Learning Organization กฟภ.ประจวบคีรีขันธ์

 การปลูกพืชล้มลุก 3- 4 เดือน ไม้ยืนต้น 3- 4 ปี แต่การจะปลูกพืชคนทั้งชีวิต 

สวัสดีครับ ชาว Blog และลูกศิษย์ กฟภ.

 

ความรู้ส่วนภูมิภาคมีมาเกือบ 50 ปีแล้ว ผมชื่นชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตลอด และได้มีโอกาสมาร่วมหลายครั้งในวันนี้ผมมีหน้าที่มาประสานความรู้ให้ท่านผนึกกำลังกันในการทำ Workshop แล้วนำไปแก้ปัญหาเสนอความคิดใหม่ๆ

 

                            KM การเรียนรู้                  LO วัฒนธรรมการเรียนรู้

                    -          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือองค์กรที่พัฒนาประเทศตัวจริง

                    -          อยากให้ กฟภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัดผลได้

 

ผมหวังว่าลูกศิษย์ทั้งสี่รุ่นที่ผ่านมา และรุ่นที่ 5 นี้จะเข้ามาร่วม Share ความรู้นะครับขอบคุณครับ

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้เราพูดถึงนวัตกรรม แต่วันนี้มีเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึง คือการลดต้นทุน การมีความรู้นั้นไม่พอ เราต้องมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วม สอนให้ลูกน้องพูดอย่างปลอดภัยเราต้องมีประชาธิปไตยในความรู้

 

สรุป

 

1.  วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าคนแถวนี้จะเป็นมิตรกับผม ผมจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ แสตมฟอร์ด 5 อาทิตย์

2.  วันนี้ผมดีใจมากได้มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้น ผมอยากให้บรรยากาศในที่ทำงานของท่านอย่าเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย บรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญให้ลูกน้องของท่านพูดได้แต่วิธีการพูดต้องไม่กดดันผู้ใหญ่

3.  ท่านอดิศร และท่านสุทธิเดชทำแล้วผมอยากรู้ว่าคุณได้อะไร ขอให้ท่านมีจิตวิญญาณที่จะใช้ห้องสมุด

 

 

 

                               

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 179185
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 171  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 10:57:00 GMT+0700 (ICT)

นางบุษยา พาณิช

1.        ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มที่ดีในการสร้างสรรค์

2.        ทำให้มีแนวคิดวิธีง่ายๆมาสนับสนุนในการทำงาน

3.        ทำให้มีการได้แชร์ความคิด กับผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุม - สัมมนา

4.        อยากให้ผู้บริการมีการสนันสนุนให้มีการแชร์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 10:59:22 GMT+0700 (ICT)

นายทรงศักดิ์ เรืองศรี

สังกัด กฟจ.ระนอง

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

1.        ได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม ใช้ความคิดร่วมกัน โดยนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน

2.        ได้รู้จัก อาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มีความภูมิใจที่ได้รับความรู้จากท่าน

3.        ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

สิ่งที่ต้องทำเมื่อกลับไปแล้ว

1.        กลับไปทำงาน ร่วมกันเป็นทีมและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

2.        จะติดตามผลงานของ อาจารย์ โดยหาความรู้จากหนังสือที่อาจารย์แต่ง

นำความรู้ใหม่ๆที่ได้รับไปขยายผลให้พนักงานได้รับทราบ

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:00:29 GMT+0700 (ICT)

นายอัสนีย์ บุณยพิจิตร

ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดระนอง

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสัมมนา "โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้"

1.        ได้กลยุทธ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยการทำงานเป็นทีม

2.        ได้แนวความคิดในการที่จะนำไปทำงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร

3.        ได้รับรู้ความคิดที่หลากหลายจากเพื่อนร่วมทีม

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:01:41 GMT+0700 (ICT)

นายภิรมย์ แสนสุข

ผจก.(.) กฟอ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

1.        ได้รับความรู้ในการใช้แนวความคิดเพื่อพัฒนาองค์กร

2.        ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

3.        ทำให้เกิดการร่วมกลุ่มในการใช้ความคิด และการเสนอแนะต่อที่ปะชุม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ขององค์กร

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:03:20 GMT+0700 (ICT)

นางพรพิมล ปิ่นทอง

กฟจ.ราชบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม

1.        ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ ทฤษฎีทุน 8 ประการ , ทฤษฎี 4L’s , 5K's ใหม่ , กฎของ Perter Senge เพื่อนำไปสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

2.        ได้ทราบผลงานของ อ. ที่ได้พัฒนามาเป็นเวลากว่า 10 ปี อย่างเป็นรูปธรรม

3.        รู้จักตัวเองมากขึ้น และอยากจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้น

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:04:28 GMT+0700 (ICT)

นายสุชาติ นพพันธ์

ได้อะไรจากการเรียนรู้ครั้งนี้

-          ได้พัฒนาตนเอง

-          ยอมรับในสิ่งใหม่ๆ

-          มีความคิดริเริ่ม

 

 

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:05:27 GMT+0700 (ICT)

นายสุธรรม ศฤงค์สวัสดิ์

25 เม.. 2551

การบรรยาย ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ข้าพเจ้าได้ความรู้ดังนี้

1.        นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วนำมาใช้ในองค์กรต่อไป

2.        ถ้ามีข้อสงสัย ต้องถามเพื่อให้ได้คำตอบที่พอใจและนำไปปฏิบัติได้

3.        รู้จักใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมมีการวางแผนร่วมกันเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดี

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:06:27 GMT+0700 (ICT)

นายก้องเกียรติ สุภัทรนิยพงศ์

1.        รู้จักคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

2.        นำสิ่งที่คิดได้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือองค์กร

3.        กระทำเป็นทีมและกระทำต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:07:20 GMT+0700 (ICT)

นางปิยะนุช หผ.บป.กฟจ.สมุทรสงคราม

ได้มีความคิดว่า

-          ทำแล้วได้อะไร ที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน

-          มีความรู้ในเรื่องอะไรต้องรู้ให้จริง สามารถถ่ายทอดและเป็นประโยชน์กับสังคมและส่วนรวมได้

-          คิดเป็น ได้มีความคิดว่าเราอยู่ในหน่วยงาน กฟภ. จึงคาดหวังว่า "คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร" ดังนั้นเราจึงต้องทำงานให้เกิดคุณค่าสูงสุดให้กับ กฟภ.

-          ความรู้ไม่หยุดนิ่ง การเรียนรู้ในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:08:29 GMT+0700 (ICT)

นันทนา วีระกานนท์ หผ.บห.กฟจ.สส

จากการเข้าร่วมประชุม โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ข้าพเจ้าได้รับความรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.        ได้นำมาคิดเป็น

-          ได้นำความรู้จากการอบรมเป็นแนวความคิดริเริ่มและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ได้เป็นอย่างดี

2.        ได้รับความรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมให้กับ กฟภ.

3.        มีความอยากรู้ - ผลักดัน เพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จและนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:09:18 GMT+0700 (ICT)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ประโยชน์ที่ได้รับความรู้จาก อาจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มีดังนี้

1.        ทำให้เรามีความคิดริเริ่มที่ดีในการสร้างสรรค์ในการบริหารงาน และการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ อาจารย์สอนให้เรามีความคิดแลกเปลี่ยน ความคิดในการทำ Workshop

2.        อาจารย์สอนให้เราพยายามหาความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดในนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ และปรับตัวเองเข้าสู่การเรียนรู้

3.        การศึกษาวิเคราะห์ในการใฝ่หาความรู้ในการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและนำไปสู่การสร้างองค์กรเพื่อเป็นแนวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:10:20 GMT+0700 (ICT)

นายนิพนธ์ ดำรงดี

-          ได้รับฟังคำบรรยาย เกี่ยวกับการคิดเป็น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรได้รับวิธีการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ

-          ทำสิ่งที่คิดได้ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

-          เมื่อได้รับฟังคำบรรยาย คิดเป็น - อยากรู้ ใฝ่หาความรู้ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง และจริงจังโดยสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในระดับล่างต่อไป

        ความรู้ที่ได้รับฟังคำบรรยาย โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับฟังคำบรรยายและต่อเนื่องถึงองค์กรอย่างดียิ่ง

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:12:24 GMT+0700 (ICT)

พัฒนพงษ์ ชี้ทางให้

1.        ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้

-          ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจาก LOA

-          ได้รู้ขบวนการเรียนรู้จาก LOA

-          ได้แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

-          ได้รู้จักวิธีการทำงานเป็นทีม

-          ได้พัฒนาองค์กรนำไปสู่เป้าหมาย

2.        การบรรยายของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-          การบรรยายเข้าใจง่าย เนื้อหาชัดเจน

-          การบรรยายเป็นกันเอง

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:13:36 GMT+0700 (ICT)

บรรเจิด แก้วมณี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ทำให้ได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีสามารถแบ่งแยกออกจากการปฏิบัติแบบเก่าๆซึ่งบางคนยังแยกกันไม่ออกระหว่างทฤษฎีกับวิธีปฏิบัติ ในการอบรมครั้งนี้มีการทำ Workshop ที่สามารถมีการแบ่งแยกความคิดได้อย่างถูกต้องเพื่อนำไปปฏิบัติให้กับองค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:15:26 GMT+0700 (ICT)

สมชาย ลอยสมบัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยสามร้อยยอด

ประโยชน์ที่ได้จาก ศ.ดร.จีระ

1.        เข้าใจความหมายของ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" และสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้กับตนและถ่ายทอดผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก กฟภ.ตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารระดับสูง

2.        สามารถนำทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ทฤษฎี 4L's , 8K's , 5K's , .ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รวมทั้งของ Peter Senge ไปเชื่ยมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ กฟภ.เนื่องจากเปิดโอกาสให้ใช้การระดมสมองจากกลุ่ม และยอมรับความคิดของกลุ่ม

3.        ประโยชน์จากการชม VDO ทำให้รู้ว่าประกาศต่างๆและองค์กรต่างๆจะอยู่รอดได้ต้องมีการทำนวัตกรรมเป็นการคิดสิ่งใหม่ๆซึ่งต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้สามารถคิดนอกกรอบได้

 

 

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:16:59 GMT+0700 (ICT)

นางกนกพรรณ เทพกิจ กฟจ.สส.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตร Learning Organization Awareness โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คือ

-          ทำให้เราต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานะการณ์ของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

-          ทำให้เราต้องมีการคิดนอกกรอบมากขึ้น คือ คิดให้เป็นจะส่งผลในเรื่องการสนับสนุนในการทำนวัตกรรมต่อไป

-          การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องรู้ให้จริงในงานที่ทำอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

1.        ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลาน้อยเกินไปทำให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่

2.        ขอให้มีหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษจะได้ทำให้องค์กรก้าวไปสู่องค์กรของผู้นำระดับประเทศ

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:18:12 GMT+0700 (ICT)

นายชุมพล ปิ่นน้อย

การไฟฟ้า จ.เพชรบุรี

สิ่งที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ในส่วนของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้ในเรื่องของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะ ทฤษฎี 4L's ที่น่าสนใจมาก

2.        สามารถมองเห็นและเชื่อมโยงงานกับภาพรวมขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

3.        เป็นการฝึกการสร้างทีมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และระดมสมองร่วมกันทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถของกลุ่มได้

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:19:02 GMT+0700 (ICT)

นายคมเดช วิจิตร์มณีพันธุ์ (รหัส 170994)

กฟภ..สมุทรสงครามกฟต.1(เพชรบุรี)

จากการเข้ารับประชุมในหัวข้อ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" วิทยากร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับความรู้ ดังนี้

1.        ขอบคุณ ผวก. กฟภ. ที่ทำให้ได้มีโอกาสพบตัวจริง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

2.        เมื่อได้รับข้อมูลจากท่านวิทยากร ทำให้ต้องสำรวจตัวเองเพิ่มขึ้น (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)ยอมรับความจริงว่า เมื่อออกจากงาน กฟภ.แล้วยังไม่รู้จะไปทำอะไร นอกจากจะไปขอทำงานกับน้องที่มีธุรกิจทำเสื้อผ้าส่งให้ผู้ขายรายใหญ่ย่ายประตูน้ำ กทม.

3.        จะเพิ่มจิตสำนึกในการทำงานให้กับ กฟภ. เพิ่มขึ้นโดยศึกษา อ่านหนังสือมากขึ้นเพื่อหาความรู้ต่างๆตามเจตนารมย์ขององค์กรและท่านวิทยากร โดยเฉพาะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษที่ท่านวิทยากรจะเปิดอบรม

4.        ทำให้มีความรู้สึกรักองค์กรมากยิ่งขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รักษาความมั่นคงในกิจการหรือธุรกิจให้ได้ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:19:56 GMT+0700 (ICT)

นางวราภรณ์ อร่ามกุล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรม โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คือ

1.        มีความคิดที่จะทำงานเป็นทีม เป็นกลุ่ม พัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกัน มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน (ผลักดันจากระดับสูงสู่ระดับล่าง) ให้ผลงานออกมาโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.        มีความอยากรู้ อยากเห็นและพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อให้งานสำเร็จ

3.        มีการใฝ่หาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความเก่งกาจ สร้างความสามารถ เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการอบรม

1.        ระยะเวลาในการอบรม สั้นไป ควรจะเป็น 3 วัน (เป็นอย่างน้อย)

2.        สถานที่เหมาะสมแต่ควรจัดที่พักให้ทุกคนพักร่วมกัน เพื่อทำ Workshop นอกเวลาการอบรม

3.        จัดแผนการฝึกอบรมในเรื่องของภาษาอังกฤษ เข้าไว้ในแผนด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานและองค์กรต่อไป

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:21:42 GMT+0700 (ICT)

เฉลิมพล สุคนธมาน

รหัส 263404

 

-          การบรรยาย โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เรื่อง Learning Organization Awareness ใน กฟภ.

 

-          ได้ประโยชน์ในการบรรยายเพื่อนำไปพัฒนาองค์กร ดังนี้

 

1.        ได้หลักทฤษฎีในการเปรียบเทียบการทำงานโดยใช้หลักการทฤษฎีมาขยายผลภายในองค์กร เพื่อหาข้อดีข้อเสียในการปรับปรุงองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้สูงสุด

 

2.        ได้ประโยชน์จากการจัดทำ Workshop ในเรื่องต่างๆทำให้มีการจับกลุ่มระดมสมองในการคิดเพื่อแก้ปัญหาและมีการแสดงออกของบุคลากรในระดับต่างๆ ทำให้เกิดผลดีในการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองในแต่ละด้านสายงานซึ่งมีความแตกต่างกัน

 

3.        ทำให้รู้จักการทำขั้นตอนของนวัตกรรม คือ การที่องค์กรใดจะทำนวัตกรรมจะต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเรียนรู้แล้วนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในการลงทุน

 

ข้อเสนอแนะในการบรรยาย

 

-          ควรจัดให้มีการบรรยายในเนื้อหาให้ละเอียดและมีเอกสารประกอบการบรรยายพร้อมตัวอย่างให้ผู้รับฟังบรรยายทราบและเห็นเป็นรูปธรรม

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:25:33 GMT+0700 (ICT)

นายธรรมนูญ อมรนิมิตร

โทร 081-763-7390

จากการสัมมนา "โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้" วันที่ 24-25 เม.. 2551 ที่โรงแรมมิลฟอร์ด

ผลที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้

1.        ได้เครือข่ายในการ Contract

2.        แสดงวิสัยทัศน์ให้เพื่อนพนักงานประจักษ์

3.        เกิด Paradise ใหม่ๆกับตนเอง

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 11:26:45 GMT+0700 (ICT)

วีระพล สุคนธมาน หผ.บง.(112360) กฟส.บคท

หลังจากร่วมอบรม L.O.A. ในกฟภ.โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ณ.โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 เม.. 51

 แนวคิด   วิธีการเรียนรู้ มีแนวคิดที่ท้าทายในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้ชวนคิดชวนดำเนินการพร้อมมีการตอบสนองให้เกิดการท้าทายพัฒนาแนวการคิดสร้างสรรค์ในการนำมาประยุกต์ในการทำงาน

อยากรู้     โอกาสในการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรู้จะต้องมีกาคิดเป็นทีมซึ่งทุกคนมีความคิดที่จะพัฒนาเอกสารสื่อต่างๆให้เป็นเสมือนแนวความคิดของทุกคนมาร่วมกัน

ใฝ่หาความรู้    ให้มีความรู้แท้จริง ถูกต้อง รู้จริง รู้เวลาที่จะใช้ ทำให้เรารู้จริงและมีศักยภาพในการบริการกับคนทั่วไป ความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา ความรู้ความสามารถของท่านและองค์กรให้มีการดำเนินการที่ดีและมีระดับการพัฒนาในระดับสูงต่อไป

คำแนะนำ    ในการให้ความรู้ และการบรรยายของผู้บรรยาย มีจุดอ่อนอยู่คือ มีระยะเวลาในการให้ความรู้ความสามารถจำกัดทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจได้ในระดับต่ำมาก

เสนอแนะ    ควรเพิ่มระยะเวลาให้มาก เพราะความรู้ที่ทุกคนได้รับจะได้นำไปประยุกต์ในการทำงานและให้สอดคล้องกันโครงการดีที่กำหนดให้ทุกคนมีแนวปฏิบัติและความรู้ที่แท้จริง   

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 15:20:48 GMT+0700 (ICT)

นายสุเทพ วรรณนิยม

จากการเข้าอบรม โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในครั้งนี้ขาพเจ้าได้ประโยชน์ดังนี้

1.        ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ 6 หลักในการทำงาน คือ คิดถึงสภาพแวดล้อมกว้างๆ การทำงานให้มีขั้นตอน ทำอะไรให้มองหลายๆด้านทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ

2.        วิธีการคิด 4 แนวก่อนที่จะเริ่มการทำงาน จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เช่น ครอบครัวดีขึ้น สังคมดีขึ้นและผลประโยชน์ที่จะได้รับคุ้มค่า

3.        รู้ รัก สามัคคี การทำงานจะต้องศึกษาให้รู้จริงก่อนทำงานจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาด การทำงานพร้อมกันมีความสามัคคี จะทำให้มีความสุข

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 15:21:55 GMT+0700 (ICT)

พรพรรณ ใจชาญสุขกิจ

นักบริหารงานทั่วไป 8 สังกัด กฟจ.ราชบุรี

จากการเข้ารับการอบรม หลักสูตรโครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.        การนำเสนอผลงานจากการเสวนาใน Power Point โดยไม่ต้องออกไปเสนอผลงาน

2.        หลักการฟังคำบรรยาย โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบรู้จักการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล

3.        ได้รู้จักการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับทฤษฎี

IP: xxx.8.173.240
เขียนเมื่อ Fri May 02 2008 15:22:47 GMT+0700 (ICT)

นายสุรพงษ์ ตระกรุดทอง กฟอ.จอมปิง จ.ราชบุรี

สิ่งที่ได้จาก อ.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        มีความหวังว่า กฟภ.ของเรา จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ

2.        จุดประกายในใจ ให้มีความคิด เพื่อปฏิบัติงานให้ กฟภ.แบบเต็มกำลังและเต็มใจ เพื่อให้กฟภ.เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ(ช่วยกันทุกคน)

3.        รู้ว่าผู้บริหารสูงสุดของ กฟภ. ให้ความสำคัญกับพนักงานชั้นผู้น้อยอย่างพวกเรา (ความคิดเห็น)

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:25:38 GMT+0700 (ICT)

นายสุภาพ กลิ่นพ่วง

สิ่งที่ได้รับจากการฟังบรรยาย

1.        แนวคิดจากการเรียนรู้ และโอกาสที่ได้เรียนรู้

2.        การสร้างหรือวิธีสร้างนวัตกรรม (การคิดนอกกรอบ)

3.        ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ฟัง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:26:15 GMT+0700 (ICT)

นายชัยยุทธ มีชูคุณ

สิ่งที่ได้รับการบรรยายจาก อาจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        มีแรงจูงใจและเกิดพลังในการแสวงหาความรู้

2.        ได้รับแนวคิดที่เกิดช่องทางเพื่อคิดนวัตกรรมใหม่ๆ

3.        เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาจึงได้รู้ว่าคนเราหยุดนิ่งเท่ากับล้าหลัง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:26:46 GMT+0700 (ICT)

นายไชโย จารุนิล

สิ่งที่ได้รับจากการฟังบรรยาย

1.        ทำให้ทราบ ความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอ่านหนังสือ ฟังข่าว เรียนเองได้

2.        เข้าใจว่า นวัตกรรม คืออะไร เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม

3.        ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่เงิน สิ่งของหรือเครื่องจักรแต่เป็นคน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:27:31 GMT+0700 (ICT)

นายสมศักดิ์ สิงห์โตทอง

1.        ได้รับความรู้จากทฤษฎี 4L's , 8K's , Peter Senge ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ ตามที่กลุ่มแต่ละกลุ่มได้อธิบายแล้วในห้องเรียน

2.        ได้แนวความคิดการนำความรู้มาใช้จากการบรรยายแนวคิด L.O.A. จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

3.        ได้รับความประทับใจในการแสดงการนำความคิดไปปฏิบัติได้

          เมื่อได้รับความรู้และจะนำไปเป็นแนวการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ กฟภ. และพนักงานทุกคน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่ กฟฟ.จุดรวมงาน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:28:16 GMT+0700 (ICT)

นายสุวัฒน์ ปธนะพาณิช

สิ่งที่ได้รับจากการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.        การนำทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ไปเชื่อมโยงกับองค์กรการเรียนรู้ของ กฟภ.

2.        นำแนวความคิด เพื่อสร้างสรรค์ ให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน

3.        การระดมความคิดจาก การเรียนรู้ ไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

ส่วนที่จะนำไปขยายผลให้กับหน่วยงาน

จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงด้านการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในหน่วยงานในเรื่องด้านบริการ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:28:55 GMT+0700 (ICT)

นายเจริญ ธนวัฒน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ได้ใช้สมองคิดตาม และหาข้อมูลและเหตุผลเพื่อตอบคำถามกลุ่ม หรือทำ Workshop

2.        ทำให้ได้ภาพของพนักงานที่แต่ละกลุ่มต่างก็มีพฤติกรรมต่างกันได้สนุก (กลุ่มผมมองดูไม่มีใครกล้า) เงียบสนิทไม่กล้าแสดงออก

3.        ได้ความสุขครับผม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:29:34 GMT+0700 (ICT)

นายสุวัฒน์ กัลยา กฟอ.จอมบึง

3 สิ่งที่ได้รับจากการบรรยายของ วิทยากร

1.        จุดประกายความคิดในเรื่องของ L.O.A. ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

2.        การแนะนำให้มีการอ่านหนังสือ โดยซื้อหนังสือมาอ่านทุกสัปดาห์

3.        การที่จะดำเนินการ ได้สำเร็จและได้ผลอย่างจริงจัง คือต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ทำแบบไฟไหม้ฟาง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:30:08 GMT+0700 (ICT)

นายสมเกียรติ ทิพย์พรวงษ์

สิ่งที่ได้จากการประชุมในหัวข้อ Learning Organizations Awareness

1.        การเรียนรู้ทำให้ได้รับความรู้การเปรียบเทียบ เกี่ยวกับการนำไปเชื่อมโยงเข้ากับในการนำไปสร้างองค์กร โดยนำเอาทฤษฎีของ 4L's , 8K's , 5K's , Peter Senge ไปจัดการในองค์กรต่อไป

2.        การเรียนรู้ได้รับรู้เกี่ยวกับการทำ Workshop ได้ถูกและครบทุกวิธีในการทำสิ่งต่างๆที่ได้กำหนดดีขึ้น

3.        การเรียนรู้ได้รับประโยชน์ เกี่ยวกับการรับรู้ของกฎต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจได้ละเอียดยิ่งขึ้น เป็นเรื่องดีต่อผู้เข้าเรียนรู้ อาทิเช่น กฎของ Perter Senge คือ รู้อะไรต้องรู้จริง แบบอย่างทางความคิดเห็นอนาคตร่วมกัน เรียนเป็นทีม คิดมีเหตุผล และยังมีอีกหลายกฎ และทฤษฎี อีกหลายๆอยาง

-          ในการเรียนรู้ในวันนี้ เป็นสิ่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและนำไปใช้ได้ตลอดเวลาและนำไปใช้ใน กฟภ.ต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:30:43 GMT+0700 (ICT)

นายเลิศ ภูมิสิริรัฐ

ผจก.กฟส.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

1.        ได้แนวทางในการทำงานในเชิงวิเคราะห์กับความรู้ในการอบรม

2.        การทำงานเป็นทีมทุกคนสามารถออกความคิดเห็นเพื่อนำข้อสรุปที่ถูกต้อง

3.        นำประโยชน์เชิงปฏิบัติในการเรียนรู้ ไปใช้กับองค์กรได้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:31:18 GMT+0700 (ICT)

นายณรงค์ ฮะเจริญ

-          การปฏิบัติงานของบุคคลากรในองค์กรต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ มีวัฒนธรรมและจริยธรรม

-          การเปิดกว้างทำงานเป็นทีม ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยดี

-          ต้องเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

-          ได้แนวทางการปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์ทำให้องค์กรดีขึ้นทันต่อสภาวะการปัจจุบันและทำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี

-          รู้จักมีความอดทน อย่ายอมแพ้ในอุปสรรคต่างๆ รู้จักแก้ปัญหาต่างๆและรู้จักหาแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้าที่ดีและได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:31:51 GMT+0700 (ICT)

นายณรงศักดิ์ โลกนุเคราะห์

ผจก.กฟภ. สาขาอำเภอสวี่

1.        การเปิดกว้างในการให้ความคิดของผู้เข้ารับการอบรม ที่ท่าน อ.จีระ สอนอย่างมาก

2.        การสอนให้บุคคลากร มีวัฒนธรรมและจริยธรรมในองค์กร

3.        การนำทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L's , 8K's , 5K's , Perter Senge

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:32:31 GMT+0700 (ICT)

นายกิตติ

1.        Health สุขภาพต้องมาก่อน ถ้าพนักงานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลจะลดลง

2.        Head ความคิดมีวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับผู้นำขององค์กร เพื่อนำพาองค์กรให้ไปสู่การปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน

3.        Heart ทำงานด้วยใจรักและมีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรม (รักษาศีล 5)

4.        Happiness ความสุข - หาได้ทุกวันไม่ต้องรอถ้าเข้าใจก็มีความสุข (ไม่ใช่จะแสวงหาตอนแก่)

(โครงการสุขภาพของร่างกาย) ต้องมาก่อน ครับ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:33:19 GMT+0700 (ICT)

นายอนุชา ทับทิมสุวรรณ

ไฟฟ้าย่อย ต.หนองพลับ

ประโยชน์ได้รับจากอาจารย์จีระ

1.        ได้รับความรู้จากการรับฟัง และคการทำ Workshop ของแต่ละกลุ่มทำให้เข้าใจในโครงการแห่งการเรียนรู้

2.        ประทับใจในการเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลเหตุที่ได้รู้จริง ทำอย่างไร ทำเพื่อใคร ซึ่งทำแล้วได้อะไรเป็นอย่างมาก

3.        เมื่อดู VDO นวัตกรรมและทำให้ทราบข้อมูลของเหตุผลคือ ทำในสิ่งใหม่คิดขึ้นมาใหม่ๆมีประโยชน์แก่ กฟภ.และส่วนรวม ทั้งบุคลากรทุกๆคนได้รับความรู้ใหม่ๆ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:33:53 GMT+0700 (ICT)

ชัชวาล ตระกูลดิษฐ์

กฟอ.บางแพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

-          สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้พนักงานได้ทราบและปฏิบัติตามโดยยึดถือหลักแนวคิดจากทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทฤษฎี 4L's 8K's 5K's และของ Peter Senge โดยยึดหลักสำคัญเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ กฟภ. เป็นบางข้อนำมาประยุกต์ใช้กับงานทำให้เกิดความร่วมมือกันคิดจากพนักงานอันจะนำมาซึ่งความสามัคคีและความก้าวหน้าของพนักงานและหน่วยงาน

-          ได้รับประโยชน์จากการชม VCD ทำให้ทราบว่าองค์กรต่างๆจะก้าวหน้าได้จะต้องมีการร่วมกันสร้าง นวัตกรรมขึ้นมาใหม่เพื่อนำมาใช้ให้เกอดประโยชน์ต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:34:23 GMT+0700 (ICT)

นายจรุง ชนะภัย

ประโยชน์ที่ได้รับจาก อาจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้ ความหมายของคำว่า นวัตกรรมและได้รับรู้ทฤษฎีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและหน้าที่การงาน

2.        ได้รับการกระตุ้นให้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาการศึกษาหาความรู้ไม่มีคำว่าแก่เกินเรียน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:34:49 GMT+0700 (ICT)

นายนราชัย จั่วแจ่มใส

สิ่งที่ได้จากการเข้าอบรม L.O.A.

1.        เปลี่ยนความคิดในการสร้างการเรียนรู้และต้องรู้จริง

2.        คิดสร้างการเรียนรู้ที่เป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน

3.        มีการมองป้องกันความเสี่ยงป้องกันอย่างเป็นระบบ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:35:19 GMT+0700 (ICT)

นายไพโรจน์ สุทธารมย์

ผชน.9 กผป..1

1.        ได้รู้จักและพบตัวจริงของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

2.        ได้รับความรู้ในการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในองค์กร

3.        มีความกะตือรือร้นเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:36:00 GMT+0700 (ICT)

นายอนันต์ ฉัตรภูมิ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา จาก อ.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้ในทางทฤษฎีเพ่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2.        มีแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3.        มีกรอบคิดที่มีเหตุผลและมีหลักการ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:36:37 GMT+0700 (ICT)

นางจิรภา น้อยนิมิตร

1.        ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ได้ชัดเจน

2.        กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม และร่วมกันคิด

3.        มุ่งเน้นการให้ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:37:06 GMT+0700 (ICT)

นายดำรงค์ สุดยอด กฟส.ปากท่อ

1.        แรงจูงใจในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่เป็นตัวอย่างให้พนักงานในแผนก

2.        ทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการทำงาน กล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่ม

3.        สร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานมีเป้าหมาย

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:37:42 GMT+0700 (ICT)

นายสนอง เกี้อสมบัติ

หผ.กส.กฟอ.ชุมพร

โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( L.O.A.)

1.        การนำเสนอเนื้อหาสาระแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้รับฟังการบรรยายเข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร

2.        เป็นการระดมความคิด เพิ่มความรู้ความสามารถแต่ละบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรได้ดี

3.        เป็นการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใหม่ๆ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:38:16 GMT+0700 (ICT)

นายบรรลือศักดิ์ บุญจันทร์

1.        ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรด้วยทีมงาน

2.        ได้รับความรู้ใหม่ๆที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

3.        มีแนวความคิดที่จะทำนวัตกรรมใหม่ๆให้องค์กรกับงานที่มีอยู่แล้ว

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:38:45 GMT+0700 (ICT)

ปกรณ์ ถาวร

-          รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมรับความรู้ไปกับท่านอาจารย์

-          น่าจะได้รับการสัมมนาแบบนี้บ่อยๆและมีจำนวนวันมากกว่านี้

-          อยากให้ กฟฟ. จัดให้พนักงานได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆนอกเหนือจากเรื่องนี้อีก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 10:39:17 GMT+0700 (ICT)

นายธวัช กอวัฒนาวรานนท์ (219780)

กฟส.ปากน้ำชุมพร

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        นำความรู้ที่ได้รับจากท่าน (.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์) ไปใช้ประโยชน์ในโอกาสข้างหน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (กฟภ.)

2.        ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

3.        ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาในองค์กรให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้ไฟให้มากที่สุดพร้อมกับพนักงานในองค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:07:50 GMT+0700 (ICT)

นายรณภา ทองโปร่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ได้แนวคิดและความเข้าใจคำว่า "นวัตกรรม" ว่าต้องมีส่วนสำคัญอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดให้คนอื่นๆได้ถูกต้อง จะได้นำๆไปให้เพื่อนร่วมงานเสนอนวัตกรรมต่อไป

2.        มีการทำงานเป็นทีม ให้ทำ Workshop ในแนวคิดที่หลากหลาย เป็นความคิดที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีความเห็นที่แตกต่างแล้วมาสรุปเป็นหนึ่งเดียวนำไปใช้ในงานได้

3.        มีการอธิบายและเสริมข้อเสนอแนะ ขยายผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบอย่างชัดเจนจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมาก และได้เรียนรู้จากผู้สอนในระดับประเทศ ซึ่งน้อยคนจะมีโอกาสเพราะส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแต่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้จากท่าน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:08:32 GMT+0700 (ICT)

ว่าที่ ร..บุญปลูก โต้ทองดี

                จากการที่ได้มาเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้เรามีความคิดริเริ่ม พัฒนางานให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเดิมนั้นเราจะทำไปตามปกติโดยไม่มีกาคิดในสิ่งที่แตกต่างจากการกระทำอยู่เป็นประจำ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:09:08 GMT+0700 (ICT)

นายวีรศักดิ์ ชินชิราศัย

ผลที่ได้รับจากการบรรยายของ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ส่งเสริมให้บุคคลากรในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและบริการในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ยึดติดระเบียบและการปฏิบัติงานเดิมๆ แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวจะต้องไม่ผิดระเบียบหลักเกณฑ์และก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กร

2.        พยายามประยุกต์พร้อมโน้มน้าวให้บุคลากรทุกระดับ ยอมรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กร

3.        การปฏิบัติงานต่างๆจะต้องคิดหรือวางแผนงานก่อนปฏิบัติจริงทั้งระยะสั้นและยาว

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:09:40 GMT+0700 (ICT)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

1.        วิทยากรยังไม่สามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความรู้ได้ดีเท่าที่ควรและบรรยากาศเกิดการตรึงเครียด

2.        VCD เรื่องนวัตกรรมต้องปรับปรุงให้เกิดความคิดที่ชัดเจน

3.        วิทยากรทำอย่างไรที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมกล้าแสดงออกแนวทางให้ดีที่สุด

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:10:20 GMT+0700 (ICT)

นางวรรณงาม พุ่มสุทัศน์ รหัส 168927

หลังจากเรียน L.O.A. กับอ.ดร.จีระฯ แล้วได้แนวคิดที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นดังนี้

1.        จะนำความรู้ที่ได้รับจาก อ.จีระ และ อ.ท่านอื่นๆไปlร้าง Value added

2.        หัดคิดนอกกรอบให้มากขึ้น

3.        ทราบว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดจะพยายามส่งเสริมให้ พนง.มีการเรียนรู้มากขึ้น ให้มีการแสดงความคิดเห็นและระดมสมองมากขึ้นในการแก้ปัญหาในการทำงาน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:11:02 GMT+0700 (ICT)

นายวีระ นามแสง

ผชน 9. ประจำการไฟฟ้าจังหวัดประจวบ

เรียน       .ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                ผมได้รับความกรุณาจากท่านมากในเรื่องวิชาการ เทคนิคและความรู้รอบตัวซึ่งเดิมผมได้เรียนรู้เรื่องนี้มาน้อยเมื่อมาสัมมนาก็ได้รับทราบความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่อง

1.        วิชาการที่กว้างไกลไร้พรมแดนจากระบบใหม่ๆทั้งในประเทศ

2.        เทคนิคชั้นสูงขึ้น จากทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.        ความรู้รอบตัวใหม่ๆที่ได้รับจากเอกสาร และ IT เพื่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาสมองให้รอบรู้ กว้างไกลก้าวไปพร้อมกับโลกยุค IT และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:11:38 GMT+0700 (ICT)

นายสุนทร สกุลอินทร์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังบรรยายจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับความรู้เพื่อนำไปสู่ารปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.        ทำให้แนวคิดในการพัฒนาพนักงานได้รับรู้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

3.        ทำให้มีความคิดว่าในการปฏิบัติตามหัวข้อข้างต้นยังมีขีดจำกัดในเรื่องกฎระเบียบของ กฟภ. ที่ยังไม่มีการแก้ไขในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน

4.        ควรมีการพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระดับบนลงมาให้การสนับสนุนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้รับรู้หรือยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วย และหาแนวทางแก้ไขให้องค์กรอยุ่ในระดับธุระกิจมิใช่รัฐวิสาหกิจ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:12:15 GMT+0700 (ICT)

นายสุรพันธ์  การไฟฟ้า จ.ระนอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟัง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ บรรยาย

-          ทำให้รับรู้ได้ว่า การที่จะสร้างคุณค่าในตัวเราเองนั้นเราจะต้องใส่ใจกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคม

-          ทำให้เราเกิดความคิดใหม่ๆว่าปัจจุบันเราไม่สามารถจะคิดจะทำอยู่อย่างเดิมได้ต้องคิดทำวิธีการใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆ

-          อาจารย์สอนให้รับรู้ว่า การที่เราจะทำอะไรนั้นเราต้องรู้เหตุรู้ผลก่อน ที่จะรับรู้วิธีการต่างๆและต้องทำอย่างจริงจังซึ่งจะนำมาซึ่งการเกิดเป็นทุนทางด้านตัวเราที่มีความรู้เพิ่มเติม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้

-          อาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ - ความคิด ที่จะสร้างสรรค์ บุคลากรให้มีคุณค่า

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่สอนสั่ง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:12:40 GMT+0700 (ICT)

นายกรีธา พวงมะลิ

กฟจ.เพชรบุรี

1.        มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        เป็นบันได้ ในการพัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นเลิศขององค์กร

3.        พัฒนาบุคลากรให้ทำงานเป็นทีม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:28:53 GMT+0700 (ICT)

วรรณา สุยโพธิ์น้อย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้

1.        ได้รับรู้วิธีการเรียนรู้ มีความรู้แล้วต้องรู้จริง เพื่อจะนำไปปฏิบัติได้

2.        มีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

3.        สามารถนำการเรียนรู้ได้ดีไปพัฒนาองค์กรได้จริง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:29:39 GMT+0700 (ICT)

นายทรงยศ วัฒนสินธุ์

ประโยชน์ที่ได้รับจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ได้รับแนวทางและคำจำกัดความ เรื่อง "องค์กรแห่งการเรียนรู้" L.O.A. ชัดเจนมากขึ้น

2.        ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่อง "นวัตกรรม" มากขึ้น

3.        อธิบายแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคิด 4 แนว

-          4L 's , 8K's , 5K's  เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:31:11 GMT+0700 (ICT)

นายเกียรติศักดิ์ มากหมู่

กฟภ.อำเภอเข้าย้อย 081-9094738

1.        หลักในการทำงาน 6 ประการ

2.        แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.1     สร้างการเรียนรู้ จากทฤษฎี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทฤษฎี 4L's , 8K's , Peter Senge

2.2     พัฒนาบุคลากร : อบรมพนักงาน

2.3     พัฒนาองค์กร

3.        เข้าใจว่า นวัตกรรมและเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประเทศ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:31:43 GMT+0700 (ICT)

นางอรอนงค์ ยูงทอง

กฟภ..เขาย้อย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้

1.        ทำให้รู้ว่ากว่าเราจะรู้อะไรแล้ว เราต้องรู้ให้จริง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ให้มากขึ้น

2.        ทำให้รู้จักวิธีที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาพนักงาน จากการเรียนรู้ต่างๆ

3.        รู้จักคำว่านวัตกรรม และมีแนวคิดใหม่ๆเพื่อคิดนวัตกรรมมาพัฒนาองค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:32:12 GMT+0700 (ICT)

เกริกเกียรติ มณีสะอาด กลุ่ม1.1

1.        เข้าใจในความหมายของ "นวัตกรรม" มากขึ้น

2.        มั่นใจแนวทางของผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ของพนักงานทุกระดับ และสร้างเป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไปเพื่อจะทำให้ กฟภ.ก้าวหน้าไปมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ

3.        ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและทำงานกลุ่ม

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:32:42 GMT+0700 (ICT)

นายเอิบ พงษ์พาณิช

ชก.บล.กบล.กฟต.1

1.        ทราบความชัดเจนในโครงการ L.O.A. ซึ่งควรมีมานานแล้วและน่าจะพัฒนาต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

2.        การระดมแนวคิดของบุคลากรต่างพื้นที่อย่างมีอิสระในการประชุมครั้งนี้ค่อยข้างเปิดและได้แนวคิดบางส่วนตามแต่เวลาที่มีน้อย

3.        มีความกระจ่างบ้างในบางส่วนถึงแม้จะไม่ชัดเจน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:33:26 GMT+0700 (ICT)

บำรุงรัต เจียมจรัส

กฟจ.ราชบุรี 25 เม.51

สิ่งที่ได้รับจากการเข้ารับการสัมมนา จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        การบรรยายได้รับความรู้หลายด้าน และเป็นกันเองมากกับผู้รับการอบรม

2.        เป็นแรงกระตุ้นให้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ขยายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมด้วย

3.        เป็นแรงจูงใจให้หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวในทุกๆด้านตามที่อาจารย์ว่า ความรู้ถ้ามีใส่ตัวไว้มากๆไม่ต้องกลัวตกงาน แม้เกษียณอายุแล้วก็ยังสามารถสร้างเงินได้

ข้อเสนอแนะ

-          อยากให้เด็กนักเรียนของไทยได้รับการพัฒนาด้านการศึกษามากกว่าปัจจุบัน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:34:04 GMT+0700 (ICT)

นายศิริชัย เล็กเจริญ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับวิธีการอบรมแบบใหม่ๆไม่เหมือนเดิม

2.        ได้รับความรู้และความสำคัญ ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่จะสามารถทำให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

3.        มีการทำงานเป็นทีม มีการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของแต่ละคนเพื่อนำเอามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:36:01 GMT+0700 (ICT)

นายศักดา ปานศิริ

ผชน. 9 กฟต.1 เพชรบุรี

1.        ได้รู้จักท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ทราบทฤษฎี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทฤษฎีของอาจารย์ และ Peter Senge

2.        ได้รู้แนวทางการปฏิบัติ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่องค์กร

3.        ในสังคมการเรียนรู้ ได้ทราบแนวทางความคิดของแต่ละกลุ่ม ที่ได้รวบรวมความคิดต่างๆ ข้อเสนอแนะแนวทางที่สามารถเสนอโครงการเชิงนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถเสนอทำประโยชน์ให้กับ กฟภ. พัฒนาบุคลากรของ กฟภ. ให้มีความก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:37:15 GMT+0700 (ICT)

นายสว่าง สุภัทราชัย

กฟอ.ชะอำ

เรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ข้อแนะนำ

1.        ควรใช้ภาษาตางประเทศให้น้อยยกเว้นศัพท์เฉพาะ

2.        ควรจัดวิทยากรคอยปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม

3.        ควรมีเวลาชี้แจงแต่ละกลุ่มว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรจึงถูกต้อง

4.        ส่วนอื่นๆดีมาก

ประโยชน์

1.        ผู้ฟังได้เรียนรู้และเพิ่มความคิดใหม่ๆ

2.        นำไปคิดทบทวนที่จัดทำความคิดอย่างมีระบบ

3.        พัฒนาสร้าง นวัตกรรมในงานที่จะต้องทำใหม่ขึ้นมา

 

ความประทับใจ

1.        ระบบการเรียนแบบ 2 ทาง แบบผู้สอนและผู้ฟังร่วมกัน

2.        มีการทำ การคิด จะทำนวัตกรรม

3.        รับรู้ทางความคิด ต้องมีความรู้ที่แท้จริง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:40:51 GMT+0700 (ICT)

นายธนะ โชคพระสมบัติ 331794

กองแผนงานและปฏิบัติการ

1.        กระตุ้น ให้ตระหนักถึงการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.        เข้าใจ  L.O. , KM และ Immolation ทั้งลึกและกว้าง

3.        Team Work

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:41:21 GMT+0700 (ICT)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ประโยชน์ที่ได้รับในการอบรมในครั้งนี้

-          ได้รู้จักทฤษฎีต่างๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

-          ทำให้เกิดการตื่นตัวต่อการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป

-          ทำให้รู้หลักในการทำงานมากยิ่งขึ้น

-          ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปพัฒนาไฟฟ้าให้เจริญต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:41:51 GMT+0700 (ICT)

นายตรัยเทอด ใวชาญสุขกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้

1.        จากการอบรมทำให้เกิดแรงกระตุ้นทำให้เกิดการคาดหวังและความต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับองค์กร

2.        เมื่อได้ฟังท่านวิทยากรอบรมทำให้เกิดความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจมากขึ้น

3.        ได้รับความรู้จากการทำนวัตกรรมจากการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งแต่เดิมเคยคิดว่านวัตกรรมคือการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ตอนนี้ได้รู้ว่าโครงการใหม่ๆก็คือนวัตกรรมและได้รู้ถึงการคิดนอกกรอบให้เกิดประโยชน์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:42:50 GMT+0700 (ICT)

นายดำริ เพชรรัตน์

สัมมนา L.O.A.

ความพึงพอใจวิทยากร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        การใช้สื่อในการบรรยายเหมาะสมดีเข้าใจง่าย

2.        บุคลิกภาพ การแต่งกาย ดีมากๆ

3.        เป็นการสัมมนาที่ให้โอกาสแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าสัมมนาดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:43:31 GMT+0700 (ICT)

นายชาติชาย 287937

สิ่งที่ได้รับจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ทำให้มีความใฝ่รู้ (รู้จักคิดนอกกรอบ)

2.        รู้กว้างขวาง (คิดอย่างมีระบบ)

3.        ศึกษาอย่างถ่องแท้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:45:16 GMT+0700 (ICT)

...ธานี เขียวสอาด กฟต.1(เพชรบุรี)

1.        อาจารย์ ดร.จีระฯ สามารถจุดไฟที่มอดเป็นเถ้าถ่านไปแล้วให้ลุกโชนขึ้นมาได้

2.        สามารถเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วรอบๆตัวในองค์กรมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

3.        นำความรู้จากท่านอาจารย์ไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:45:46 GMT+0700 (ICT)

ภานุวัตร พิทักษ์ธรรมคุณ 258140 กฟต.1

1.        มีการกระตุ้นให้ผู้ฟังมีการตื่นตัวตลอดเวลา คิดตามตลอดเวลา

2.        สอนให้ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความคิดเป็นระบบดีมาก

3.        ทำให้ผู้รับการอบรมได้ทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพื่อเป้าหมายดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:46:12 GMT+0700 (ICT)

จารุ โรจนศวิญญา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        เข้าใจเป้าหมายของ L.O.A.

2.        การเชื่อมโยงของทฤษฎีต่างๆกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ กฟภ.

3.        ได้รู้จัก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:46:52 GMT+0700 (ICT)

นางนพรัตน์ ปานศิริ

เรียน       .ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                ตามที่ท่านได้ให้ความรู้แก่ดิฉัน ดิฉันได้ความรู้จากท่านและประทับใจท่านในเรื่อง

1.        การร่วมทำงานกันเป็นทีม ซึ่งในทีมของดิฉันได้ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด เป็นอย่างดี

2.        ท่านให้ความคิดอิสระแก่พนักงานของ กฟภ.ที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ และทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับองค์กร

3.        ท่านให้แนวทางแก่ทุกคน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณคะ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:47:21 GMT+0700 (ICT)

บุญลือ ทรัพย์เอี่ยม

กฟส.บ้านแหลม

1.        ได้รับความรู้จาก อ.ดร.จีระ คือ งานที่จะนำไปสอนลูกน้องในแผนกตัวเราต้องศึกษางานให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าผลออกมาจะดีหรือถูกผิดอย่างไรค่อยนำไปสอนในแผนกได้

2.        การรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อฟังอาจารย์แล้วตัวเรายังรู้น้อยจะต้องอ่านและเรียนรู้เพื่อต่อยอดในความรู้ของตัวเองอีกมาก

3.        จะนำหลักการทำงานข้อ 6 การเป็นเจ้าขององค์กรจะหาสิ่งจุงในให้ลูกน้องทำตัวเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อจะได้รักและหวงแหนดูแลองค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:47:56 GMT+0700 (ICT)

สุพัตรา บุศย์ประยูร

1.        เข้าใจคำว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และจะนำไปปฏิบัติโดยการพยายามใฝ่หาความรู้ให้กับตนเองและแนะนำให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ใน กฟภ. เช่นห้องสมุดเราก็สามารถเข้าไปหาความรู้ได้

2.        ทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพยายาม คิดค้น หาวิธีการแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ใช้ไฟ

3.        การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ หากทุกคนต้องการใฝ่รู้

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:48:41 GMT+0700 (ICT)

สุทธินัย สุริยัน

ฝปค..1

1.        ได้รับทราบถึงองค์ความรู้ วัฒนธรรมของการเรียนรุ้ และการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร อันเป็นที่รักของพนักงานการไฟฟ้า และยังได้พัฒนา ทางจริยธรรมและคุณธรรมในการทำงาน

2.        ได้รับการพัฒนาสมองในการนำเสนอแนะโครงการ นวัตกรรมและการทำงานเป็นทีม ระดมสมองเพื่อคัดเลือกโครงการ

3.        ได้รับทราบถึงโครงการและนวัตกรรมและความคิดเห็นของที่ประชุมและข้อ Comment ของท่านวิทยากรเพื่อนำไปขยายผลและปรับปรุงไปใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

-          การระดมสมองในโครงการต่างๆจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้คาดว่าน่าจะได้โครงการใหม่ๆดีๆกว่าที่ได้นำเสนอไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:49:34 GMT+0700 (ICT)

วิทวัส บุญเลิศ

ความประทับใจในการเรียน Learning Organization Awareness

1.        ได้รับความรู้ในเรื่อง Learning Organization Awareness เพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมมีความรู้น้อยมาก และคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปเริ่มตั้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนางานให้มีการเพิ่มศักยภาพการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้าได้ต่อไป

2.        จากความรู้ที่มีอยู่น้อยเกี่ยวกับ L.O. เมื่อได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรได้โดยให้มีการทำงานเป็นทีมในหน่วยงานเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงขององค์กรที่จะก้าวหน้าไปในอนาคต

3.        เมื่อองค์กรเข้มแข็งมีองค์ความรู้ที่ดีในองค์กรแล้วมีการพัฒนาต่อยอดไปจึงถึงขั้นการทำนวัตกรรมต่างๆขึ้นในองค์กรทำให้มีการพัฒนาในการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

-          ควรให้มีการติดตามผลการดำเนินการในส่วนของ L.O. อย่างต่อเนื่องและนำมาขยายผลเพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:50:39 GMT+0700 (ICT)

นายเกียรติ อยู่เจริญ

"คิดตามวิทยากรบรรยายและคิดต่อยอดในการพัฒนา"

ประโยชน์ในการเข้ารับการอบรม

1.        ใช้ทฤษฎีประยุกต์ในการพัฒนาระบบวิธีการทำ

2.        การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล

3.        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:51:19 GMT+0700 (ICT)

นายโยธิน สีดอกบวป

"โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้" โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะการสัมมนาโครงการดังนี้

1.     หัวข้อ     - เนื้อหาน้อยเกินไป (ชีสที่แจก)

2.        บรรยาย  - อาจารย์ฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความตระหนักและตื่นตัวต่อการศึกษาเรียนรู้ให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:51:50 GMT+0700 (ICT)

..นภาพร เวียงวีระ

สิ่งที่ได้จากการอบรมสัมมนา Learning Organization Awareness ใน กฟภ.

1.        ได้ความรู้ในเรื่องใหม่ๆ เช่น ทฤษฎี 4L's , กฎของ Peter Senge สามารถนำไปปับใช้ในการเรียนรู้ที่จะอยู่ในองค์กรอย่างมีคุณค่า

2.        รู้แนวโน้มการพัฒนาองค์กรในอนาคต พนักงานทุกคนจะมีโอกาสที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ จะทำให้หน่วยงานก้าวไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.        ได้มีโอกาสรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:52:19 GMT+0700 (ICT)

นางสุนิษา ต้นเนียม

กฟอ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในการสัมมนาในครั้งนี้กับอาจารย์ฯ ข้าพเจ้าได้รับสิ่งต่อไปนี้ คือ

1.        ค้นหาตัวเองได้ชัดเจนขึ้น โดยรู้ว่าเราชอบอะไรและอะไรจะทำให้ตัวเราเองประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

2.        ทำให้ตัวเองมีความต้องการใฝ่หาความรู้เพิ่มจากเดิมที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน

3.        นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นประโยชน์ต่อองค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:52:55 GMT+0700 (ICT)

สุรนาท ประดิษฐ์

ได้อะไรบ้างจากการอบรมสัมมนา

1.        ได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีใหม่ๆ มีทฤษฎีตัวนำทางความคิดเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องได้รับความรู้จากการดำเนินงานโดยบุคคลากรที่มีความคิดเป็นเพียงอย่างเดียว

2.        ได้รับแนวทางด้านความคิดแนวใหม่จากเดิมๆที่เคยเจอะเจอมีทฤษฎีที่นำแนวความคิดที่อาจารย์ได้นำมาเพิ่มเติมจากความคิดที่มีเพียงความคิดทางด้านงานด้านเดียว

        ขอขอบคุณท่านด้วยความเคารพที่ท่านได้นำความคิดให้มีความริเริ่มนำความคิดดัดแปลงทางด้านปฏิบัติเพียงด้านเดียวเพื่อนำออกมาเป็นพื้นฐานการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยแท้จริง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:53:41 GMT+0700 (ICT)

นายสรพงษ์ ลีพรหมมา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ได้รับความรู้ ความหมาย ความสำคัญ ของนวัตกรรม

2.        มีแรงจูงใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

 

 

 

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:54:13 GMT+0700 (ICT)

นส.วัลภา ปัญญาธีระ

ในการอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ดิฉันได้รับความรู้และนำความรู้นี้ไปปรับเปลี่ยนกับการทำงานคือ

1.        การทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ให้จริง

2.        การทำงานเป็นทีม เรียนรู้เป็นทีม

3.        การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:54:51 GMT+0700 (ICT)

นายไตรเทพ บุญตนาชัย

ผปค.กศท..1

1.        ได้รับความเข้าใจในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (L.O.) และการบริหารจัดการองค์กร (K.M.) เพื่อนำไปพัฒนาใช้ในองค์กร (กฟภ.) โดยเริ่มจาก

การเรียนรู้ - วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - องค์กรแห่งการเรียนรู้

2.        ได้แนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร

3.        ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Workshop)

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:56:55 GMT+0700 (ICT)

นายเจริญ มีสิน

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.        ทำให้มองเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำให้เรามีความรู้และทันต่อเหตุการณ์และทันต่อโลกยุคใหม่และนำไปประยุกต์ในงานที่ทำประจำและไปถ่ายทอดต่อยอดให้แก่พนักงานในหน่วยงาน

2.        ทำให้รู้ทฤษฎีต่างๆมากมายหลายทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎีพอเพียงของในหลวงที่ว่าในการทำอะไรหรือคิดจะทำอะไรสักอย่างจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบหลายๆอย่างซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการไฟฟ้าฯ

3.        ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มซึ่งมีการระดมความคิดในการเรียนรู้และระดมสมองในการหาทางแก้ปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งในอนาคตจะเป็นยุค IT พนักงานทุกคนจะได้ขวนขวายในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและ IT อยู่ตลอดเวลา

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:57:30 GMT+0700 (ICT)

นายทรงชัย พิทักษ์สวัสดิ์การ

หผ.บป.กฟจ.ชพ.

โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ (L.O.A.)

1.        การนำเสนอเนื้อหา สามารถทำให้ผู้รับฟังซึ่งยังไม่เคยรับฟังมาก่อนเข้าใจนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้พอประมาณสำหรับการเริ่มต้น

2.        เนื้อหาเข้าใจง่าย มีการตอบสนอง 2 ทาง ทำให้เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังจากจบการอบรม

3.        สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และระดมความคิดหลากหลายเนื่องจากมาต่างพื้นที่ ปัญหาที่แต่ละคนประสบจึงต่างกัน

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:58:00 GMT+0700 (ICT)

นายฉลอง โหมดเจริญ

หผ.มต.กฟจ.ชุมพร

โครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ L.O.A.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.        ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้หลากหลาย

2.        เปิดวิสัยทัศน์ให้ผู้เข้ารับการสัมมนา กว้างไกล

3.        มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:58:35 GMT+0700 (ICT)

นายดำรง ตะกรุดนาค

หผ.บป.กฟอ.หัวหิน

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้ดังนี้

1.        ได้ความคิดริเริ่มในการทำนวัตกรรมใหม่ๆในการปฏิบัติงาน

2.        คิดเห็น รักคิด สามารถคิดเองได้

3.        ได้ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4.        ทำให้วิสัยทัศน์ทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้มีประโยชน์อย่างแท้จริง

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:59:08 GMT+0700 (ICT)

นายสุนันท์ จิตต์ปลื้ม

การไฟฟ้าอำเภอ ปราณบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บรรยาย

1.        ทำให้ได้ความคิดจากผู้บรรยายไปใช้ในการทำงาน

2.        นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน

3.        การนำเอาเทคนิคใหม่ๆมาทำงานหรืองานไหนที่มีปัญหาเราจะเอางานนั้นมาคิดแก้ไขปัญหานั้นๆให้ได้

4.        การทำ Workshop ทำให้เกิดความคิดริเริ่มร่วมกันในกลุ่มของงานที่คิดขึ้นมา

5.        นโยบายที่จะให้กฟต.1 ได้มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดีเพราะปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามามากและภาษาที่ใช้คือ ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลาง ข้อนี้เป็นความคิดที่ดีมาก

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 11:59:39 GMT+0700 (ICT)

นายมิ่ง ประสานสกุล

หผ.บต. รหัส 155619

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าอบรม โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คือ

มีความรู้และความคิดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือเดิมความคิดว่าจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างก็ไม่ค่อยอยากปรึกษาไม่อยากกระจายความรู้ให้ใคร คือ สาเหตุเคยปรึกษาแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะจะมีคนขัดหรือแย้งมากกว่าไม่ตรงเป้าบ้างไม่ได้ผลบ้าง

                แต่เมื่อมาเข้ารับการอบรมในวันที่ 24 ,25 เม.. 51 แล้วก็ทำให้ความคิดดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในระบบ Learning Organization Awareness เพราะระบบได้มีข้อคิด การคิดและสร้างสรรค์ทำใหม่ ได้เกิดขึ้นมาและจะทำต่อไป

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 12:00:11 GMT+0700 (ICT)

นายชูชัย วรรณวิไลย

กฟอ.จองปิง

1.        การฝึกอบรมครั้งนี้ อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้ามีความคิดในการศึกษาเรียนรู้ ที่อยากจะคิดในสิ่งใหม่ๆที่จะได้คิดทำนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ

2.        ปัญหาและอุปสรรคด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าเมื่อได้จับการประกวดกิจกรรมด้านนวัตกรรมแล้วไม่ได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะเลิศไปใช้ประโยชน์ โดย กฟภ. ไม่ได้ส่งเสริมนำไปใช้งานจริง

3.        อาจารย์ว่าจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ให้มีจัดการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อจุดประกายความคิดให้คนไทยได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อประหยัดเงินในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศและเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าจากนวัตกรรมใหม่ๆ

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 12:00:42 GMT+0700 (ICT)

นางยุวดี โภคากรณี

จากการอบรมสัมมนาโครงการสร้างความตระหนักองค์กรแห่งการเรียนรู้ L.O.A. ประโยชน์ที่ได้ คือ

                ได้รับความรู้จาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จากการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ จากการทำ Workshop รับทราบทฤษฎี 4L's, 8K's, Peter Senge และทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถึงการเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปใช้กับการทำงานสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่ กฟภ. และจะทำให้ รู้ - รัก - สามัคคี ทำให้เกิดประสิทธิภาพ "เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร"

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 12:01:26 GMT+0700 (ICT)

 นางชวินรัตน์ ชนาภรณ์สีวลี

หผ.บป.กฟอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม L.O. และ KM

1.        ทำให้คิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตรงไหนบ้าง สร้างอนาคตได้ไหม

2.        คิดแก้ปัญหาได้รอบคอบขึ้น

3.        ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริการที่ประทับใจกับลูกค้า

4.        ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล

5.        เรียนเป็นทีม เพื่อประโยชน์แก่องค์กร

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 12:01:54 GMT+0700 (ICT)

 นายกิตติ ลืมลม หผ.กส.กฟอ.หัวหิน

1.        ได้ความคิดในการตัดสินใจในการสั่งงานและยืดหยุ่นกรณีผิดระเบียบซึ่งผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบแทนลูกน้องเมื่อมีการตรวจสอบผิดพลาดเกิดขึ้น

2.        คิดนวัตกรรมได้แต่ผู้บริหารเห็นว่าใช้งบประมาณมากก็ไม่สามารถนำไปดำเนินการได้สำเร็จแต่หลังจากได้เรียนจาก อาจารย์แล้วคิดว่าผู้บริหารจะอนุมัติโครงการได้

3.        การทำงานเป็นทีมอย่างเดียวไม่พอ ทีมจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปประกอบกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น

IP: xxx.8.171.254
เขียนเมื่อ Wed May 07 2008 12:02:22 GMT+0700 (ICT)

นายศักรินทร์ จ่าราช

กฟอ.ชะอำ

1.        ได้รับความรู้แนวทาง การบริหารงานกลับนำไปใช้ในองค์กร

2.        เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับข้าพเจ้าในการดำรงค์ชีวิตในครอบครัว

3.        จะได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนๆพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป

-          ควรให้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของ กฟภ.

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า