ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ตามกระแสพระราชดำรัส 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับนำหลักปรัชญาฯ ไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคง

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนและมีการตีความที่หลากหลายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเสนอให้ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อ ความคิดและเชื่อมต่อการขยายผล แนวทางการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การนำหลักปรัชญาฯไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง  สำนักงานฯ ได้เสนอ (ร่าง) การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๔๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ และคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ดังกล่าว ว่าเป็นเรื่องที่ดี ควรสนับสนุน โดยมีข้อเสนอแนะให้เน้นการมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม วิธีการที่หลากหลายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การวัดผลสำเร็จเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนฯต่อไป

เอกสารอ้างอิง:www.sufficiencyeconomy.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
 หมายเลขบันทึก: 16768
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

pok
IP: xxx.28.50.14
เขียนเมื่อ Thu Jul 06 2006 15:00:05 GMT+0700 (ICT)
ไม่มีเนื้อหาท่เพิ่มเติมมากกว่านี้เลย   มีแต่แบบเดิมๆ
แชลลี่
IP: xxx.188.21.197
เขียนเมื่อ Tue Jan 23 2007 18:24:23 GMT+0700 (ICT)
อยากได้แนวคิด จุดประสงค์ น่ะค่ะ
เด็กร่องขุ่น
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 07 2008 18:47:08 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีเนื้อหามากกว่านี้ค่ะ

เกตุ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 13:09:58 GMT+0700 (ICT)

จัดทำเนื้อหามากกว่านี้นะคะ

คนขี้อาย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 14:48:15 GMT+0700 (ICT)

ขอเงินหน่อยคับจากศรีสะเกษคับ

tin
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Sep 07 2008 14:56:05 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหายังไม่ดีครับ

ไกฟกฟไกฟไ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Sep 17 2008 19:06:54 GMT+0700 (ICT)

ไฟกฟไกฟไกฟไก

lด็Alnw
IP: xxx.173.240.212
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 13:29:44 GMT+0700 (ICT)

,

ขoใxทุกwolพีEj

นนท์ ทิวแพ
IP: xxx.129.29.212
เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 12:28:01 GMT+0700 (ICT)

รู้จักผมไม่

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า