนก็ตีทางระนาดให้ดู มันเป็นทางเก็บค่ะ อยากได้โน้ตทางเก็บค่ะ มีมั้ยคะ เรียนอยู่วิทยาลัยนาฏศิลปค่ะ จะขึ้นม.2แล้วเค้าจะให้เลือกเครื่องแล้วค่ะอยากตีทางเก็บได้

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า